HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P166       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "VØRINGEN" 1872 - 1873   FOTOGRAFI ikke tilgj.   OPPDATERT 14.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1872 - 1873   1  HMI  
  2   Kjenningssignal HPCN   2  [P] "Skipet" 1/2000  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Vøringen"   5  [P] "Over fjord og fjell"  
             
  6   Rederi / eierforhold Brunchorst & Dekke a/s, Bergen 1861 - 1871 6  [P] "Skipet" 3/1977  
  7   J. Hansen m.fl. Bergen 1873 - 1874 7  [P] "Skipet" 3/1977  
  8   Christian Magnus & P.G. Pettersen, Bergen 1874 - 1875 8  [P] "Skipet" 3/1977  
  9   Laurvigens Dampskibsselskab a/s, Larvik 1875 - 1881 9  [P] "Skipet" 3/1977  
  10   D/s Vøringens i/s, Skien 1881 - 1892 10  [P] "Skipet" 3/1977  
  11   Vøringens a/s, Skien 1892 - 1904 11  [P] "Skipet" 1/2000  
  12   Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 1904 - 1923 12  [P] "Skipet" 3/1977  
  13   Arendals Skibs-Ophugnings Co., Arendal 1923 - 1928 13  [P] "Skipet" 1/2000  
 
  14   Byggeår 1861   14  [P] "Over fjord og fjell"  
  15   Byggenummer -   15  -  
  16   Skrog ukjent verft, Hull, Storbritannia   16  [P] "Over fjord og fjell"  
  17   Utrustning Georgernes Verft a/s, Bergen   17  [P] "Skipet" 3/1977  
  18   Type -   18  -  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20   Klasse -   20  -  
  21   Materiale Jern   21  [P] "Over fjord og fjell"  
  22   Maskinfabrikant [2]  Laxevaag Jernskibs- og Maskinbyggeri, Bergen 1873 - 1928 22  [P] "Skipet" 3/1977  
  23   Maskin produsert [1]  1861   23  [P] "Skipet" 1/2000  
  24   [2]  1873   24  [P] "Skipet" 3/1977  
  25   Maskin [1]  1 x lavtrykks 2 syl. damp 1861 - 1873 25  [P] "Skipet" 1/2000  
  26   [2]  1 x Compound 15.0 - 30.0 x 18.0" 2 syl. damp 1873 - 1928 26  [P] "Skipet" 3/1977  
  27   Effekt [1]  30 nhk 1861 - 1873 27  [P] "Skipet" 1/2000  
  28   [2]  35 nhk 1873 - 1928 28  [P] "Skipet" 3/1977  
  29   Fart [1]  8.5 kn 1861 - 1873 29  [P] "HSD-båtane"  
  30   Forbruk -   30  -  
  31   Lengde [1]  32.00 m 1861 - 1886 31  [P] "Skipet" 1/2000  
  32   [3]  36.36 m 1886 - 1928 32  [P] "Skipet" 1/2000  
  33   Bredde [1]  4.75 m 1861 - 1886 33  [P] "Skipet" 1/2000  
  34   [3]  4.94 m 1886 - 1928 34  [P] "Skipet" 1/2000  
  35   Dybde [1]  2.59 m 1861 - 1886 35  [P] "Skipet" 1/2000  
  36   [3]  3.29 m 1886 - 1928 36  [P] "Skipet" 1/2000  
  37   Brutto registertonnasje [1]  109 t 1861 - 1886 37  [P] "Skipet" 3/1977  
  38   [3]  190 t 1886 - 1928 38  [P] "HSD-båtane"  
  39   Netto registertonnasje [1]  88.4 t 1861 - 1886 39  [P] "HSD-båtane"  
  40   [3]  113 t 1886 - 1928 40  [P] "Skipet" 1/2000  
  41   Dødtvekttonnasje -   41  -  
  42   Biler 0   42  Observasjon  
  43   Trailere 0   43  Observasjon  
  44   Passasjerer 214   44  [P] "Over fjord og fjell"  
  45   Mannskap -   45  -  
  46   Passasjerlugarer Ja   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer Ja   47  Observasjon  
  48   Dekkshøyde 0   48  Observasjon  
  49   Akseltrykk 0   49  Observasjon  
  50   Tilleggsinformasjon -   50  -  
  51   Status Opphogget 1928 51  [P] "Over fjord og fjell"  
       
  52 05.1861   : Levert fra ukjent verft, Hull, Storbritannia til Brunchorst & Dekke a/s, Bergen som "Vøringen" [1]. Ferdig innredet ved Georgernes Verft a/s, Bergen. 52  [P] "Skipet" 3/1977  
  53 27.06.1861   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 53  [P] "Over fjord og fjell"  
  54 26.06.1865   : Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Ølen. 54  [P] "HSD-båtane"  
  55 30.03.1869   : Tatt ut av trafikk Bergen - Odda. 55  [P] "HSD-båtane"  
  56 høst 1871   : Tatt ut av trafikk Bergen - Ølen. 56  [P] "HSD-båtane"  
  57 1872   : Solgt til Bergen. Satt i trafikk Bergen - Hardanger / 57  [P] "Over fjord og fjell"  
  58    : Bergen - Stavanger. 58  [P] "Over fjord og fjell"  
  59 02.1873   : Solgt til Arendal. 59  [P] "Skipet" 3/1977  
  60 1873   : Solgt til J. Hansen m.fl. Bergen. Salgssum: 2000 spd. Ombygget med ny maskin ved Laxevaag Jernskibs- og Maskinbyggeri, Bergen [2]. 60  [P] "Skipet" 3/1977  
  61 01.1874   : Solgt til Christian Magnus & P.G. Pettersen, Bergen. 61  [P] "Skipet" 3/1977  
  62 1875   : Solgt til Laurvigens Dampskibsselskab a/s, Larvik. 62  [P] "Skipet" 3/1977  
  63 1876   : Satt i trafikk Christiania - Frederikshald. 63  [P] "Skipet" 3/1977  
  64 04.1881   : Solgt til D/s Vøringens i/s, Skien. Satt i trafikk Kristiansand - Frederikshald. 64  [P] "Skipet" 3/1977  
  65 1886   : Restaurert og forlenget [3]. 65  [P] "Skipet" 1/2000  
  66 1887   : Ombygget med ny kjele ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 66  [P] "Skipet" 1/2000  
  67 11.1892   : Drift og eierskap overført til Vøringens a/s, Skien. Satt i trafikk Arendal - Skien. 67  [P] "Skipet" 1/2000  
  68 28.09.1904   : Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. 68  [P] "Skipet" 3/1977  
  69    : Samme trafikk [lasterute]. Reservefartøy for Kristiansand - Skien. 69  [P] "Skipet" 1/2000  
  70 1908   : Samme trafikk [lasterute]. Reservefartøy for Kristiansand - Brevik. 70  [P] "Skipet" 1/2000  
  71 06.1915   : I opplag [reservefartøy]. 71  [P] "Skipet" 1/2000  
  72 1923   : Solgt til Arendals Skibs-Ophugnings Co., Arendal. 72  [P] "Skipet" 1/2000  
  73 1928   : Opphogget. 73  [P] "Over fjord og fjell"  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau