H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
     
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Dersom det foreligger feil i arkivet, eller en har tilleggsinformasjon som kan være av interesse for arkivet, så settes det stor pris på en tilbakemelding.  
       
    Slike opplysninger kan kanskje fremstå som som uvesentlig informasjon, men ved å se på hvordan arkiver er bygget opp, så kan selv den minste detalj være viktig for å få en mest mulig korrekt historikk for det enkelte fartøy.  
       
    En tilbakemelding er også ønskelig dersom det er benyttet fotografi som det ikke er innhentet brukstillatelse for.  
    Dersom undertegnede er kjent med rettighetshaver, så skal vedkommende være forespurt i forkant. Det kan allikevel forekomme at fotografi som er hentet fra andre nettsteder, ikke har oppgitt rettighetshaver.  
       
    ©  2009    
    Hatteland Maritime Informasjon    
    c/o Sølve Hatteland    
    Monaneveien nr. 168        
    4120 Tau    
     
    Telefon: 93204906    
    E-post: post.hmi[a]online.no    
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau