H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROPEID" 1946  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   15.03.2022        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "ROPEID"  [1946 - 1965]          "BRU"  [1965 - 1975]  
    Fortegnelse nr. B-108  
       
1   Periode     1946 - 1975 1 HMI  
2   Byggeår     1912 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark 4 [P] "Skipet" 1/1991  
5   Utrustning     Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark 5 [P] "Skipet" 1/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1912 - 1946     "Inger" 12 [P] "Ferje-Rogaland"  
13   1946 - 1965     "Ropeid" 13 [P] "Skipet" 1/1991  
14   1965 - 2009     "Bru" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16   1946 - 2009     LLMZ 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1912 - 1935     Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, Danmark 24 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
25   1936 - 1945     L. J. Nielsen, Bogø, Danmark 25 [P] "Skipet" 1/1991  
26   1945 - 1975     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 26 [P] "Ferje-Rogaland"  
27   1975 - 1990     Protan & Fagertun a/s, Drammen 27 [N] sdir.no  
28   1990 - 1991     Protan a/s, Haugesund 28    
29   1991 - 1993     Protan Biopolymer a/s, Haugesund 29    
30   1993 - 1995     Pronova Biopolymer a/s, Haugesund 30    
31   1995 - 2007     Protan a/s, Drammen 31 [N] sdir.no  
32   2007 - 2009     Protan Eiendom a/s, Drammen 32 [N] sdir.no  
33   2009     Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo 33 [N] sdir.no  
34         34    
35   ▼ KLASSIFISERING 35    
36   Periode       Klasse 36    
37         -- 37    
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41   1937 - etter 1975   B   Tuxham a/s, København, Danmark 41 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945  
42           Produsert 42    
43       B   1937 43 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945  
44           Maskin 44    
45   1912 - 1937   A   1 x Alpha 3 syl. 45 [N] wikipedia.org  
46   1937 - etter 1975   B   1 x Tuxham diesel 46 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945  
47           Effekt 47    
48   1912 - 1937   A   62 bhk 48 [P] "Fjordabådane"  
49   1937 - etter 1975   B   79 bhk 49 [P] "Fjordabådane"  
50           Fart 50    
51   1937 - etter 1975   B   9.0 kn 51    
52           Forbruk 52    
53           -- 53    
54         54    
55   ▼ MÅL 55    
56   Periode       Lengde 56    
57           16.02 m 57 [N] sdir.no  
58           Bredde 58    
59           5.52 m 59 [N] sdir.no  
60           Dybde 60    
61           2.01 m 61 [N] sdir.no  
62           Brutto tonnasje 62    
63   1912 - 1945   A   40.50 brt 63 [P] "Fjordabådane"  
64   1945 [målt 1963] - e. 1975   C   47.24 brt 64 [N] sdir.no  
65           Netto tonnasje 65    
66   1912 - 1945   A   17 nrt 66 [P] "Skipet" 1/1991  
67   1945 [målt 1963] - e. 1975   C   20.83 nrt 67 [N] sdir.no  
68           Dødvekttonn 68    
69           -- 69    
70         70    
71   ▼ KAPASITET 71    
72   Periode       Personbiler 72    
73   1912 - 1975   A   6 73 [P] "Ferje-Rogaland"  
74   1975 - 2009   D   0 74 HMI  
75           Trailere 75    
76   1912 - 1975   A   1 76 HMI  
77   1975 - 2009   D   0 77 HMI  
78           Passasjerer 78    
79   1912 - 1975   A   157 79 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommer-Postruter 1948"  
80   1975 - 2009   D   0 80 HMI  
81           Passasjerlugarer 81    
82       0 82 HMI  
83           Mannskapslugarer 83    
84         Ja 84 HMI  
85           Mannskap 85    
86   1912 - 1975     Ja 86 HMI  
87           Dekkshøyde 87    
88       -- 88    
89           Tillatt akseltrykk 89    
90           -- 90    
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   Bildekk av tre. 93 [N] wikipedia.org  
94     94    
95   ▼ HISTORIKK 95    
96 07.1912   A   Levert fra Marstal Staalskibsværft a/s, Marstal, Danmark til Middelfart Dampskibsselskab a/s, Middelfart, DK som "Inger". 96 [P] "Fjordabådane"  
97         Satt i trafikk Middelfart - Snoghøj, DK. 97 [P] "Fjordabådane"  
98 06.06.1935       Solgt til et partsrederi, Hirtshals, DK. Hjemmehavn: Bogø, DK. Satt i trafikk Bogø - Stubbekøbing, DK. 98 [P] "Fjordabådane"  
99 29.07.1936       Solgt til L. J. Nielsen, Bogø, DK. Samme trafikk. 99 [P] "Fjordabådane" | [N] wikipedia.org  
100 1937   B   Ombygget med ny maskin. 100 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1945  
101 1943       Nyklassifisert. 101 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
102 ► 12.1945   C   Ombygget. 102 [P] "Fjordabådane"  
103 12.1945       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 103 [P] "Fjordabådane"  
104 10.01.1946       Fikk utstedt et midlertidig norsk nasjonalitetsbevis av legasjonen, København, Danmark. 104 [P] "Fjordabådane"  
105 05.02.1946       Omdøpt "Ropeid". 105 [P] "Fjordabådane"  
106 02.03.1946       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Nytt kallesignal: LLMZ. 106 [N] sdir.no  
107 1946       Satt i trafikk Sand - Ropeid. 107 [P] "Ferje-Rogaland"  
108 22.03.1965       Omdøpt "Bru". 108 [P] "Fjordabådane"  
109 01.06.1965       I opplag, Stavanger som reservefartøy samt supplering Sand - Ropeid [sommer]. 109 [P] "Fjordabådane"  
110 03.12.1965   C   Ommålt. 110 [N] sdir.no  
111 24.11.1975       Solgt til Protan & Fagertun a/s, Drammen. Salgssum: 15 000 NOK. 111 [N] sdir.no  
112 1975   D   Omklassifisert til arbeidsfartøy. Tatt i bruk som losji– og verkstedsfartøy ved tarehøsting. 112 [N] wikipedia.org  
113 1990       Drift og eierskap overført til Protan a/s, Haugesund. 113    
114 1991       Drift og eierskap overført til Protan Biopolymer a/s, Haugesund. 114    
115 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 115 [N] sdir.no  
116 1993       Drift og eierskap overført til Pronova Biopolymer a/s, Haugesund. 116    
117 31.08.1995       Drift og eierskap overført til Protan a/s, Drammen. 117 [N] sdir.no  
118 09.2003       Observert liggende som vrak, Solskjeløya. 118 [N] stp-norway.com  
119 23.01.2007       Drift og eierskap overført til Protan Eiendom a/s, Drammen. 119 [N] sdir.no  
120 26.01.2009       Drift og eierskap overført til Bachesvei 1 Drammen a/s, Oslo. 120 [N] sdir.no  
121 23.04.2009       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som opphogget. 121 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Inger"    
    I original utgave i dansk       Lokalisering: Danmark    
    farvann.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Tom Rasmussen    
            Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Ropeid"    
    Overtatt av Det       Lokalisering: Ropeid    
    Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab og med       Rettighetshaver: Thor Nareid    
    nytt navn som eneste       Hentet fra: facebook.com    
    forandring.            
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Bru"    
    Malt om i riktige farger       Lokalisering: Sand    
    og med DSD-skorstein.       Tidspunkt: --    
    Her omdøpt for å gi navnet       Rettighetshaver: --    
    til den nye fergen over       Hentet fra: stp-norway.com    
    Sandsfjorden.            
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Bru"    
    Siste stopp før opphogging.       Lokalisering: Solskjeløya    
            Tidspunkt: 09. oktober 2006    
          Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Ropeid" på Ropeid   Rettighetshaver: Haugesund kommunale kinematografer  
          41:13 - 41:32   Hentet fra: youtube.com  
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x