H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KVARVEN" 1975  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Pieter Inpijn  
               
               
    Oppdatert:   16.03.2021        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "KVARVEN"  [1975 - 1978]  
    Fortegnelse nr. B-104  
       
1   Periode     1975 - 1978 1 HMI  
2   Byggeår     1963 2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
3   Byggenummer     104 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4   Skrog     Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, Danmark 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
5   Utrustning     Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, Danmark 5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1963 - 1968     "Holmen" 12 [N] sdir.no  
13   1968 - 1979     "Kvarven" 13 [N] sdir.no  
14   1979 - 1994     "Drøbaksund I" 14 [N] faktaomfartyg.se  
15   1994 - 2014     "Dumle" 15 [N] marinetraffic.com  
16           Kallesignal 16    
17   1963 - 1968     OZHH 17 [P] "Skipet" 1/1979  
18   1968 - 1979     JXYE 18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
19   1979 - 2013     SHPQ 19 [N] fjordfaehren.de  
20           IMO-nummer 20    
21   1987 - 2014     8634041 21 [N] marinetraffic.com  
22           MMSI-nummer 22    
23         -- 23    
24         24    
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1963 - 1968     Svendborg - Vindeby Færgefart i/s, Vindeby, Danmark 27 [P] "Skipet" 1/1979  
28   1968 - 1979     Rutelaget Bergen-Vest a/s, Mathopen 28 [N] faktaomfartyg.se  
29   1979 - 1994     Bilferjen Drøbak - Hurum a/s, Drøbak 29 [N] sdir.no  
30   1994 - 1995     Rotainer Chartering a/b, Göteborg, Sverige 30 [N] faktaomfartyg.se  
31   1995 - 2013     Ven-Trafiken a/b, Landskrona, Sverige 31 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
32   2013 - 2014     Fornaes APS, Grenå, Danmark 32 [N] faktaomfartyg.se  
33         33    
34   ▼ KLASSIFISERING 34    
35   Periode       Klasse 35    
36         BV 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37         37    
38   ▼ MASKINERI 38    
39   Periode       Fabrikant 39    
40           Alpha Diesel a/s, Frederikshavn, Danmark 40 [P] "Skipet" 4/1985  
41           Produsert 41    
42           1963 42 [P] "Skipet" 4/1985  
43           Maskin 43    
44           1 x Alpha 404 diesel 44 [N] faktaomfartyg.se  
45           Effekt 45    
46           300 bhk 46 [P] "Skipet" 4/1985  
47           Fart 47    
48           9.0 kn 48 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
49           Forbruk 49    
50           -- 50    
51         51    
52   ▼ MÅL 52    
53   Periode       Lengde 53    
54           39.07 m 54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
55           Bredde 55    
56   1963 - 1994   A   10.39 m 56 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
57   1994 - 2014   E   10.36 m 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59   1963 - 1994   A   2.41 m 59 [N] sdir.no  
60   1994 - 2014   E   2.85 m 60 [N] sdir.no  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1963 - 1968   A   187 brt 62 [P] "Skipet" 4/1985  
63   1968 [målt 1979] - 2014   B   206.73 brt 63 [N] sdir.no  
64           Netto tonnasje 64    
65   1963 - 1968   A   54 nrt 65 [N] faktaomfartyg.se  
66   1968 [målt 1979] - 1994   B   100.15 nrt 66 [N] sdir.no  
67   1994 - 2014   E   59 nt 67 [N] sdir.no  
68           Dødvekttonn 68    
69           -- 69    
70         70    
71   ▼ KAPASITET 71    
72   Periode       Personbiler 72    
73   1963 - etter 1995   A   24 73 [P] "Skipet" 4/1985  
74   etter 1995 - 2014   C   20 74    
75           Trailere 75    
76           Ja 76 HMI  
77           Passasjerer 77    
78   1963 - før 1983   A   175 78 [P] "Skipet" 4/1985  
79   før 1983 - etter 1995   D   150 79 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
80   etter 1995 - før 2014   C   71 80    
81           Passasjerlugarer 81    
82         0 82 HMI  
83           Mannskapslugarer 83    
84         Ja 84 HMI  
85           Mannskap 85    
86   pr.1975     Fører, maskinist, 2 matroser 86 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
87           Dekkshøyde 87    
88       4.50 m 88 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90       12 t 90 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   -- 93    
94     94    
95   ▼ HISTORIKK 95    
96 07.08.1963       Sjøsatt ved Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, Danmark. 96    
97 31.08.1963   A   Levert fra Svendborg Skibsværft a/s, Svendborg, DK til Svendborg - Vindeby Færgefart i/s, Vindeby, DK som "Holmen". 97 [P] "Skipet" 1/1979  
98         Kallesignal: OZHH. 98 [P] "Skipet" 1/1979  
99         Hjemmehavn: Svendborg, DK. Satt i trafikk Svendborg - Vindeby, DK. 99 [N] faktaomfartyg.se  
100 18.11.1966       I opplag. 100 [P] "Skipet" 1/1979  
101 29.05.1968       Solgt til Rutelaget Bergen-Vest a/s, Mathopen. Omdøpt "Kvarven". Hjemmehavn: Bergen. 101 [N] faktaomfartyg.se  
102         Nytt kallesignal: JXYE. 102 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
103 07.1968   B   Ombygget: Utvidet overbygg. 103    
104         Satt i trafikk Alvøen - Brattholmen. 104 [P] "Skipet" 2/1995  
105 03.09.1968       Innført i Bergen Skipsregister. 105 [N] sdir.no  
106 11.12.1971       I opplag. 106 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
107 01.05.1972       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 107    
108 30.09.1972       Tilbakelevert og lagt i opplag. 108    
109 01.05.1973       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 109    
110 30.09.1973       Tilbakelevert og lagt i opplag. 110    
111 01.05.1974       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 111    
112 30.09.1974       Tilbakelevert og lagt i opplag. 112    
113 01.05.1975       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 113    
114 30.09.1975       Tilbakelevert og lagt i opplag. 114    
115 07.10.1975       Utleid til Stavanger Kommune, Stavanger. Leiekostnad: 800 NOK / d. 115 -- | [A] Stavanger Aftenblad 26.09.1975  
116 ultimo 10.1975       Ombygget med tilpasninger til kaianlegg, Stavanger havn. Kostnad: 150 000 NOK. 116 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1975 | 26.09.1975  
117 30.10.1975       Satt i trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 117 [A] Stavanger Aftenblad 30.10.1975  
118 27.05.1977       Kolliderte med h/b "Yngfinn", Stavanger havn. Årsak: Uoppmerksomhet fra fører av "Yngfinn". 118 [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1977  
119 30.12.1977       Tatt ut av trafikk Jorenholmen - Sølyst, Stavanger havn. 119 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
120 01.1978       Tilbakelevert og lagt i opplag. 120 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
121 02.1978       Utleid til Bilferjen Drøbak - Hurum a/s, Drøbak. Satt i trafikk Drøbak - Storsand. 121    
122 11.01.1979       Solgt til Bilferjen Drøbak - Hurum a/s, Drøbak. Salgssum: 1 mill. NOK. 122 [N] sdir.no  
123         Samme trafikk. 123 HMI  
124 04.1979       Omdøpt "Drøbaksund I". 124 [P] "Skipet" 2/1979  
125         Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drøbak. 125    
126 28.05.1979   B   Ommålt. 126 [N] sdir.no  
127 ► 1983   D   Sertifikat endret. 127 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
128 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 128 [N] sdir.no  
129 13.07.1994   E   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 129 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
130 20.10.1994       Solgt til Rotainer Chartering a/b, Göteborg, Sverige. Omdøpt "Dumle". 130 -- | [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
131         Salgssum: 875 000 NOK. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Göteborg, S. 131    
132         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 132 [N] sdir.no  
133 1995       Solgt til Ven-Trafiken a/b, Landskrona, S. 133 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2005  
134       Salgssum: 2.8 mill SEK. Hjemmehavn: Landskrona, S. Reparert for 700 000 SEK. 134    
135       Satt i trafikk Bäckviken - Landskrona, S / Landskrona - Gråen, S. 135    
136 1995 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. 136    
137 pr.2003     Reservefartøy. 137 [P] "Skipet" 1/2003  
138 08.10.2009     Maskinhavari. Til reparasjon, Landskrona, S. 138 [N] faktaomfartyg.se  
139 13.12.2009     Ferdig reparert. Satt i trafikk Bäckviken - Landskrona, S / Landskrona - Gråen, S. 139 [N] faktaomfartyg.se  
140 12.2012     I opplag, Landskrona, S. 140    
141 12.2013     Solgt til Fornaes APS, Grenå, Danmark for opphogging. 141 [N] faktaomfartyg.se  
142       Salgssum: 500 000 SEK. 142    
143 10.12.2013     Forlot Landskrona, Sverige. 143 [N] faktaomfartyg.se  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Holmen"    
    I original utgave for trafikk       Lokalisering: Svendborg, Danmark    
    i dansk farvann.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Jürgen Stein    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Kvarven"    
    Overtatt av Rutelaget       Lokalisering: Stavanger    
    Bergen-Vest, ombygget med       Tidspunkt: 15. august 1977    
    større overbygg og utleid for       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    trafikk på Stavanger havn       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    de siste årene før Bybrua stod            
    ferdig fra sentrum til            
    byøyene.            
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Drøbaksund I"    
    Overtatt av Bilferjen       Lokalisering: --    
    Drøbak-Hurum og med nytt       Tidspunkt: --    
    navn.       Rettighetshaver: Pieter Inpijn    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Dumle"    
    Solgt til Sverige og       Lokalisering: Landskrona, Sverige    
    ombygget med ro-ro-ramper       Tidspunkt: 15. mars 2006    
    og med nytt navn. Noe skal       Rettighetshaver: Jeppe Sörensson    
    jo barnet hete.       Hentet fra: faktaomfartyg.se    
               
               
               
               
               
               
                 
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: til opphogging    
    Siste stopp etter mange       Lokalisering: Grenå, Danmark    
    års tjeneste. Litt usikker på       Tidspunkt: 2014    
    hvilken modul som er       Rettighetshaver: Bendt Nielsen    
    plassert i enden av bildekket       Hentet fra: shipspotting.com    
    her.            
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x