HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P137       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SAGVAAG" 1915 - 1924     M/s "RISKAFJORD I" 1924 - 1952   FOTOGRAFI   OPPDATERT 05.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1915 - 1952   1  HMI  
  2   Kjenningssignal MLST 1920 - 1934 2  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  3   LHCS 1934 - 1952 3  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  4   IMO-nummer -   4  -  
  5   MMSI-nummer -   5  -  
  6   Navn "Sagvaag" 1905 - 1924 6  [P] "Skipet" 3/1991  
  7   "Riskafjord I" 1924 - 1952 7  [P] "Skipet" 3/1991  
             
  8   Rederi / eierforhold O.K. Rydland, Magnus K. Foldrøy og Lars M. Stokka, Finnås 1905 - 1915 8  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  9   O.K. Rydland, Magnus K. Foldrøy og Isak Solheim, Johan Myhre og Lars M. Stokka, Finnås 1915 - 1916 9  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  10   Haugesund Motorskibsselskab a/s, Haugesund 1916 - 1923 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   A/s Riskafjord, Hommersåk 1923 - 1952 11  [P] "Skipet" 3/1998  
  12   Simon Innvær, Bremnes 1952 - ca.1965 12  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  13   Byggeår 1905   13  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  14   Byggenummer -   14  -  
  15   Skrog Ottesens Skibsbyggeri, Sagvaag   15  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  16   Utrustning Ottesens Skibsbyggeri, Sagvaag   16  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  17   Type -   17  -  
  18   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som kutter   18  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  19   Klasse -   19  -  
  20   Materiale Furu og eik   20  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  21   Maskinfabrikant [2]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1915 - 1952 21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22   Maskin produsert [2]  1915   22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23   Maskin [2]  1 x Rubb 1 syl. semidiesel 1915 - 1952 23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24   Effekt [2]  30 bhk 1915 - 1952 24  [P] "Skipet" 3/1998  
  25   Fart -   25  -  
  26   Forbruk -   26  -  
  27   Lengde [6]  18.35 m 1910 - 1939 27  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  28   [5]  18.71 m 1939 (ommålt 1951) - ca.1965 28  [P] "Fjordabådane"  
  29   Bredde 5.07 m   29  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  30   Dybde [1]  1.89 m 1905 - 1910 30  [P] "Skipet" 3/1998  
  31   [6]  2.13 m 1910 - 1939 31  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  32   [5]  2.41 m 1939 (ommålt 1951) - ca.1965 32  [P] "Fjordabådane"  
  33   Brutto registertonnasje [1]  36.89 t 1905 - 1910 33  [P] "Fjordabådane"  
  34   [6]  39 t 1910 - 1939 34  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  35   [5]  49.60 t 1939 (ommålt 1951) - ca.1965 35  [P] "Fjordabådane"  
  36   Netto registertonnasje [1]  19.45 t 1905 - 1910 36  [P] "Fjordabådane"  
  37   [6]  9 t 1910 - 1939 37  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  38   [5]  26.84 t 1939 (ommålt 1951) - ca.1965 38  [P] "Fjordabådane"  
  39   Dødtvekttonnasje -   39  -  
  40   Biler 0   40  Observasjon  
  41   Trailere 0   41  Observasjon  
  42   Passasjerer [1]  0 1905 - 1916 42  -  
  43   [4]  Ja 1916 - 1924 43  Observasjon  
  44   [3]  144 1924 - 1952 44  [P] "A.s. Riskafjord"  
  45   Mannskap - 1927 - 45  [P] "Fjordabåtene"  
  46   Passasjerlugarer 0   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer -   47  -  
  48   Dekkshøyde 0   48  Observasjon  
  49   Akseltrykk 0   49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon -   50  -  
  51   Status Utrangert ca.1965 51  [P] "A.s. Riskafjord"  
       
  52 1905   : Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvaag til O.K. Rydland, Magnus K. Foldrøy og Lars M. Stokka, Finnås som seilfartøyet "Sagvaag" [1]. 52  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  53    : Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 53  [P] "Skipet" 3/1991  
  54    : I bruk til makrelldorging, Nordsjøen. 54  [P] "A.s. Riskafjord"  
  55 1910   : Ombygget: forlenget [6]. 55  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  56 10.1915   : Maskin installert [2]. Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Utsira [postrute]. 56  [P] "Skipet" 3/1998  
  57 12.1915   : Solgt til O.K. Rydland, Magnus K. Foldrøy og Isak Solheim, Johan Myhre og Lars M. Stokka, Finnås. 57  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  58 07.1916   : Solgt til Haugesund Motorskibsselskab a/s, Haugesund. 58  [P] "Skipet" 3/1998  
  59    : Opprustet til passasjerfartøy [4]. 59  -  
  60    : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik. 60  [P] "Skipet" 3/1998  
  61 1918   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik / Haugesund - Sunnhordland. 61  [P] "Skipet" 3/1998  
  62 1920   : Kjenningssignal tildelt: MLST. 62  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  63 1920   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 63  [P] "Skipet" 3/1998  
  64 07.11.1923   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. 64  [P] "A.s. Riskafjord"  
  65    : Salgssum: 8 000 NOK. 65  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  66 11.03.1924   : Ombygget, Haugesund. Kostnad: 11 000 NOK. 66  [P] "Fjordabådane"  
  67    : Sertifikat endret [3]. 67  [P] "Skipet" 3/1991  
  68 15.03.1924   : Omdøpt "Riskafjord I". 68  [P] "Fjordabådane"  
  69 20.03.1924   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69  -  
  70 03.1924   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 70  -  
  71 21.11.1924   : Kolliderte med d/s "Oscar II" og sank ved Lervig, Stavanger øst. 71  [P] "Skipet" 3/1991  
  72    : Dybde: 16 favner. 72  [P] "A.s. Riskafjord"  
  73 02.12.1924   : Redningsarbeid påbegynt. 73  [P] "Fjordabådane"  
  74 17.12.1924   : Hevet av - og til reparasjon hos Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes. 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75 1925   : Reparert ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 75  [P] "Fjordabådane"  
  76    : Kostnad: 10 193 NOK. 76  [P] "Skipet" 3/1991  
  77 01.01.1934   : Nytt kjenningssignal: LHCS. 77  [P] "Riskafjord kom seilande"  
  78 1935