HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P46       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "SAND" 1899 - 1952     D/s "HAUKELID" 1952 - 1953   FOTOGRAFI   OPPDATERT 14.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
               
  1   Periode 1899 - 1953   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JRDM   2  -  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Statsraad Haugland" 1898 - 1899 5  [P] "Over fjord og fjell"  
  6   "Sand" 1899 - 1952 6  [P] "Over fjord og fjell"  
  7   "Haukelid" 1952 - 1956 7  [P] "Skipet" 2/1990  
               
  8   Rederi / eierforhold Søndre Bergenhus Dampskibsselskab a/s, Bergen 1898 - 1899 8  [P] "Over fjord og fjell"  
  9   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1899 - 1953 9  [P] "Skipet" 2/1990  
  10   Brødrene Anda a/s, Stavanger 1953 - 1956 10  [P] "Fjordvegen"  
 
  11   Byggeår 1898   11  [P] "Over fjord og fjell"  
  12   Byggenummer 19   12  [P] "Skipet" 2/1990  
  13   Skrog Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad   13  [P] "Over fjord og fjell"  
  14   Utrustning Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad   14  [P] "Over fjord og fjell"  
  15   Type -   15  -  
  16   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   16  [P] "Fjordabådane"  
  17   Klasse -   17  -  
  18   Materiale Stål   18  -  
  19   Maskinfabrikant Furness Westgarth & Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   19  [P] "Skipet" 2/1990  
  20   Maskin produsert 1898   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21   Maskin 1 x Tripple Expansion damp   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   Effekt 280 ihk   22  [P] "Skipet" 2/1990  
  23   Fart 12.0 kn   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   Forbruk -   24  -  
  25   Lengde [1]  36.27 m 1898 - 1919 25  [P] "Skipet" 2/1990  
  26   [3]  41.64 m 1919 - 1956 26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27   Bredde 6.28 m   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28   Dybde [1]  2.59 m 1898 - 1919 28  [P] "Fjordabådane"  
  29   [3]  2.56 m 1919 - 1956 29  [P] "Fjordabådane"  
  30   Brutto registertonnasje [1]  242.97 t 1898 - 1903 30  [P] "Fjordabådane"  
  31   [2]  223.33 t 1903 - 1919 31  [P] "Fjordabådane"      
  32   [3]  246.08 t 1919 - 1956 32  [P] "Fjordabådane"      
  33   Netto registertonnasje [1]  131.21 t 1898 - 1903 33  [P] "Fjordabådane"  
  34   [2]  106.43 t 1903 - 1919 34  [P] "Fjordabådane"  
  35   [3]  136.72 t 1919 - 1956 35  [P] "Fjordabådane"      
  36   Dødtvekttonnasje -   36  -  
  37   Biler 0   37  Observasjon  
  38   Trailere 0   38  Observasjon  
  39   Passasjerer 304   39  -  
  40   Mannskap -   40  -  
  41   Passasjerlugarer Ja   41  Observasjon  
  42   Mannskapslugarer Ja   42  Observasjon  
  43   Dekkshøyde 0   43  Observasjon  
  44   Akseltrykk 0   44  Observasjon  
  45   Tilleggsinformasjon -   45  -  
  46   Status Opphogget 1954 46  [P] "Fjordabådane"  
 
  47 01.1898   : Skrog ferdigstilt ved Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad som "Statsraad Haugland". Slept til Middlesbrough, Storbritannia for montering av maskin. 47  - / [P] "Fjordvegen"  
  48 05.1898   : Levert fra Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad til Søndre Bergenhus Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 48  [P] "Over fjord og fjell"  
  49
01.06.1898 
 : Satt i trafikk Bergen - Samnanger / Bergen - Sunnhordland / Bergen - Kvinnherad. 49  [P] "Over fjord og fjell"  
  50 06.1898 ►   : Satt i trafikk Bergen - Samnanger / Bergen - Sunnhordland / Bergen - Øystese. 50  [P] "Over fjord og fjell"  
  51 06.1899   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Sand". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51  [P] "Skipet" 2/1990  
  52    : Salgssum: 102 000 NOK. 52  [P] "Skipet" 1/1991  
  53    : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / 53  [P] "Skipet" 1/1991  
  54    : Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Hylen. 54  [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006  
  55 24.09.1903   : Ommålt [2]. 55  [P] "Fjordabådane"  
  56 sommer 1910   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Hylen / Stavanger - Lysefjorden. 56  [P] "Fjordabådane"  
  57 ca.08.1910   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 57  [P] "Fjordabådane"  
  58 ► 1916   : Også i trafikk Stavanger - Vadla. 58  [P] "Med båt og buss"  
  59 27.08.1919   : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: forlenget, mer innebygd samt ny baug [3]. 59  [P] "Fjordabådane" / [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006  
  60 pr.06.1939   : I trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Aamsosen. 60  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
  61 sommer 1940   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 61  [P] "Fjordabådane"  
  62 medio 06.1940   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 62  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  63 1944   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 63  [P] "Fjordabådane"  
  64 pr.09.1944   : I trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Yrke. 64  [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1944"  
  65 26.11.1944   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Yrke. 65  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinter-Postruter 1944-45"  
  66 vår.1945   : I opplag, Stavanger p.g.a. drivstoffmangel. 66  [P] "Fjordabådane"  
  67 05.1945   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 67  [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006  
  68 06.1948   : I opplag, Stavanger. 68  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  69 1952   : Satt i trafikk Stavanger - Steinnesvåg. 69  -  
  70 29.12.1952   : Omdøpt "Haukelid". 70  [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006  
  71 14.12.1953   : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 32 000 NOK. 71  [P] "Fjordabådane"  
  72 høst 1954   : Ferdig opphogget. 72  [P] "Fjordabådane"  
  73 10.09.1956   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 73  [P] "Fjordabådane"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau