HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
         
         
         
         
         
         
1   Navn "Eidfjord" "Utstein"    
  1  
2   Fortegnelsesnr. B-44       2  
3   Inntredelsesår 1986       3  
4   Periode 1986-2007, 2023-       4  
5   Oppdatert 11.04.2023     5  
6   Status  I opplag     6  
7   Kallesignal LAEL     7  
8   IMO-nummer 7434676   © HMI v/ Sølve Hatteland   8  
9   MMSI-nummer 257022700   9  
10   Byggeår 1975 "Eidfjord" [1986] - den første standard-fergen som Vegdirektoratet lot 10  
11   Byggenummer 18 bygge med en øvre salong. HSD argumenterte for at strekningen over 11  
12   Skrog Haugesund Slip a/s, Haugesund Hardangerfjorden som den skulle trafikkere, var et utpreget 12  
13   Utrustning Haugesund Slip a/s, Haugesund turistsamband om sommeren. 13  
14   Type PS 50   14  
15   Materiale Stål   15  
16   Navn 1975-1987 "Eidfjord"   16  
17   Navn 1987- "Utstein"   17  
18   Eier 1975-1987 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   18  
19   Eier 1987-1991 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   19  
20   Eier 1991-2003 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   20  
21   Eier 2003-2008 Stavangerske a/s, Stavanger   21  
22   Eier 2008-2012 Tide Sjø a/s, Bergen   22  
23   Eier 2012- Norled a/s, Stavanger   23  
24   Klasse 1975 DNV, 1A1   24  
25   Klasse før 1989 Skipskontrollen   25  
26   Klasse før 2000 NSC   26  
27   Lengde A:64.31 meter  K:Ukjent  H:64.31 meter 27  
28   Bredde A:11.26 meter 28  
29   Dybde A:3.44 meter 29  
30   Brutto tonnasje A:592.27 brutto registertonn  L:825 bruttotonn 1)  G:821 bruttotonn  E:827 bruttotonn 30  
31   Netto tonnasje A:307.25 netto registertonn  L:256 nettotonn 1)  G:260 bruttotonn  E:277 bruttotonn 31  
32   Dødvekttonnasje A:277 dødvekttonn 32  
33   Maskin A:1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 33  
34   Fart A:13.3 knop 34  
35   Effekt A:1375 brutto hestekrefter 35  
36   Forbruk A:4.5 tonn/døgn 36  
37   Maskinfabrikant A:Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 37  
38   Fri høyde dekk 2 A:4.48 meter  B:4.48 meter 2)  E:4.48 meter 38  
39   Fri høyde dekk 3 A:0  B:1.85 meter 3)  E:0 39  
40   Fri høyde dekk 4 A:0 40  
41   Tillatt akseltrykk dekk 2 A:13 tonn 41  
42   Tillatt akseltrykk dekk 3 A:0  B:1.3 tonn 3)  E:0 42  
43   Tillatt akseltrykk dekk 4 A:0 43  
44   Biler dekk 2 A:50 personbiler  D:36 personbiler 4) 44  
45   Biler dekk 3 A:0  B:20 personbiler 3)  D:11 personbiler 3,4)  E:0 45  
46   Biler dekk 4 A:0 46  
47   Biler totalt A:50 personbiler  B:70 personbiler  D:47 personbiler 4)  E:36 personbiler 47  
48   Vogntog A:4 48  
49   Passasjerer A:350  I:377  C:270  J:240  E:144 49  
50   Passasjerlugarer A:0 50  
51   Mannskap A:Ja  C:Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser  E:Ukjent 51  
52   Mannskapslugarer A:8 52  
53   Dekk A:5 53  
54   Tilleggsinformasjon/noter 1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn. [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 54  
55     2) Under hengedekk. HMI 55  
56     3) Hengedekk. HMI 56  
57     4) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 57  
58     58  
59     59  
60     60  
61     61  
62     62  
63   18.06.1975   A   Målt.   [N] sdir.no 63  
64   19.06.1975       Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund.   [P] "Vi bygget skipene" 64  
65   27.06.1975       Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 65  
66   09.07.1975   A   Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [P] "Over fjord og fjell" 66  
67   ultimo 07.1975       Satt i trafikk Kinsarvik-Kvanndal.   [A] Sunnhordland 13.08.1975 67  
68   høst 1980       I opplag.   [A] Sunnhordland 21.01.1981 68  
69   vår 1981       Tatt ut av opplag.   [A] Sunnhordland 21.01.1981 69  
70   04.1985       Satt i trafikk Krokeide-Austevollshella.   -- | [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019 70  
71   23.06.1986       Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.     71  
72   03.07.1986       Satt i trafikk Stavanger-Vikevåg.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1986 72  
73   12.03.1987       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein".   [P] "Skipet" 1-2/1987 73  
74           Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 1-2/1987 74  
75           Samme trafikk.   HMI 75  
76   ca.06.1989       Satt i trafikk Stavanger-Nedstrand.   [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989 76  
77   12.1989       Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik.   [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989 77  
78   31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 78  
79   02.1990   B   Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert og sertifikat endret.     79  
80   16.02.1990       Satt i trafikk Stavanger-Vikevåg.     80  
81   05.04.1990       Satt i trafikk Stavanger-Nedstrand.   [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990 81  
82   24.05.1991       Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas"   [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019 82  
83           til Talgje, Fogn og Judaberg. Fortsatte for egen maskin etter reparasjon.   [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019 83  
84   01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 84  
85           Verdifastsettelse: 8.407.480 NOK.   [N] sdir.no 85  
86   01.11.1991       Satt i trafikk Stavanger-Nedstrand / Stavanger-Tau / Tau-Judaberg.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92" 86  
87   01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 87  
88   16.12.1992       Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa".   [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992 88  
89   19.01.1993       Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten.   [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993 89  
90           Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk.   [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993 90  
91   22.06.1993       Satt i trafikk Hanasand-Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993 91  
92   17.08.1994   L   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 92  
93   01.11.1994       Satt i trafikk Judaberg-Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994 93  
94   11.11.1994   G   Ommålt.   [N] sdir.no 94  
95   01.05.1995       Satt i trafikk Hanasand-Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995 95  
96   16.10.1995       Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet.   [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995 96  
97   ► 1996   I   Sertifikat endret.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96" 97  
98   01.04.1996       Satt i trafikk Fogn-Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996 98  
99   1999   C   Sertifikat endret.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00" 99  
100   31.12.1999       I opplag, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2000 100  
101   2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 101  
102   20.03.2000       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 102  
103   01.01.2003           [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 103  
104   31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 104  
105   2003   J   Sertifikat endret.   [P] Stavangerske - "Ferjeruter 01.11.03-30.04.04" 105  
106   05.07.2003       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003 106  
107   18.08.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 107  
108   26.08.2003       I opplag, Stavanger.   HMI 108  
109   01.06.2004       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004 109  
110   31.08.2004       I opplag, Stavanger.   [A] Stvg. Aftenblad 29.04.2004 | HMI 110  
111   2005   D   Kapasitet endret.   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 111  
112   01.05.2005       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005 112  
113   01.06.2006       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006 113  
114   27.08.2006       Tatt ut av trafikk Stavanger-Lysebotn.   [N] stp-norway.com 114  
115   01.09.2006       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 115  
116   30.04.2007       I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007 | HMI 116  
117   01.06.2007       Satt i trafikk Stavanger-Lysebotn.   -- | [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007 117  
118   24.08.2007       Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy.   [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007 118  
119   16.09.2007       I opplag, Stavanger.   [N] stp-norway.com 119  
120   03.10.2007       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 120  
121   20.10.2007       Satt i trafikk Sande-Nesvik.   [N] stp-norway.com 121  
122   12.2007       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 122  
123   12.01.2008       Satt i trafikk Hodnanes-Jektevik.   [N] stp-norway.com 123  
124   30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 124  
125   uke 29 2008       Satt i trafikk Gjermundshamn-Løfallstrand.   [A] Sunnhordland 21.07.2008 125  
126   ca.08.2008       Satt i trafikk Hodnanes-Jektevik.   HMI 126  
127   18.10.2008       Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon.   [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008 127  
128   05.12.2008   K   Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir demontert.   [N] stp-norway.com 128  
129           Satt i trafikk Hodnanes-Jektevik.   [N] stp-norway.com 129  
130   14.03.2009   H   Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir montert.   [N] stp-norway.com 130  
131   16.06.2010       Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik.   [N] aftenposten.no 16.06.2010 131  
132   01.09.2010       Tatt ut av trafikk Hodnanes-Jektevik.   [N] stp-norway.com 132  
133   06.10.2010       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging.   [N] stp-norway.com 133  
134   01.08.2011   E   Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert.   [N] stp-norway.com | [N] sdir.no 134  
135       E   Kapasitet og sertifikat endret.   [N] stp-norway.com | [N] sdir.no 135  
136   12.08.2011       Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   [A] Bømlo-nytt 17.08.2011 136  
137   01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 137  
138   13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 138  
139   01.08.2013     Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik / Ranavik-Jektevik.   [N] stp-norway.com 139  
140   06.09.2013     Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   [N] stp-norway.com 140  
141   16.02.2014     Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 141  
142   19.03.2014     Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   [N] stp-norway.com 142  
143   23.03.2015     Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg.   [N] stp-norway.com 143  
144   14.05.2016     Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg.   [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016 144  
145   04.11.2017     Satt i trafikk Larsnes-Kvamsøya.   [P] "Skipet" 1/2018 145  
146   13.12.2017     Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   [P] "Skipet" 1/2018 146  
147   08.07.2018     Satt i trafikk Skjeltene-Haramsøya.   [P] "Skipet" 3/2018 147  
148   14.08.2018     Tatt ut av trafikk Skjeltene-Haramsøya.   [N] norled.no 148  
149   23.08.2018     Satt i trafikk Langevåg-Buavåg.   [P] "Skipet" 3/2018 149  
150   01.01.2020     Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk.   [N] fjord1.no 150  
151   04.02.2020     Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 1/2020 151  
152   02.2020     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset.   HMI 152  
153   30.04.2020     Satt i trafikk Brensholmen-Botnhamn.   [N] folkebladet.no 28.04.2020 153  
154   07.09.2020     I opplag, Harstad.   [P] "Skipet" 3/2020 154  
155   23.04.2021     Satt i trafikk Brensholmen-Botnhamn.   [N] norled.no 155  
156   06.09.2021     I opplag, Harstad.   HMI 156  
157   ► 31.01.2023     Tatt ut av opplag.   [N] skipsfarts-forum.net 18.02.2023 157  
158   23.02.2023       I opplag, Stavanger.   HMI 158  
159     159  
160     160  
161     161  
162     162  
163     163  
164  
 
          Bilde 1/7  
 
  164  
165           Avbildet som "Eidfjord"   165  
166           Lokalisering Bjørnefjorden   166  
167           Tidspunkt -   167  
168           Rettighetshaver Lars Helge Isdahl   168  
169           Hentet fra shipexplorer.no   169  
170           170  
171           I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske   171  
172           Dampskibsselskab.   172  
173               173  
174               174  
175               175  
176               176  
177               177  
178               178  
179               179  
180               180  
181     181  
182     182  
183  
 
          Bilde 2/7   Oversiktskart  183  
184           Avbildet som "Utstein"     184  
185           Lokalisering Stavanger     185  
186           Tidspunkt -   Film 1/1 186  
187           Rettighetshaver Olav Moen   "Utstein" i Buavåg juni 2018 187  
188           Hentet fra termaloma.com   Hele klippet 188  
189           Rettighetshaver Varre Fjell 189  
190           Overtatt av Det Stavangerske Dampskibsselskab for   Hentet fra youtube.com 190  
191           samme rute den først var innleid for, og gitt nytt       191  
192           navn som passet til ruten.   192  
193           Dette er den eneste rutebåten som har ført dette   193  
194           navnet.       194  
195                 195  
196                   196  
197                   197  
198                   198  
199                   199  
200           200  
201         201  
202  
 
          Bilde 3/7       202  
203           Avbildet som "Utstein"       203  
204           Lokalisering Halsnøy       204  
205           Tidspunkt 23. mars 1991       205  
206           Rettighetshaver HMI v/ Sølve Hatteland       206  
207           Hentet fra Privat samling       207  
208             208  
209           Hengedekk montert, og overført til Rogaland       209  
210           Trafikkselskap.       210  
211           Hengedekket var ikke alltid like praktisk for den tre       211  
212           timer lange turen mellom Stavanger og Nedstrand, og med   212  
213           åtte anløpssteder imellom.   213  
214                   214  
215                 215  
216                   216  
217                   217  
218                   218  
219                 219  
220     220  
221     221  
222  
 
          Bilde 4/7   222  
223           Avbildet som "Utstein"   223  
224           Lokalisering Stavanger   224  
225           Tidspunkt -   225  
226           Rettighetshaver Andreas Askildsen   226  
227           Hentet fra stavanger-aftenblad.no   227  
228           228  
229           Ble etterhvert satt inn som ferge nr. 3 i Tau-sambandet,   229  
230           men var smertelig liten for denne ruten allerede fra   230  
231           starten av.   231  
232           Her overført til Stavangerske, og med tre røde ringer   232  
233           tilbake igjen på skorsteinene.   233  
234               234  
235               235  
236               236  
237               237  
238               238  
239               239  
240               240  
241     241  
242     242  
243  
 
          Bilde 5/7   243  
244           Avbildet som "Utstein"   244  
245           Lokalisering Jektevik   245  
246           Tidspunkt 11. juni 2009   246  
247           Rettighetshaver Uwe Jakob   247  
248           Hentet fra fjordfaehren.de   248  
249           249  
250           Overført til Tide Sjø, og tilbake i Hordaland igjen.   250  
251               251  
252               252  
253               253  
254               254  
255               255  
256               256  
257               257  
258               258  
259               259  
260               260  
261     261  
262     262  
263  
 
          Bilde 6/7   263  
264           Avbildet som "Utstein"   264  
265           Lokalisering Buavåg   265  
266           Tidspunkt 19. juni 2019   266  
267           Rettighetshaver Uwe Jakob   267  
268           Hentet fra fjordfaehren.de   268  
269           269  
270           Overført til Norled, og hengedekket demontert.   270  
271               271  
272               272  
273               273  
274               274  
275               275  
276               276  
277               277  
278               278  
279     279  
280     280  
281  
 
          Bilde 7/7   281  
282           Avbildet som "Utstein"   282  
283           Lokalisering Sotra   283  
284           Tidspunkt 16. april 2020   284  
285           Rettighetshaver Ole Jakob Dingen   285  
286           Hentet fra fjordfaehren.de   286  
287           287  
288           Med Norleds nye utsmykking, og fortsatt fin i farten   288  
289           til å være 45 år gammel.   289  
290               290  
291               291  
292               292  
293               293  
294               294  
295               295  
296               296  
297     297  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau