H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "KONG OSCAR II" 1904 - 1939  
    Fortegnelse nr. P115  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     10.08.2019    
    PERIODE:     1904 - 1939 Status for fartøyet: FORLIST / OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L E G Y 1 -   1 [P] "Skipet" 4/2009  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Kong Oscar II" 4 -   4 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 5 -   5 [P] "Skipet" 3/1977  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Byggeår   1904 6 -   6 [P] "Skipet" 3/1977  
  7 Byggenummer   234 7 -   7 [P] "Skipet" 3/1977  
  8 Skrog   Burmeister & Wein's Maskin- og Skibsbyggeri a/s, København, Danmark 8 -   8 [P] "Skipet" 3/1977  
  9 Utrustning   Burmeister & Wein's Maskin- og Skibsbyggeri a/s, København, Danmark 9 -   9 [P] "Skipet" 3/1977  
  10 Type   - 10 -   10 -  
  11 Skrogutforming   Konvensjonelt 11 -   11 HMI  
  12 Klasse   - 12 -   12 -  
  13 Materiale   - 13 -   13 -  
  14 Maskinfabrikant   Burmeister & Wein's Maskin- og Skibsbyggeri a/s, København, Danmark 14 -   14 [P] "Skipet" 3/1977  
  15 Maskin produsert   1904 15 -   15 [P] "Skipet" 3/1977  
  16 Maskin   1 x Tripple Expansion 3 syl. 18,0 - 29,0 - 50,0 x 33,0" damp 16 -   16 [P] "Skipet" 3/1977  
  17 Effekt   1186 ihk 17 -   17 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  18 Fart   13.0 kn 18 -   18 [P] "Skipet" 1/2000  
  19 Forbruk   - 19 -   19 -  
  20 Lengde   60.05 m 20 -   20 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  21 Bredde   9.36 m 21 -   21 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  22 Dybde   6.64 m 22 -   22 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  23 Brutto registertonnasje   914 t 23 -   23 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  24 Netto registertonnasje   477 t 24 -   24 [P] "Skipet" 1/2000  
  25 Dødvekttonnasje   - 25 -   25 -  
  26 Bilkapasitet   0 26 -   26 HMI  
  27 Trailerkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Passasjersertifikat   300 [kystfart] 28 -   28 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  29 Mannskap   Ja 29 -   29 HMI  
  30 Passasjerlugarer   Ja 30 -   30 HMI  
  31 Mannskapslugarer   Ja 31 -   31 HMI  
  32 Dekkshøyde   0 32 -   32 HMI  
  33 Akseltrykk   0 33 -   33 HMI  
  34 Tilleggsinformasjon   - 34 -   34 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  35 06.1904   Levert fra Burmeister & Wein's Maskin- og Skibsbyggeri a/s, København, Danmark til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Kong Oscar II". 35 [P] "Skipet" 3/1977  
  36       Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Arendal. 36 HMI  
  37       Byggesum: 458 000 NOK. 37 [P] "Skipet" 1/2000  
  38 ca.15.06.1904     Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 38 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904  
  39 09.1939     Utleid til Den Kongelige Norske Marine. I bruk som losjiskip ved Karljohansvern, Horten. 39 [P] "Skipet" 3/2011  
  40 09.04.1940     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Horten. 40 [P] "Skipet" 4/2009  
  41 1942     I bruk som transportskip ved Kriegsmarinewerft, Horten. 41 [P] "Skipet" 4/2009  
  42 11.1942     Grunnstøtte ved Falkenberg, Sverige. 42 [P] "Skipet" 3/2011  
  43 11.09.1944     Skadet av miner festet til skroget av den britiske miniubåten "X24" ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 43 [P] "Skipet" 3/2011  
  44 19.10.1944     Ferdig reparert og tatt i bruk igjen. 44 [P] "Skipet" 3/2011  
  45 13.01.1945     Grunnstøtte i storm ved Sandnessjøen. Gled senere av og sank. 45 [P] "Skipet" 4/2009  
  46       Årsak: Feilnavigering. 46 [P] "Skipet" 3/2011  
  47 1954     Opphogget på stedet av Høvding Skipsopphugning. 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" / [P] "Skipet" 1/2000  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau