H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ÅRDALSFJORD" 1953  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Jürgen Stein  
               
               
    Oppdatert:   13.10.2022        
    Status:   Forlist / opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "ÅRDALSFJORD"  [1953 - 1980]  
    Fortegnelse nr. B-96  
       
1   Periode     1953 - 1980 1 HMI  
2   Byggeår     1914 2 [P] "Skipet" 4/1980  
3   Byggenummer     176 3 [P] "Skipet" 2/1991  
4   Skrog     Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Utrustning     Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 5 [P] "Skipet" 4/1980  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål [skrog] - aluminium [overbygg, 1953 - 1989] 8 [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 1/1981  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1914     "Stadtrat Arnsberg" 12 [P] "Skipet" 2/1991  
13   1914 - 1919     "Hindenburg" 13 [P] "Skipet" 4/1980  
14   1919 - 1920     "Freden" 14 [P] "Skipet" 4/1980  
15   1920 - 1953     "Duen II" 15 [P] "Skipet" 4/1980  
16   1953 - 1980     "Årdalsfjord" 16 [P] "Skipet" 4/1980  
17   1980 - 1981     "Liberty Of The South Seas" 17 HMI  
18   1981 - 1989     "Liberty" 18 HMI  
19           Kallesignal 19    
20   1919 - 1934     MTNH 20 [N] sjohistorie.no  
21   1934 - 1980     LDII 21 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1980  
22           IMO-nummer 22    
23         -- 23    
24           MMSI-nummer 24    
25         -- 25    
26         26    
27   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 27    
28   Periode       Navn 28    
29   1914 - 1918     A. Augsburg, Riga, Russland 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30   1918 - 1919     Spenger & Clausen, Hadersleben, Tyskland 30 [P] "Skipet" 3/1992  
31   1919 - 1951     Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania 31 [P] "Skipet" 1/1981  
32   1951 - 1952     British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia 32 [P] "Skipet" 1/1981  
33   1952 - 1976     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 33 [P] "Skipet" 1/1981  
34   1976 - 1980     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 34 [P] "Den hvite flåte"  
35   1980 - 1981     Gebr. Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland 35 [P] "Skipet" 4/1980  
36   1981 - 1984     Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia 36 [P] "Skipet" 3/1992  
37   1984 - 1989     SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros 37 [P] "Skipet" 3/1992  
38   1989     Izmir Shipyard, Tyrkia 38 [P] "Skipet" 3/1992  
39         39    
40   ▼ KLASSIFISERING 40    
41   Periode       Klasse 41    
42         -- 42    
43         43    
44   ▼ MASKINERI 44    
45   Periode       Fabrikant 45    
46   1914 - 1953   A   Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland 46 [P] "Skipet" 4/1980  
47   1953 [bygget 1943] - 1989   E   Davey, Paxman & Co. Ltd., Colchester, Storbritannia 47 [P] "Skipet" 2/1991  
48           Produsert 48    
49       A   1914 49 [P] "Skipet" 4/1980  
50       E   1943 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51           Maskin 51    
52   1914 - 1953   A   1 x K.U.G. Compound 12.6" - 23.2" x 14.2" 2 syl. damp 52    
53   1953 [bygget 1943] - 1989   E   2 x 4TEV Paxman DM 6 syl. diesel 53 [P] "Skipet" 2/1991  
54           Effekt 54    
55   1914 - 1953   A   314 bhk 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56   1953 - 1989   E   800 bhk 56 [P] "Skipet" 4/1980  
57           Fart 57    
58   1953 - 1989   E   13.5 kn 58 [P] "Skipet" 1/1981  
59           Forbruk 59    
60       -- 60    
61         61    
62   ▼ MÅL 62    
63   Periode       Lengde 63    
64   1914 - 1920   A   30.00 m 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65   1920 - 1952   B   30..24 m 65 [P] "Skipet" 1/1981  
66   1952 - 1989   D   39.69 m 66 [P] "Skipet" 2/1991  
67           Bredde 67    
68   1914 - 1920   A   6.50 m 68 [P] "Skipet" 2/1991  
69   1920 - 1953   B   6.52 m 69 [P] "Skipet" 1/1981  
70   1953 - 1989   E   6.55 m 70 [P] "Skipet" 1/1981  
71           Dybde 71    
72   1914 - 1920   A   3.00 m 72 [P] "Skipet" 2/1991  
73   1920 - 1953   B   2.90 m 73 [P] "Skipet" 1/1981  
74   1953 - 1989   E   2.35 m 74 [P] "Skipet" 1/1981  
75           Brutto tonnasje 75    
76   1914 - 1920   A   136 brt 76 [P] "Skipet" 2/1991  
77   1920 - 1953   B   194 brt 77 [P] "Skipet" 2/1991  
78   1953 - 1980   E   267 brt 78 [P] "Skipet" 1/1981  
79           Netto tonnasje 79    
80   1914 - 1920   A   56 nrt 80 [P] "Skipet" 2/1991  
81   1920 - 1934   B   135 nrt 81 [P] "Skipet" 2/1991  
82   1934 - 1953   C   105 nrt 82    
83   1953 - 1980   E   177 nrt 83 [P] "Skipet" 2/1991  
84           Dødvekttonn 84    
85           -- 85    
86         86    
87   ▼ KAPASITET 87    
88   Periode       Personbiler 88    
89   1914 - 1953   A   0 89 HMI  
90   1953 - 1981   E   12 90 [P] "Skipet" 1/1981  
91   1981 - 1989   F   0 91 HMI  
92           Trailere 92    
93   1914 - 1953   A   0 93 HMI  
94   1953 - 1981   E   1 [11 m] 94 [A] Stavanger Aftenblad 01.04.1975  
95   1981 - 1989   F   0 95 HMI  
96           Passasjerer 96    
97   1914 - 1920   A   0 97 HMI  
98   1920 - 1980   B   293 98 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1977"  
99           Passasjerlugarer 99    
100   1953 - 1980   E   6 100 [P] "Skipet" 1/1981  
101           Mannskapslugarer 101    
102           Ja 102 HMI  
103           Mannskap 103    
104           Ja 104 HMI  
105           Dekkshøyde 105    
106         -- 106    
107           Tillatt akseltrykk 107    
108   1953 - 1979   E   7 t 108 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1979  
109   1979 - 1980   G   5 t 109 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1979  
110         110    
111   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 111    
112   Baugpropell [1953 - 1989]. 112 [P] "Fjordvegen"  
113     113    
114   ▼ HISTORIKK 114    
115 06.1914       Sjøsatt ved Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, Tyskland. 115 [P] "Skipet" 2/1991  
116 08.1914   A   Levert fra Köningsberg Union Giesserei A.G., Köningsberg, D til A. Augsburg, Riga, Russland som "Stadtrat Arnsberg". 116 -- | [P] "Skipet" 3/1992  
117         Klassifisert som slepefartøy. 117 [P] "Skipet" 3/1992  
118       Rekvirert samme måned av Kaiserliche Marine, Tyskland. 118    
119       Omdøpt "Hindenburg" og tatt i bruk ved Festungs-Bootabteilung, Königsberg, D. 119    
120 06.1915     I bruk ved Festungs-Bootabteilung, Seegehendegrp, D. 120    
121 20.06.1917     I bruk ved Chef Feldeisenbahnwesen, Libau, D. 121    
122 1918     Solgt til Spenger & Clausen, Hadersleben, D. 122 [P] "Skipet" 3/1992  
123 20.12.1919     Solgt til Dampskibs- a/s Asker, Røyken og Hurum a/s, Kristiania og omdøpt "Freden". 123 [P] "Skipet" 1/1981  
124 1920   B   Ombygget til passasjerfartøy. Hjemmehavn: Kristiania. 124    
125         Omdøpt "Duen II". Satt i trafikk Kristiania - Sætre. 125 [P] "Skipet" 3/1992  
126 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDII. 126 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1980  
127 1934   C   Ombygget med nytt broparti, ny skansekledning samt generelt modernisert. 127 [P] "Skipet" 2/1991 | --  
128 13.03.1947       Brøt ut brann om bord ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. 128 [P] "Skipet" 3/1992  
129 21.06.1947       Ferdig reparert og satt i trafikk Oslo - Sætre. 129 [P] "Skipet" 2/1991 | --  
130 1950       I opplag, Vollen [reservefartøy]. 130 [P] "Fjordabådane" | --  
131 høst 1951       Solgt til British Iron & Steel Corporation, Newcastle, Storbritannia for opphogging. 131 [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 1/1981  
132         Skulle slepe d/s "Asker" til Newcastle, GB. Slepet ble stoppet i Tønsberg av Skipskontrollen. Salget annullert. 132 [P] "Skipet" 2/1991  
133         I opplag, Vollen. 133    
134 01.1952       Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 134 [P] "Skipet" 1/1981  
135 høst 1952       Til Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund for ombygging. 135 [P] "Fjordabådane"  
136 ca.11.1952   D   Skrog forlenget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund. Forlenget 8 m midtskips, 2.5 m på hekken og 1.5 m på bakken. 136 [P] "Skipet" 1/1981  
137         Slept til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger for videre ombygging. 137 [P] "Skipet" 1/1981  
138 07.1953   E   Ombygget til bil– og passasjerferge med lasterom ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 138    
139         Omdøpt "Årdalsfjord". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 139    
140 16.07.1953       Gikk prøvetur. 140 [P] "Fjordabåtene"  
141 17.07.1953       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 141 -- | [P] "Fjordabådane"  
142 pr.09.1964       I trafikk Stavanger - Vik / Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 142 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1964-65"  
143 ca.1968       Tok et omlastingsfartøyet (ex."Ullafjell") på slep da dette tok fyr, Årdal. Vraket ble lagt i Steinsvik. 143    
144 ► 19.01.1970       Tatt ut av trafikk Stavanger - Årdal. 144 [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1970  
145 pr.06.1972       I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 145 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
146 10.09.1972       Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 146    
