H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KLARA" 1926  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s  
               
               
    Oppdatert:   08.11.2019        
    Status:   Havarert / senket       Posisjon på AIS:     
               
    "KLARA"  [1926 - 1938]          "ROPEIDFERJEN"  [1938 - 1948]  
    Fortegnelse nr. B-99  
       
1   Periode     1926 - 1948 1 HMI  
2   Byggeår     -- 2    
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     -- 4    
5   Utrustning     -- 5    
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Tre 8 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   før 1926 - 1938     "Klara" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1938 - 1949     "Ropeidferjen" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14           Kallesignal 14    
15         -- 15    
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   før 1926 - 1938     Svein A. Hatløy, Sand 23 [P] "Skipet" 2/1990  
24   1938 - 1949     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Skipet" 2/1990  
25         25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28         -- 28    
29         29    
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32   1926 - 1949   B   M. Haldorsen, Rubbestadneset 32 [P] "Skipet" 2/1990  
33           Produsert 33    
34       B   1926 34 [P] "Skipet" 2/1990  
35           Maskin 35    
36   1926 - 1949   B   1 x Rubb diesel 36 [P] "Skipet" 2/1990  
37           Effekt 37    
38   1926 - 1949   B   12 bhk 38 [P] "Skipet" 2/1990  
39           Fart 39    
40           -- 40    
41           Forbruk 41    
42       -- 42    
43         43    
44   ▼ MÅL 44    
45   Periode       Lengde 45    
46           12.80 m 46    
47           Bredde 47    
48           -- 48    
49           Dybde 49    
50           -- 50    
51           Brutto tonnasje 51    
52   1926 - 1949   B   20 brt 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53           Netto tonnasje 53    
54           -- 54    
55           Dødvekttonn 55    
56           -- 56    
57         57    
58   ▼ KAPASITET 58    
59   Periode       Personbiler 59    
60   før 1926 - 1926   A   0 60 HMI  
61   1926 - 1949   B   3 61 [P] "Skipet" 2/1990  
62           Trailere 62    
63         0 63 HMI  
64           Passasjerer 64    
65   før 1926 - 1926   A   0 65 HMI  
66   1926 - 1949   B   Ja 66 [P] "Skipet" 2/1990  
67           Passasjerlugarer 67    
68       0 68 HMI  
69           Mannskapslugarer 69    
70         -- 70 HMI  
71           Mannskap 71    
72         Ja 72 HMI  
73           Dekkshøyde 73    
74       Fri 74 HMI  
75           Tillatt akseltrykk 75    
76       -- 76 HMI  
77         77    
78   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 78    
79   -- 79    
80     80    
81   ▼ HISTORIKK 81    
82 ► 1926   A   Solgt fra Jelsa til Svein A. Hatløy, Sand. Innført i Stavanger Skipsregister. I bruk som fraktefartøy. 82 [P] "Skipet" 2/1990  
83 1926   B   Ombygget til bil- og passasjerferge. 83 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
84 01.04.1926       Satt i trafikk Sand - Ropeid / Ropeid - Storkjær. 84 [P] "Fjordabådane"  
85 1930       Tatt ut av trafikk Ropeid - Storkjær. 85 [P] "Fjordabådane"  
86 01.01.1938       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Ropeidferjen". Samme trafikk. 86 [P] "Skipet" 2/1990  
87 vår 1946       Tatt i bruk som verkstedsbåt ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger samt reservefartøy for Sand - Ropeid. 87 [P] "Fjordabådane"  
88 1948       Havarerte i storm, Jørstadvågen. 88 [P] "Skipet" 2/1990  
89 1949       Senket ved Pinå, Stavanger havn. 89 [P] "Skipet" 2/1990  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
  Avbildet som: "Klara"    
    Etter ombyggingen til       Lokalisering: --    
    bil- og passasjerferge.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Alvhild Hatløy    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Ropeidferjen"    
    Overtatt av Det Stavangerske       Lokalisering: Ropeid    
    Dampskibsselskab, gitt nytt       Tidspunkt: --    
    navn for ruten og en liten       Rettighetshaver: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s    
    ombygging på overbygget.       Hentet fra: Privat    
                 
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Ropeidferjen" på Ropeid 1940   Rettighetshaver: Haugesund kommunale kinematografer  
          39:28 - 40:05   Hentet fra: youtube.com  
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x