H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ØLEN" 2012  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   11.04.2023        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "ØLEN"  [2012 - 2013 / 2021 - 2022]  
    Fortegnelse nr. B-55  
               
1   Periode     2012 - 2013 / 2021 - 2022 1 HMI  
2   Byggeår     1977 2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
3   Byggenummer     783 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4   Skrog     Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
5   Utrustning     Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
6   Type     PS 40 6 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     Helsveist stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [A] Sunnhordland 14.09.1977  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Ølen" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LFMU 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 - 2023     7633698 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257032700 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1977 - 2001     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 22 [P] "Over fjord og fjell"  
23   2001 - 2006     HSD Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2006 - 2012     Tide Sjø a/s, Bergen 24 [N] sdir.no  
25   2012 - 2022     Norled a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   2022 - 2023     Maritex Rental a/s, Orre 26 [N] sdir.no  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30   1977 - før 1983     1A1K DNV 30 [A] Sunnhordland 14.09.1977  
31   før 1983 - før 2000     Skipskontrollen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 - før 2021     NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33   før 2021 - 2023     NMD 33 [N] scanbrokers.no  
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37         Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
38           Produsert 38    
39         1977 39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
40           Maskin 40    
41         1 x 4AXA 2TEV DM 4 syl. diesel 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Effekt 42    
43       1250 bhk 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Fart 44    
45   1977 - 1990   A   12.0 kn 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
46   1990 - 2023   B   13.0 kn 46 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
47           Forbruk 47    
48       -- 48    
49         49    
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52   1977 - 1990   A   52.12 m 52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
53   1990 - 2023   B   69.40 m 53 [N] sdir.no  
54           Bredde 54    
55           11.25 m 55 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
56           Dybde 56    
57           4.20 m 57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1977 - 1990   A   487 brt 59 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
60   1990 - 2023   B   904 bt 60 [N] sdir.no  
61           Netto tonnasje 61    
62   1977 - 1990   A   239 nrt 62 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
63   1990 - 2023   B   280 nt 63 [N] sdir.no  
64           Dødvekttonn 64    
65   1990 - 2023   B   220 dvt 65 [N] marinetraffic.com  
66         66    
67   ▼ KAPASITET 67    
68   Periode       Personbiler 68    
69   1977 - 1990   A   40 69 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
70   1990 - ca.2005   B   73 [54 dekk 2] - [19 hengedekk] 70 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI  
71   ca.2005 - 2023   D   51 [39 dekk 2] - [12 hengedekk] 71 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
72           Trailere 72    
73         Ja 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75   1977 - 1990   A   350 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
76   1990 - 1997   B   399 76 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
77   1997 - ca.2005   C   310 77 [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997 | --  
78   ca.2005 - før 2021   D   255 78 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
79   før 2021 - 2021   E   196 79 [N] scanbrokers.no  
80   2021 - 2023   F   0 80 [N] commercial.apolloduck.com  
81           Passasjerlugarer 81    
82         0 82 HMI  
83           Mannskapslugarer 83    
84           7 84 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
85           Mannskap 85    
86           Ja 86 HMI  
87           Dekkshøyde 87    
88   1977 - 1990   A   4.00 m [dekk 2] 88 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
89   1990 - 2023   B   4.50 m [dekk 2] - 1.85 m [hengedekk] - 2.45 m [under senket hengedekk] 89 HMI  
90           Tillatt akseltrykk 90    
91         13 t [dekk 2] 91 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
92   1990 - 2023   B   1.3 t [hengedekk] 92 HMI  
93         93    
94   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 94    
95   Fleksibelt hengedekk som kan heises opp under dørken til salongdekk 4 når det ikke er i bruk [1990 - ]. 95 HMI  
96   Drivstoffkap.: 24 m³. 96 [N] commercial.apolloduck.com  
97   Sitteplasser: 112 [dekk 1] - 104 [dekk 3]. 97 [A] Sunnhordland 14.09.1977  
98   Overrislingsanlegg [1990 -]. 98 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
99     99    
100   ▼ HISTORIKK 100    
101 08.07.1977     Døpt "Ølen" av Kjellaug Dalheim, Trondheim. 101 [A] Sunnhordland 12.07.1977  
102 25.08.1977     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 102 [N] sdir.no  
103 09.09.1977   A   Levert fra Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen . 103 [P] "Over fjord og fjell"  
104 09.1977     Satt i trafikk Hatvik - Fusa. 104 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
105 1977     Satt i trafikk Leirvik - Utbjoa. 105    
106 13.08.1979     Mann over bord, Leirvik. Tatt om bord igjen ved hjelp av livbåt. 106 [A] Sunnhordland 15.08.1979  
107 primo 04.1982     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 107 [A] Sunnhordland 05.04.1982  
108 18.05.1983     Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 108 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
109 08.1983 ►     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 109 [A] Sunnhordland 02.08.1983  
110 ultimo 09.1984     Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 110 [A] Sunnhordland 05.09.1984  
111 1987     Kolliderte med Kilstraumen bru. 111    
112 ca.1987     Satt i trafikk Leirvik - Sunde. 112    
113 04.1990     Til Mjellem & Carlsen a/s, Bergen for ombygging. 113 [P] "Skipet" 3/1990  
114 15.06.1990   B   Ombygget ved Mjellem & Carlsen a/s, Bergen: Forlenget, overbygg forhøyet og hengedekk montert. 114 [P] "Skipet" 3/1990  
115     B   Maskin modifisert og overrinslingsanlegg installert. Sertifikat endret. Total kostnad: 15 mill NOK. 115 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
