HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no    
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
             
 
 
   
     
  Dersom det foreligger feil i arkivet, eller en har tilleggsinformasjon som kan være av interesse for arkivet, så settes det stor pris på en tilbakemelding.  
     
  Slike opplysninger kan kanskje fremstå som som uvesentlig informasjon, men ved å se på hvordan arkiver er bygget opp, så kan selv den minste detalj være viktig for å få en mest mulig korrekt historikk for det enkelte fartøy.  
     
  En tilbakemelding er også ønskelig dersom det er benyttet fotografi som det ikke er innhentet brukstillatelse for  
  Dersom undertegnede er kjent med rettighetshaver, så skal vedkommende være forespurt i forkant. Det kan allikevel forekomme at fotografi som er hentet fra andre nettsteder, ikke har oppgitt rettighetshaver.  
     
  © 2009    
  Hatteland Maritime Info.    
  Monaneveien nr. 168    
  N-4120 Tau    
       
  Telefon: 93204906    
  E-post: post.hmi[a]online.no    
 
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau