A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "FJORDVEIEN" 2001 - 2019    
  M/Fe "VOLLSØY" 2019 -    
       
  Fortegnelse nr.:   B43          
  Oppdatert:   11.02.2021          
  Periode:   2001 -        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
1  Byggeår    2001   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    168 [utrustning]   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Kvina Verft a/s, Feda   3  [A] Stavanger Aftenblad 16.05.2000    
4  Utrustning    Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L L L Z   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    9237993   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    258226000   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Fjordveien"   8  2001 - 2019   8  [N] sdir.no    
9      "Vollsøy"   9  2019 -   9  [N] sdir.no    
                   
10  Rederi / eierforhold    Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   10  2001 - 2003   10  [N] sdir.no    
11      Stavangerske a/s, Stavanger   11  2003 - 2008   11  [N] sdir.no    
12      Tide Sjø a/s, Bergen   12  2008 - 2012   12  [N] sdir.no    
13      Norled a/s, Stavanger   13  2012 - 2019   13  [N] sdir.no    
14      Boreal Sjø a/s, Hammerfest   14  2019   14  [N] sdir.no    
15      Boreal Asset a/s, Hammerfest   15  2019 -   15  [P] "Skipet" 1/2020    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Pendel   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    DNV   18  -   18  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001    
                     
19  Materiale    Stål   19  -   19  -    
                     
20  Maskinfabrikant    Wärtsilä Finland o/y a/b, Finland   20  -   20  [N] sjohistorie.no    
                     
21  Maskin produsert    2001   21  -   21  [N] sjohistorie.no    
                     
22  Maskin    4 x DM Wärtsilä 6L20C diesel   22  -   22  -    
                     
23  Effekt    5872 bhk   23  -   23  [N] sjohistorie.no    
                     
24  Fart    18.0 kn   24  -   24  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    88.16 m   26  -   26  [N] sjohistorie.no    
                     
27  Bredde    13.20 m   27  -   27  [N] sjohistorie.no    
                     
28  Dyptgående    5.55 m   28  -   28  [N] sjohistorie.no    
                     
29  Brutto registertonn    3368 t   29  -   29  [N] sjohistorie.no    
                     
30  Netto registertonn    1399 t   30  -   30  [N] sjohistorie.no    
                     
31  Dødvekttonn    750 t   31  -   31  [N] marinetraffic.com    
                     
32  Bilkapasitet    75 [56 dekk 2] - [19 hengedekk]   32  -   32  [N] boreal.no / HMI    
                     
33  Trailerkapasitet    Ja   33  -   33  HMI    
                     
34  Passasjersertifikat    299   34  -   34  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"    
                     
35  Mannskap    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Passasjerlugarer    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Mannskapslugarer    Ja   37  -   37  HMI    
                     
38  Dekkshøyde    4.50 m [dekk 2] - 2.60 m [under senket hengedekk]   38  -   38  HMI    
39      2.00 m [hengedekk]      -   39  HMI    
                     
40  Tillatt akseltrykk    15.0t [dekk 2] - 1.5 t [hengedekk]   39  -   40  HMI    
                     
41  Tilleggsinformasjon    Fartsområde: 4   40  -   41  -    
42      Propeller: 2 x Ulstein Aquamaster US2001 CPR azimutt 1500 kW   41  -   42  -    
43      Bygget med vanntett port mellom baugvisir / akterport og fallem   42  -   43  -    
44      Dobbel bunn   43  -   44  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2001    
45      Stabilisatorer: 4   44  -   45  [A] Stavanger Aftenblad 11.12.2002    
       
       
46   08.04.2001   Skrog sjøsatt ved Kvina Verft a/s, Feda. Slept til Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord for utrustning. 46 [P] "Skipet" 2/2001    
47   30.05.2001   Målt. 47 [N] sdir.no    
48   30.06.2001   Døpt av Helga Bergsaker, Flekkefjord. 48 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001    
49   27.07.2001   Levert fra Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk a/s, Flekkefjord til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger som "Fjordveien". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 49 [N] sdir.no    
50       Kostnad: 130 mill NOK. 50 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2001    
51       Drift: Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
52   10.08.2001   Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 52 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001    
53   28.11.2002   Lastebil forskjøv seg i tung sjø og fikk knust vindu ved Skudeneshavn. 53 [N] haugeunds-avis.no 28.11.2002    
54   01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
55   31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 55 [N] sdir.no    
56   06.03.2006   Reddet 2 personer etter at tråleren "Stokkøy" forliste, Boknafjorden. 56 [N] haugeunds-avis.no 07.03.2006    
57   25.06.2004   Overstyrmann skadet av defekt linekaster under assistanse av grunnstøtt taretråler, Tungenes. 57 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004    
58   02.08.2004   Maskinstans p.g.a. generatofeil, Boknafjorden. Slept til Skudeneshavn. 58 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004    
59   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 59 [N] sdir.no    
60   30.01.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 60 [N] sdir.no    
61   21.10.2009   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 61 -    
62   18.02.2010   Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 62 -    
63       Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 63 -    
64   10.02.2011   Maskinhavari. Lagt til kai, Mekjarvik. 64 [N] stavanger-aftenblad.no 10.02.2011    
65   03.03.2011   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for maskinreparasjon. 65 -    
66   10.05.2011   Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 66 -    
67       Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 67 -    
68   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 68 [P] "Skipet" 1/2012    
69   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 69 [N] sdir.no    
70   06.08.2012   Dunket borti en fiskebåt etter feilmanøvrering ved tillegging, Skudeneshavn. 70 [N] haugeunds-avis.no 06.08.2012    
71   09.02.2013   Reddet én mann fra en småbåtbrann mellom Tungenes og Kvitsøy. 71 -    
72   25.08.2013   Reddet én mann fra brann i en seilbåt ved Skudeneshavn. 72 [N] haugeunds-avis.no 25.08.2013    
73   06.09.2013   Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 73 [P] "Skipet" 3/2013    
74   26.06.2016   Tatt ut av trafikk Mekjarvik - Vollsøy p.g.a. oljelekkasje. 74 -    
75   01.07.2016   Til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 75 -    
76   29.08.2016   Ferdig reparert ved GMC Maritime a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 76 -    
77   28.11.2019   Solgt til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Omdøpt "Vollsøy". Hjemmehavn: Hammerfest. 77 [N] sdir.no    
78       Samme trafikk. 78 [N] boreal.no    
79   17.12.2019   Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Drift: Boreal Sjø a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 79 [P] "Skipet" 1/2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau