H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "HELGØY GLIMT" 2015 -  
    Fortegnelse nr. H70  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2015 -    
     
     
     
   
 
  Avbildet som:  
      "HELGØY GLIMT"  
         
      Rettighetshaver:  
      HMI v/ Sølve Hatteland  
         
          Lokalisering:  
      Stavanger  
         
      Tidspunkt:  
      06. april 2016  
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
       
       
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau