H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RENNESØY" 1969  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   03.08.2022        
    Status:   Ukjent       Posisjon på AIS:     
               
    "RENNESØY"  [1969 - 1992]          "LYSEFJORD"  [1992 - 2002]  
    Fortegnelse nr. B-65  
       
1   Periode     1969 - 2002 1 HMI  
2   Byggeår     1969 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     11 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund 5 [N] sdir.no  
6   Type     FÅOD 6 [P] "85 år med norske bilferjer"  
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1969 - 1992     "Rennesøy" 12 [N] sdir.no  
13   1992 - 2002     "Lysefjord" 13 [N] sdir.no  
14   2002 - 2010     "Bequia Express II" 14 [N] sdir.no  
15   2010 -     "Amalia A III" 15 [N] sdir.no  
16           Kallesignal 16    
17   1969 - 2002     LHCY 17 [N] sdir.no  
18           IMO-nummer 18    
19   1987 -     6924997 19 [N] sdir.no  
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1969 - 1991     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 25 [P] "Skipet" 1/1991  
26   1991 - 2002     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 26 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
27   2002 -     Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene 27 [P] "Skipet" 2/2002  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   før 1983 - før 2000     Skipskontrollen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 -     NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33         33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36         Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Produsert 37    
38         1969 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Maskin 39    
40         1 x 2TEV DM 8 syl. diesel 40 [P] "Skipet" 1/1991  
41           Effekt 41    
42       900 bhk 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
43           Fart 43    
44       12.5 kn 44 [P] "Fjordabåtene"  
45           Forbruk 45    
46       -- 46    
47         47    
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50   1969 - 1993   A   42.23 m 50 [N] sdir.no  
51   1993 [målt 1996] -   B   44.38 m 51 [N] sdir.no  
52           Bredde 52    
53           10.62 m 53 [N] sdir.no  
54           Dybde 54    
55   1969 - 1993   A   3.23 m 55 [N] sdir.no  
56   1993 [målt 1996] -   B   4.20 m 56 [N] sdir.no  
57           Brutto tonnasje 57    
58   1969 - 1993   A   497.21 brt 58 [N] sdir.no  
59   1993 [målt 1996] -   B   659 bt 59 [N] sdir.no  
60           Netto tonnasje 60    
61   1969 - 1993   A   200.39 nrt 61 [N] sdir.no  
62   1993 [målt 1996] -   B   230 nt 62 [N] sdir.no  
63           Dødvekttonn 63    
64           -- 64    
65         65    
66   ▼ KAPASITET 66    
67   Periode       Personbiler 67    
68   1969 - 1993   A   32 68 [P] "Fjordabåtene"  
69   1993 - 2002   B   30 69 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.95-31.3.96"  
70   2002 -   C   28 70    
71           Trailere 71    
72         Ja 72 HMI  
73           Passasjerer 73    
74   1969 - 1993   A   399 74 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
75   1993 - 2002   B   278 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
76   2002 -   C   400 76    
77           Passasjerlugarer 77    
78       0 78 HMI  
79           Mannskapslugarer 79    
80         Ja 80 HMI  
81           Mannskap 81    
82   1969 - 1993     Kaptein, andrefører, chief, maskinist, restauratør + matros(er) 82 [P] "Fjordabåtene"  
83           Dekkshøyde 83    
84       4.20 m 84 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           12 t 86 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
87         87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89   Baugpropell. 89 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
90   Sitteplasser: 120 [dekk 1] - 110 [dekk 3]. 90 [P] "Ferje-Rogaland"  
91     91    
92   ▼ HISTORIKK 92    
93 21.06.1969   A   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rennesøy". 93 [N] sdir.no  
94         Hjemmehavn: Stavanger. 94 [N] sdir.no  
95       Døpt av fru Orla Gimnes. 95 [P] "Fjordabåtene"  
96 25.06.1969     Gikk presentasjonstur. 96 [P] "Fjordabåtene"  
97 26.06.1969     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 97 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
98 30.06.1969     Innført i Stavanger Skipsregister. 98 [N] sdir.no  
99 02.07.1969   A   Målt. 99 [N] sdir.no  
100 05.10.1971     Maskinstans, Mastrafjorden. Slept til Stavanger av slepefartøyet "Lars". 100 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1971  
101 26.05.1977     Assisterte h.båt "Clipper" etter brann i maskinrom ved Vikevåg. 101 [A] Stavanger Aftenblad 31.12.2005  
102 20.07.1977     Maskinstans, Vestre Åmøy. Slept til Stavanger for reparasjon. 102 [A] Stavanger Aftenblad 21.07.1977  
103 06.11.1977     Matros klemskadet mellom fallem og hjullaster, Bru. 103 [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1977  
104 03.07.1986     Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 104 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
105 21.03.1987     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 105 HMI  
106 04.01.1988     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Tau - Stavanger. 106 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1988  
107 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 107 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
108 04.04.1990     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 108 HMI  
109 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 109 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
110       Verdifastsettelse: 1 NOK. 110 [N] sdir.no  
111 14.06.1992     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 111 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992  
112 19.07.1992     Grunnstøtte, Marøysteinen. 112 [A] Stavanger Aftenblad 20.07.1992  
113 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 113 [N] sdir.no  
114 16.08.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 114 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1992  
115 17.08.1992     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 115    
116 25.11.1992     Omdøpt "Lysefjord". 116 [N] sdir.no  
117 30.11.1992     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 117 [A] Stavanger Aftenblad 01.12.1992  
118 04.01.1993   B   Ombygget samt kapasitet og sertifikat endret. 118    
119       To lastekraner montert på dekk 2. 119 [P] "Fjordabåtene"  
120       Kostnad: 1.2 mill NOK. 120 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1992  
121       Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 121 [A] Stavanger Aftenblad 30.12.1992  
122 11.10.1993     Grunnstøtte ved Ådnøy. 122 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1993  
123       Årsak: Feil bruk av autopilot. 123 [A] Stavanger Aftenblad 04.11.1993  
124 07.06.1994     Lettere skadet i baugen etter kollisjon med kaien, Tau. 124 [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1994  
125 29.10.1996   B   Ommålt. 125 [N] sdir.no  
126 13.06.1997     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 126 [P] Rogaland Trafikkselskap  
127 25.08.1997     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 127 [P] Rogaland Trafikkselskap  
128 17.01.1998     Innbrudd ved kai, Stavanger. 20 000 NOK stjålet. 128 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1998  
129 12.06.1998     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 129 [P] Rogaland Trafikkselskap  
130 24.08.1998     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 130 [P] Rogaland Trafikkselskap  
131 11.06.1999     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 131 [P] Rogaland Trafikkselskap  
132 23.08.1999     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 132 [P] Rogaland Trafikkselskap  
133 24.03.2000     Dunket borti fjellveggen, Bratteli etter kraftige strømmer. Fikk skader i baugpartiet. 133 [A] Stavanger Aftenblad 25.03.2000  
134 09.06.2000     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 134 [P] Rogaland Trafikkselskap  
135 06.08.2000     Assisterte m/fe "Tau", Stavanger havn etter strømstans. Tauet denne til land. 135 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
136 21.08.2000     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 136 [P] Rogaland Trafikkselskap  
137 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 137 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
138 08.06.2001     Tatt ut av trafikk Stavanger - Judaberg. 138 [P] Rogaland Trafikkselskap  
139 20.08.2001     Satt i trafikk Stavanger - Judaberg / Stavanger - Lysebotn. 139 [P] Rogaland Trafikkselskap  
140 30.12.2001     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 140 [P] Rogaland Trafikkselskap  
141 31.12.2001     I opplag, Stavanger. 141 [A] Stavanger Aftenblad 28.12.2001  
142 15.02.2002     Solgt til Bequia Express Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 142 [P] "Skipet" 2/2002  
143       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 143 [N] sdir.no  
144       Omdøpt "Bequia Express II". Hjemmehavn: Kingstown, WV. 144 [N] marinetraffic.com  
145 02.2002 ►   C   Ombygget samt kapasitet og sertifikat endret: Forskip innebygget. Satt i trafikk Kingstown - Bequia, WV. 145    
146 2010     Omdøpt "Amelia A III". 146 [N] faktaomfartyg.se  
147 2010 ►     I opplag med maskinhavari. 147 [K] Jone Bringeland  
148 pr.01.2013     I trafikk bl.a. Tyrrel Bay - Grenada, WV. 148 [N] syhakunamatata.com  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Rennesøy"    
    I original utgave for       Lokalisering: "Tau"    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Overført til Rogaland       Lokalisering: Lysefjorden    
    Trafikkselskap, og med       Tidspunkt: 1996    
    nytt navn tiltenkt det nye       Rettighetshaver: Kåre Haga    
    ruteområdet. Etter noen       Hentet fra: fjordfaehren.de    
    år ble den utsmykket for            
    samme formål.            
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Bequia Express II"    
    Solgt til Karibien og       Lokalisering: Maureau, St. Vincent og Grenadinene    
    bildekket avstengt i front.       Tidspunkt: 14. mars 2005    
    Fortsatt med Lysefjord-       Rettighetshaver: Benoit Donne    
    utsmykning under broen og       Hentet fra: shipspotting.com    
    med Rogaland            
    Trafikkselskaps skorstein.            
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Amalia A III"    
    Med nytt navn, og nå med       Lokalisering: St. Georges, St. Vincent og Grenadinene    
    DSD's skorsteinsmerke.       Tidspunkt: 25. november 2011    
          Rettighetshaver: Trevor Thornton    
          Hentet fra: shipspotting.com    
               
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1       "Rennesøy" i Stavanger   Rettighetshaver: Stavanger Byarkiv  
          04:03 - 04:23   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x