116 01.07.1990     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 116 [A] Sunnhordland 11.07.1990  
117 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 117 [N] sdir.no  
118 ► 1993     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 118 [A] Sunnhordland 18.06.1993  
119 19.06.1993     Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 119 [A] Sunnhordland 18.06.1993  
120 1997   C   Sertifikat endret. 120 [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997  
121 13.08.1998     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 121 [P] "Skipet" 4/1998  
122 primo uke 41 1998     Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 122 [A] Bømlo-nytt 12.10.1998  
123 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 123 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
124 01.05.2001     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 124 [P] "Skipet" 1/2001  
125 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 125 [N] sdir.no  
126 24.08.2003     Grunnstøtte, Krokeide etter maskinproblemer. 126 [P] "Skipet" 3/2003  
127 01.05.2004     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 127 [N] stp-norway.com  
128 ► 11.2004     I opplag, Kleppestø. 128 [N] stp-norway.com  
129 02.2005     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 129 [N] stp-norway.com  
130 ca.2005   D   Kapasitet og sertifikat endret. 130 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
131 09.2005     Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 131 [N] stp-norway.com  
132 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 132 [P] "Skipet" 4/2006  
133 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 133 [N] sdir.no  
134 14.05.2007     Grunnstøtte, Krokeide. 134 [N] stp-norway.com  
135 16.09.2007     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 135 [N] stp-norway.com  
136 17.12.2007     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 136 [N] stp-norway.com  
137 12.2007     I opplag ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand som reservefartøy. 137 [P] "Skipet" 2/2008  
138 03.2008     Tatt ut av opplag. 138 [N] stp-norway.com  
139 25.05.2008     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 139 [N] stp-norway.com  
140 01.12.2010     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 140 [N] stp-norway.com  
141 20.08.2011     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 141 [N] stp-norway.com  
142 02.11.2011     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 142 [N] stp-norway.com  
143 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 143 [P] "Skipet" 1/2012  
144 04.01.2012     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 144 [N] stp-norway.com  
145 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 145 [N] sdir.no  
146 23.06.2012       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 146 [N] stp-norway.com  
147 30.08.2012       Satt i trafikk Fogn - Jelsa. 147 [N] stp-norway.com  
148 11.10.2012     Tatt ut av trafikk Fogn - Jelsa. 148 [N] stp-norway.com  
149 15.10.2012     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 149 [N] stp-norway.com  
150 11.2012     Tatt ut av trafikk Skånevik - Utåker. 150 [N] stp-norway.com  
151 14.06.2013       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 151 [N] stp-norway.com  
152 01.08.2013     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 152 [N] stp-norway.com  
153 05.09.2013     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 153 [N] stp-norway.com  
154 20.10.2013     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 154 [N] stp-norway.com  
155 16.12.2013     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 155 [N] stp-norway.com  
156 07.01.2014     Maskinproblemer. Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 156 [N] stp-norway.com  
157 21.09.2014     Satt i trafikk Skånevik - Utåker. 157 [N] stp-norway.com  
158 20.10.2014     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 158 [N] stp-norway.com  
159 16.11.2014     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 159 [N] stp-norway.com  
160 08.01.2015     Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 160 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 1/2015  
161 24.03.2015     Kolliderte med kaien, Årvika. 161 [N] smp.no 24.03.2015  
162       Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for reparasjon. 162 HMI  
163 20.04.2015     Ferdig reparert ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. Satt i trafikk Årvika - Koparnes. 163 [N] stp-norway.com  
164 08.12.2015     I opplag, Volda [reservefartøy]. 164 [P] "Skipet" 1/2016  
165 pr.09.2020     I opplag, Saudane [reservefartøy]. 165 [P] "Skipet" 3/2020  
166 ► 2021   E   Sertifikat endret. 166 [N] scanbrokers.no  
167 2021   F   Sertifikat utløpt. 167 [N] commercial.apolloduck.com  
168 30.09.2021       I opplag, Stavanger. 168 HMI  
169 19.01.2022       Solgt til Maritex Rental a/s, Orre. Salgssum: 500 000 NOK. 169 [N] sdir.no  
170       Fortsatt i opplag, Stavanger. 170 HMI  
171 03.03.2022     I opplag, Lovraeidet. 171 HMI  
172 05.11.2022     Hentet av slepefartøyet "Hunter". 172 [P] "Skipet" 1/2023  
173 08.11.2022     Ankom Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging. 173 [P] "Skipet" 1/2023  
174 primo 02.2023     Ferdig opphogget. 174 [P] "Skipet" 1/2023  
           
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Ølen"    
    I original utgave for       Lokalisering: Ranavik    
    Hardanger       Tidspunkt: August 1987    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: Harald Sætre    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Ølen"    
    Forlenget, overbygg       Lokalisering: --    
    hevet og hengedekk       Tidspunkt: --    
    montert.       Rettighetshaver: Arne Sognnes    
            Hentet fra: sjohistorie.no    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Ølen"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering: Tørvikbygd    
            Tidspunkt: 05. august 2010    
            Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Ølen"    
    Overført til Norled.       Lokalisering: Lauvvik    
          Tidspunkt: 05. august 2012    
          Rettighetshaver: Kåre Haga    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Ølen"    
    Nytt skorsteinsmerke       Lokalisering: Stavanger    
    under samme rederi.       Tidspunkt: 01. oktober 2021    
          Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/2         "Ølen" Utåker - Skånevik sommer 2011   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 2/2         Opphogging i Esbjerg 2023   Rettighetshaver: ARTE  
          Hele klippet   Hentet fra: arte.tv  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x