147 16.06.1973       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 147 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"  
148 09.09.1973     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 148    
149 26.08.1974     Deltok i søket etter personer etter at en fritidsbåt kom i brann ved Lindøy. 149 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1974  
150 pr.10.1974     I trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 150 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Vinter-Postruter 1974-75"  
151 01.06.1975     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy. 151 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1975  
152 27.09.1975     Påkjørt ved kai av fritidsbåt, Stavanger. 152 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1975  
153 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 153 [P] "Den hvite flåte"  
154 ultimo 10.1977     Til verksted for reparasjon av maskin. 154 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977  
155 27.12.1977     Ferdig reparert. Satt i trafikk Stavanger - Sjernarøy. 155 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.1977  
156 01.05.1978     Satt i trafikk Stavanger - Eik. 156 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978"  
157 02.01.1979     Satt i trafikk Stavanger - Foldøy. 157 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1979"  
158 primo 06.1979   G   Tillatt akseltrykk endret. 158 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1979  
159 15.07.1979     Deltok i slukningsarbeidet etter at skyssbåt tok fyr og senere sank ved Halsnøy. 159 [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1979  
160 30.04.1980     Tatt ut av trafikk Stavanger - Foldøy. 160    
161 21.07.1980     I opplag, Stavanger. 161 [A] Stavanger Aftenblad 22.07.1980  
162 09.1980     Solgt til Gebr. Bruhn, Düsseldorf, Vest-Tyskland. 162 [P] "Skipet" 4/1980  
163       Slettet fra Stavanger Skipsregister. Salgssum: 125 000 NOK. 163    
164       Omdøpt "Liberty Of The South Seas" og registrert DDR. 164 HMI | [P] "Skipet" 2/1991  
165 20.09.1980     Forlot Stavanger. 165 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
166 1981   F   Ombygget til passasjerfartøy, Lemmer, Nederland: Fordekk og akterdekk bygget inn. 166 [P] "Skipet" 3/1992  
167       Solgt til Ocean Ltd., St. Peter Port, Storbritannia. Omdøpt "Liberty" og registrert i GB. 167 HMI | [P] "Skipet" 3/1992  
168       Satt i trafikk Gime, Kypros - Tasucu, Tyrkia. 168 [P] "Skipet" 3/1992  
169 1984     Solgt til SS Liberty Shipping Co., Farmagusta, Kypros. 169 [P] "Skipet" 3/1992  
170       Samme trafikk. Hjemmehavn: Kyrenia, CY. 170    
171 1987     Brøt ut brann om bord etter et lynnedslag, Tasucu, TR. I opplag, Tasucu, TR med utbrent maskinrom. 171 [P] "Skipet" 3/1992  
172 1989     Sank på 20 meters dyp i bøyeopplag, Tasucu, TR p.g.a. maskinromslekkasje. Maskinsjefen omkom. 172    
173       Solgt som vrak til Izmir Shipyard. Salgssum: 7 mill tyrkiske lire. Opphogget, Tasucu, TR. 173 [P] "Skipet" 3/1992  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
  Avbildet som: "Duen II"    
    I trafikk på Oslofjorden.       Lokalisering: Oslofjorden    
    Legg merke til ballasten       Tidspunkt: 1949    
    akter. Dette var for å heve       Rettighetshaver: Loyd Granlund    
    baugen og legge vekten       Hentet fra: Privat    
    av fartøyet oppå isen for            
    å bryte denne opp.            
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Årdalsfjord"    
    Ombygget til bil- og       Lokalisering: Stavanger    
    passasjerferge for       Tidspunkt: --    
    Jøsenfjord Rutelag.       Rettighetshaver: Norsk Maritimt Museum    
            Hentet fra: digitaltmuseum.no    
                 
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Årdalsfjord"    
    Overtatt av Det       Lokalisering: Stavanger    
    Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab og       Rettighetshaver: Jürgen Stein    
    med samme navn.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Liberty Of The South Seas"    
    Overtatt av Gebr. Bruhn       Lokalisering: Lemmer, Nederland    
    og under ombygging til       Tidspunkt: 1981    
    passasjerfartøy med et       Rettighetshaver: Pieter Inpijn    
    staselig navn for en       Hentet fra: fjordfaehren.de    
    staselig båt.            
                 
                 
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Liberty"    
    Ferdig ombygget og       Lokalisering: Lemmer, Nederland    
    fortsatt med flotte linjer       Tidspunkt: 1981    
    og DSD's baugmerke.       Rettighetshaver: Pieter Inpijn    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x