H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "EIDFJORD" 1986  
   
                 
               
  Sist oppdatert:  11.04.2023: Periode i Rogaland: 1986 - 1987 / 2023 -   Status på fartøyet: I opplag Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "EIDFJORD"     "UTSTEIN"  
    Fortegnelse nr. B-44  
               
1   Byggeår     1975 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     18 2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
3   Skrog     HAUGESUND SLIP A/S, Haugesund 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4   Utrustning     HAUGESUND SLIP A/S, Haugesund 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
5   Type     PS 50 5 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
6   Skrogutforming     PENDEL 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1975 - 1987     "EIDFJORD" 11 [N] sdir.no  
12   1987 -     "UTSTEIN" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LAEL 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 -     7434676 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257022700 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1975 - 1987     HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 22 [P] "Over fjord og fjell"  
23   1987 - 1991     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 23 [P] "Skipet" 1-2/1987  
24   1991 - 2003     ROGALAND TRAFIKKSELSKAP FERJER A/S, Stavanger 24 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
25   2003 - 2008     STAVANGERSKE FERJER A/S, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   2008 - 2012     TIDE SJØ A/S, Bergen 26 [N] sdir.no  
27   2012 -     NORLED A/S, Stavanger 27 [N] sdir.no  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   1975 - før 1989     DNV, 1A1 31 [P] "Vi bygget skipene"  
32   før 1989 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33   før 2000 -       33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37         WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38           Produsert 38    
39         1975 39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
40           Maskin 40    
41         1 x 2TEV WICHMANN DM 5 SYL. diesel 41 [P] "Skipet" 2/1991  
42           Effekt 42    
43       1375 brutto hestekrefter 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Fart 44    
45       13.3 knop 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46           Forbruk 46    
47       4.5 tonn / døgn 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48         48    
49   ▼ MÅL 49    
50   Periode       Lengde 50    
51   1975 - 2008   A   64.31 meter 51 [N] sdir.no  
52   2009 -   H   64.31 meter 52 [N] sdir.no  
53           Bredde 53    
54           11.26 meter 54 [N] sdir.no  
55           Dybde 55    
56           3.44 meter 56 [N] sdir.no  
57           Brutto tonnasje 57    
58   1975 - 1990   A   592.27 bruto registertonn 58 [N] sdir.no  
59   1990 [målt 1994] - 1994   B   825 bruttotonn 59 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
60   1994 - 2011   G   821 bruttotonn 60 [N] sdir.no  
61   2011 -   E   827 bruttotonn 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63   1975 - 1990   A   307.25 netto registertonn 63 [N] sdir.no  
64   1990 [målt 1994] - 1994   B   256 nettotonn 64 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
65   1994 - 2011   G   260 nettotonn 65 [N] sdir.no  
66   2011 -   E   277 nettotonn 66 [N] sdir.no  
67           Dødvekttonnasje 67    
68           277 dødvekttonn 68 [N] marinetraffic.com  
69         69    
70   ▼ KAPASITET 70    
71   Periode       Personbiler 71    
72   1975 - 1990   A   50 72 [P] "Skipet" 2/1991  
73   1990 - 2005   I   70 [50 dekk 2] - [20 hengedekk] 73 HMI  
74   2005 - 2011   D   47 [36 dekk 2] - [11 hengedekk] 74 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI    
75   2011 -   E   36 75 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015  
76           Trailere 76    
77         4 77 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
78           Passasjerer 78    
79   1975 - før 1996   A   350 79 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
80   før 1996 - 1999   I   377 80 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"  
81   1999 - 2003   C   270 81 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"  
82   2003 - 2011   J   240 82 [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04"  
83   2011 -   E   144 83 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
84           Passasjerlugarer 84    
85         0 85 HMI  
86           Mannskapslugarer 86    
87           8 87 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
88           Mannskap 88    
89           Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 89 [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
90           Dekkshøyde 90    
91         4.48 meter [dekk 2] 91 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
92   1990 - 2011   B   4.05 meter [under hevet hengedekk] - 2.25 meter [under senket hengedekk] - 1.85 meter [hengedekk] 92 HMI  
93           Tillatt akseltrykk 93    
94         13 tonn [dekk 2] 94 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
95   1990 - 2011   B   1.3 tonn [hengedekk] 95 HMI  
96         96    
97   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 97    
98   Fleksibelt hengedekk som kunne heises opp under dørken til salongdekk 4 når det ikke var i bruk [1990 - 2011]. 98 HMI  
99     99    
100   ▼ HISTORIKK 100    
101 18.06.1975   A   Målt. 101 [N] sdir.no  
102 19.06.1975     Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. 102 [P] "Vi bygget skipene"  
103 27.06.1975     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 103 [N] sdir.no  
104 09.07.1975   A   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 104 [P] "Over fjord og fjell"  
105 ultimo 07.1975     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 105 [A] Sunnhordland 13.08.1975  
106 høst 1980     I opplag. 106 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
107 vår 1981     Tatt ut av opplag. 107 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
108 04.1985     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 108 -- | [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
109 23.06.1986     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 109    
110 03.07.1986     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 110 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
111 12.03.1987     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". 111 [P] "Skipet" 1-2/1987  
112       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 112 [P] "Skipet" 1-2/1987  
113       Samme trafikk. 113 HMI  
114 ca.06.1989     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 114 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
115 12.1989     Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 115 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989  
116 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 116 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
117 02.1990   B   Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert og sertifikat endret. 117    
118 16.02.1990     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 118    
119 05.04.1990     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 119 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
120 24.05.1991     Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. 120 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
121       Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 121 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
122 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 122 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
123       Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 123 [N] sdir.no  
124 01.11.1991     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 124 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
125 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 125 [N] sdir.no  
126 16.12.1992     Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 126 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
127 19.01.1993     Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 127 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993  
128 22.06.1993     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 128 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
129 17.08.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 129 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
130 01.11.1994     Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 130 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
131 11.11.1994   G   Ommålt. 131 [N] sdir.no  
132 01.05.1995     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 132 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
133 16.10.1995     Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 133 [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995  
134 ► 1996   I   Sertifikat endret. 134 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"  
135 01.04.1996     Satt i trafikk Fogn - Jelsa. 135 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
136 1999   C   Sertifikat endret. 136 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"  
137 31.12.1999     I opplag, Stavanger. 137 [P] "Skipet" 1/2000  
138 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 138 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
139 20.03.2000     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 139 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
140 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 140 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
141 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 141 [N] sdir.no  
142 2003   J   Sertifikat endret. 142 [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04"  
143 05.07.2003     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 143 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
144 18.08.2003     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 144 [N] stp-norway.com  
145 26.08.2003     I opplag, Stavanger. 145 HMI  
146 01.06.2004     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 146 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
147 31.08.2004     I opplag, Stavanger. 147 [A] Stvg. Aftenblad 29.04.2004 | HMI  
148 2005   D   Kapasitet endret. 148 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
149 01.05.2005     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 149 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005  
150 01.06.2006     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 150 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
151 27.08.2006     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 151 [N] stp-norway.com  
152 01.09.2006     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 152 [N] stp-norway.com  
153 30.04.2007     I opplag, Stavanger. 153 [A] Stvg. Aftenblad 24.03.2007 | HMI  
154 01.06.2007     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 154 -- | [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007  
155 24.08.2007     Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 155 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007  
156 16.09.2007     I opplag, Stavanger. 156 [N] stp-norway.com  
157 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 157 [N] sdir.no  
158 20.10.2007     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 158 [N] stp-norway.com  
159 12.2007     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 159 [N] stp-norway.com  
160 12.01.2008     Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 160 [N] stp-norway.com  
161 30.01.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 161 [N] sdir.no  
162 uke 29 2008     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 162 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
163 ca.08.2008     Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 163 HMI  
164 18.10.2008     Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 164 [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008  
165 05.12.2008     Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 165 [N] stp-norway.com  
166 14.03.2009     Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir montert. 166 [N] stp-norway.com  
167 16.06.2010     Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 167 [N] aftenposten.no 16.06.2010  
168 01.09.2010     Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 168 [N] stp-norway.com  
169 06.10.2010     Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 169 [N] stp-norway.com  
170 01.08.2011   E   Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert, kapasitet og sertifikat endret. 170 [N] stp-norway.com | [N] sdir.no  
171 12.08.2011     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 171 [A] Bømlo-nytt 17.08.2011  
172 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 172 [P] "Skipet" 1/2012  
173 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 173 [N] sdir.no  
174 01.08.2013     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 174 [N] stp-norway.com  
175 06.09.2013     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 175 [N] stp-norway.com  
176 16.02.2014     Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 176 [N] stp-norway.com  
177 19.03.2014     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 177 [N] stp-norway.com  
178 23.03.2015     Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 178 [N] stp-norway.com  
179 14.05.2016     Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 179 [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016  
180 04.11.2017     Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 180 [P] "Skipet" 1/2018  
181 13.12.2017     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 181 [P] "Skipet" 1/2018  
182 08.07.2018     Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 182 [P] "Skipet" 3/2018  
183 14.08.2018     Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 183 [N] norled.no  
184 23.08.2018     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 184 [P] "Skipet" 3/2018  
185 01.01.2020     Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 185 [N] fjord1.no  
186 04.02.2020     Tilbakelevert. 186 [P] "Skipet" 1/2020  
187 02.2020     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 187 HMI  
188 30.04.2020     Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 188 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
189 07.09.2020     I opplag, Harstad. 189 [P] "Skipet" 3/2020  
190 23.04.2021     Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 190 [N] norled.no  
191 06.09.2021     I opplag, Harstad. 191 HMI  
192 ► 31.01.2023     Tatt ut av opplag. 192 [N] skipsarkiv-rogaland.net 18.02.2023  
193 23.02.2023     I opplag, Stavanger. 193 HMI  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/7    
 
  Avbildet som: "Eidfjord"    
    I original utgave for       Lokalisering: Bjørnefjorden    
    Hardanger       Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: Lars Helge Isdahl    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: shipexplorer.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/7    
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overtatt av       Lokalisering: Stavanger    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab og       Rettighetshaver: Olav Moen    
    med nytt navn.       Hentet fra: termaloma.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/7    
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til       Lokalisering: Halsnøy    
    Rogaland Trafikkselskap       Tidspunkt: 23. mars 1991    
    og hengedekk montet.       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/7    
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til Stavangerske.       Lokalisering: Tau    
          Tidspunkt: 10. oktober 2006    
          Rettighetshaver: Harald Oanes    
          Hentet fra: shipexplorer.no    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/7    
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering: Jektevik    
          Tidspunkt: 11. juni 2009    
          Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 6/7    
  Avbildet som: "Utstein"    
    Overført til Norled       Lokalisering: Buavåg    
    og hengedekk demontert.       Tidspunkt: 19. juni 2019    
          Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 7/7    
  Avbildet som: "Utstein"    
    Med nytt skorsteins-       Lokalisering: Sotra    
    merke, fremdeles       Tidspunkt: 16. april 2020    
    under Norled.       Rettighetshaver: Ole Jakob Dingen    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Utstein" i Buavåg juni 2018   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x