HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B62       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "BOKN" 1976 - 1993   FOTOGRAFI   OPPDATERT 20.08.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 1976 - 1993   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LDIV 1976 - 2005 2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 8424692   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Bokn" 1976 - 1993 5  [N] sdir.no  
  6   "Alu-Trans" 1993 - 1998 6  [N] sdir.no  
  8   "Chain Inspector" 1998 - 2004 8  [N] sdir.no  
  9   "Eide Inspector" 2004 - 2005 9    
  10   "Psathi" 2005 - 2006 10  [N] marinetraffic.com  
           
  11  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1991 11  [P] "Fjordabåtene"  
  12   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1993 12  [N] sdir.no  
  13   Alu Tech a/s, Torvastad 1993 - 1997 13  [N] sdir.no  
  14   Chainco a/s, Haugesund 1997 - 2000 14  [N] sdir.no  
  15   Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes 2000 - 2002 15  [N] sdir.no  
  16   Chainco International a/s, Haugesund 2002 - 2005 16  [N] sdir.no  
  17   Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd 2005 17  [N] sdir.no  
  18   Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea 2005 - 2006 18    
 
  19  BYGGEÅR 1976   19  [N] sdir.no  
  20  BYGGENUMMER 368   20  [N] sdir.no  
  21  SKROG Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde      21  [N] sdir.no  
  22  UTRUSTNING Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde      22  [N] sdir.no  
  23  TYPE FOF   23  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  24  SKROG Konvensjonelt   24  Observasjon  
  25  KLASSE Skipskontrollen før 1983 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MATERIALE Stål   26  [N] sdir.no  
  27  MASKINFABRIKANT Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  MASKIN PRODUSERT 1976   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  MASKIN 1 x Callesen 4TEV 4 syl. diesel   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  EFFEKT 460 bhk   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31  FART 11.0 kn   31  [P] "Fjordabåtene"  
  32  FORBRUK -   32    
  33  LENGDE 30.81 m   33  [N] sdir.no  
  34  BREDDE 9.22 m   34  [N] sdir.no  
  35  DYBDE [1]  2.67 m 1976 - 1993 35  [N] sdir.no  
  36   [2]  4.00 m 1993 - 2006 36  [N] sdir.no  
  37  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  169.71 t 1976 - 1993 37  [N] sdir.no  
  38   [2]  253.00 t 1993 - 1995 38  [N] sdir.no  
  39   [3]  260.00 t 1995 - 2006 39  [N] sdir.no  
  40  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  60.58 t 1976 - 1993 40  [N] sdir.no  
  41   [2]  76.00 t 1993 - 1995 41  [N] sdir.no  
  42   [3]  78.00 t 1995 - 2006 42  [N] sdir.no  
  43  DØDVEKTTONNASJE -   43    
  44  BILER [1]  15 1976 - 1993 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [2]  0 1993 - 2005 45  Observasjon  
  46   [4]  Ja 2005 - 2006 46  Observasjon  
  47  TRAILERE [1]  Ja 1976 - 1993 47  Observasjon  
  48   [2]  0 1993 - 2005 48  Observasjon  
  49   [4]  Ja 2005 - 2006 49  Observasjon  
  50  PASSASJERER [1]  96 1976 - 1993 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   [2]  0 1993 - 2005 51  Observasjon  
  52   [4]  Ja 2005 - 2006 52  Observasjon  
  53  MANNSKAP Kaptein, 2 matroser, maskinist 1976 - 1993 53  [P] "Fjordabåtene"  
  54  PASSASJERLUGARER 0   54  Observasjon  
  55  MANNSKAPSLUGARER 6   55  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  56  DEKKSHØYDE 4.20 m   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57  AKSELTRYKK 12 t   57  Observasjon  
  58  TILLEGGSINFORMASJON -   58    
  59  STATUS Opphogget 2006 59    
 
  60 10.07.1976   : Levert fra Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bokn" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Mossi Aarreberg. 60  [P] "Fjordabåtene"  
  61 13.10.1976   : Innført i Stavanger Skipsregister. 61  [N] sdir.no  
  62 11.1976   : Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 62  [A] Haugesunds Avis 29.06.1977  
  63 10.1980   : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for vedlikehold. 63  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980  
  64 26.11.1980   : Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 64  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980  
  65 06.1989   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 65  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989  
  66 08.1989   : Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989  
  67 31.12.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 67  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  68 02.01.1990   : Satt i trafikk Føresvik - Tåganes. 68  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1989  
  69 10.03.1990   : Gikk på en sandbanke som reserverferge Mekjarvik - Vollsøy, etter forskyvning av bunnforholdene p.g.a. kraftig vind, Mekjarvik. 69  [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990  
  70 22.02.1991   : Tatt ut av trafikk Føresvik - Tåganes. 70  [P] Rogaland Trafikkselskap  
  71 03.1991   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 71  Observasjon  
  72 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 138 750 NOK. 72  [N] sdir.no  
  73 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73  [N] sdir.no  
  74 22.06.1993   : I opplag, Stavanger. 74    
  75 09.1993   : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 75  [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993  
  76 10.1993 ►   : Tilbakelevert. 76  Observasjon  
  77 09.11.1993   : Solgt til Alu Tech a/s, Torvastad. Omdøpt "Alu-Trans". Salgssum: 1.85 mill NOK [2]. 77  [N] sdir.no  
  78    : Omklassifisert til arbeidsfartøy samt ombygget: Vinsj montert. 78    
  79 11.02.1994   : Hjemmehavn: Haugesund. 79  [N] sdir.no  
  80 24.04.1995   : Ommålt [3]. 80  [N] sdir.no  
  81 31.12.1997   : Solgt til Chainco a/s, Haugesund. Salgssum: 2.5 mill NOK. 81  [N] sdir.no  
  82 27.01.1998   : Omdøpt "Chain Inspector". 82  [N] sdir.no  
  83 23.11.2000   : Drift og eierskap overført til Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes. 83  [N] sdir.no  
  84 31.05.2002   : Drift og eierskap overført til Chainco International a/s, Haugesund. 84  [N] sdir.no  
  85 04.2004   : I bruk som losji-skip under snuoperasjonen av m/s "Rocknes", Vatlestraumen. 85  [P] "Fjordabåtene"  
  86 10.2004   : Omdøpt "Eide Inspector". 86    
  87 24.05.2005   : Solgt til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 87  [N] sdir.no  
  88 24.06.2005   : Solgt til Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea for trafikk i Egeerhavet. Omdøpt "Psathi". Omklassifisert til bil– og passasjerferge [4]. 88    
  89    : Registrert på Marshalløyene. 89  [P] "Skipet" 3/2005  
  90    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 90  [N] sdir.no  
  91 2006   : Solgt til opphogging, Aliaga, Tyrkia. 91    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau