H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "TIDEADMIRAL" 2010 - 2012  
    Fortegnelse nr. H63  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     28.04.2020    
    PERIODE:     2010 - 2012    
     
     
     
   
 
  Avbildet som:  
      "ADMIRALEN"  
         
      Rettighetshaver:  
      HMI v/ Sølve Hatteland  
         
          Lokalisering:  
      Bergen  
         
      Tidspunkt:  
      30. mars 2018  
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau