H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RYFYLKE" 1975  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   26.10.2022        
    Status:   I trafikk       Posisjon på AIS:     
               
    "RYFYLKE"  [1975 - 1987]  
    Fortegnelse nr. B-64  
       
1   Periode     1975 - 1987 1 HMI  
2   Byggeår     1975 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     224/37 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 5 [N] sdir.no  
6   Type     FOF 6 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Helsveist stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [P] "Fjordabåtene"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1975 - 1987     "Ryfylke" 12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
13   1987 -     "Karlsøy" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15         JXTM 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -     7405948 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19         257292400 19 [N] marinetraffic.com  
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1975 - 1987     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 23 [P] "Skipet" 1/1991  
24   1987 - 2006     Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø+E214 24 [N] sdir.no  
25   2006 - 2007     Hurtigruten Group ASA, Narvik 25 [N] sdir.no  
26   2007 - 2009     Hurtigruten ASA, Narvik 26 [N] sdir.no  
27   2009 -     Torghatten Nord a/s, Tromsø 27 [N] sdir.no  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   etter 1975 - før 2000     Skipskontrollen 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 -     NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33         33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36   1975 - 2000   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Produsert 37    
38       A   1975 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39       E   2000 39    
40           Maskin 40    
41   1975 - 2000   A   1 x 5AX 2T DM 5 syl. Diesel 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Effekt 42    
43   1975 - 2000   A   1375 bhk 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44   2000 -   E   1330 bhk 44 [N] torghatten-nord.no  
45           Fart 45    
46   1975 - 2000   A   12.5 kn 46 [P] "Fjordabåtene"  
47           Forbruk 47    
48       -- 48    
49         49    
50   ▼ MÅL 50    
51   Periode       Lengde 51    
52           40.20 m 52 [N] sdir.no  
53           Bredde 53    
54           10.01 m 54 [N] sdir.no  
55           Dybde 55    
56   1975 - 1994   A   3.34 m 56 [N] sdir.no  
57   1994 -   B   4.20 m 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1975 - 1994   A   363.62 brt 59 [N] sdir.no  
60   1994 - 1996   B   640 bt 60 [N] sdir.no  
61   1996 -   D   659 bt 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63   1975 - 1994   A   174.23 nrt 63 [N] sdir.no  
64   1994 - 1996   B   265 nt 64 [N] sdir.no  
65   1996 -   D   290 nt 65 [N] sdir.no  
66           Dødvekttonn 66    
67           150 dvt 67 [N] marinetraffic.com  
68         68    
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71   1975 - etter 2004   A   25 71 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
72   etter 2004 -   C   18 72 [N] torghatten-nord.no  
73           Trailere 73    
74         Ja 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76   1975 - etter 2004   A   250 76 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
77   etter 2004 -   C   214 77 [N] torghatten-nord.no  
78           Passasjerlugarer 78    
79       0 79 HMI  
80           Mannskapslugarer 80    
81         Ja 81 HMI  
82           Mannskap 82    
83   1975 - 1987     Kaptein, 2 matroser, maskinist 83 [P] "Fjordabåtene"  
84           Dekkshøyde 84    
85       4.50 m 85 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
86           Tillatt akseltrykk 86    
87       13 t 87 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
88         88    
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   Baugpropell. Lengde bildekk: 36 m. 90 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
91   Fartsområde: 4. 91 [N] torghatten-nord.no  
92   Sitteplasser: 87 [dekk 1] - 73 [dekk 3]. 92 [A] Stavanger Aftenblad 13.05.1975  
93     93    
94   ▼ HISTORIKK 94    
95 12.07.1974       Innført i Stavanger Skipsregister som "Ryfylke". 95 [N] sdir.no  
96 29.01.1975     Sjøsatt. 96 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.1975  
97 07.05.1975   A   Målt. 97 [N] sdir.no  
98 13.05.1975   A   Levert fra Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Stavanger. 98 [P] "Skipet" 1/1991  
99       Byggekostnad: 6.95 mill NOK. 99 [A] Stavanger Aftenblad 18.08.1975  
100       Døpt av Hildur Mauritzen, Rosendal. 100 [P] "Fjordabåtene"  
101 01.06.1975       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 101 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1975"  
102 02.06.1975       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 102 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1975"  
103 31.10.1975       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 103 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1975" | HMI  
104 01.03.1976       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 104 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1976"  
105 08.06.1976       Fikk slagside etter at en bulldoser skled inn i skottet ved kai, Stavanger. 105 [A] Stavanger Aftenblad 08.06.1976  
106 24.01.1977       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 106 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1977  
107 01.05.1977       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 107 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1977  
108 30.09.1977       I opplag, Stavanger som reservefartøy. 108 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1977" | HMI  
109 01.05.1978       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Vikevåg. 109 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978"  
110 29.07.1978       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 110 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Sommerruter 1978"  
111 01.10.1978       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 111 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1978/79"  
112 02.01.1979       Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Vikevåg. 112 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Vinterruter 1979"  
113 04.03.1979       Propellskade ved Finnøy. Slept først til Judaberg av m/fe "Ombo" for lossing, og deretter av slepefartøy til Stavanger. 113 [A] Stavanger Aftenblad 05.03.1979  
114 28.08.1979       Kolliderte med kaien, Askje etter maskinstans på grunn av brudd på smørerør. Èn passasjer skadet. 114 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1979  
115 30.09.1980       Tatt ut av trafikk Stavanger - Nedstrand. 115 [A] Stavanger Aftenblad 27.09.1980  
116 05.10.1980       Satt i trafikk Stavanger - Nesheim / Stavanger - Vikevåg. 116 [A] Stavanger Aftenblad 02.10.1980  
117 12.1980 ►       Satt i trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 117 HMI  
118 16.05.1981       Tatt ut av trafikk Tøtlandsvik - Vindsvik. 118    
119 02.07.1981       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 119 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.1981  
120 19.04.1982       Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 120 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1982  
121 19.04.1982 ►       Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 121 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
122 21.03.1987       I opplag, Stavanger. 122 HMI  
123 26.06.1987     Solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab a/s, Tromsø. Overført til Tromsø Skipsregister. Hjemmehavn: Tromsø. Salgssum: 4 mill NOK. 123 [N] sdir.no  
124 07.1987     Omdøpt "Karlsøy". Satt i trafikk Hannes - Vannøy. 124 [P] "Skipet" 3/1987  
125 06.1989     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 125    
126 09.1989     Tilbakelevert. I opplag, Tromsø. 126    
127 07.1991     I opplag, Tromsø. 127 [N] skipshistorie.net  
128 ► 26.03.1992     Utleid til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 128 [P] "Skipet" 3/1992  
129       Tilbakelevert samme år. 129 HMI  
130 1992     Satt i trafikk Skjervøy - Lauksundskaret. 130 [N] fjordfaehren.de  
131 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 131 [N] sdir.no  
132 13.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 132 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
133 16.09.1996   D   Ommålt. 133 [N] sdir.no  
134 1996     I opplag som reservefartøy. 134 [N] fjordfaehren.de  
135 ca.06.1999     Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 135 [P] "Skipet" 3/1999  
136 ca.08.1999     I opplag som reservefartøy. 136 HMI  
137 01.2000     Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for skifte av maskin. 137 [P] "Skipet" 1/2000  
138 02.2000   E   Ombygget med ny maskin ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. 138 [P] "Skipet" 1/2000  
139 01.07.2000     Satt i trafikk Kvaløya - Botnhamn. 139 [P] "Skipet" 3/2000  
140 03.09.2000     I opplag, Tromsø som reservefartøy. 140 [P] "Skipet" 4/2000  
141 medio 10.2000     Satt i trafikk Hansnes - Reinøy. 141 [P] "Skipet" 1/2001  
142 09.12.2000     Tatt ut av trafikk Hansnes - Reinøy. 142 [P] "Skipet" 1/2001  
143 12.07.2001     Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 143 [P] "Skipet" 3/2001  
144 12.08.2001     Tilbakelevert. 144 [P] "Skipet" 3/2001  
145 07.06.2002     Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 145 [P] "Skipet" 3/2002  
146 25.08.2002     Tilbakelevert. 146 [P] "Skipet" 3/2002  
147 31.05.2003     Utleid til Malangenforbindelsen a/s. Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 147 [P] "Skipet" 2/2003  
148 27.06.2003     Tilbakelevert. Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 148 [P] "Skipet" 3/2003  
149 17.08.2003     Tilbakelevert. 149 [P] "Skipet" 3/2003  
150 05.09.2003     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 150 [P] "Skipet" 3/2003  
151 07.07.2004     Utleid til Øylandsruta. Satt i trafikk Harstad - Skrolsvik. 151    
152 02.08.2004     Grunnstøtte ved Skrolsvik. To besetningsmedlemmer skadet under bergningsaksjonen da slepewire røk. 152 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.2004  
153 15.08.2004     Tilbakelevert. 153 [P] "Skipet" 3/2004  
154 23.08.2004     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 154 [N] stp-norway.com  
155 2004 ►   C   Kapasitet og sertifikat endret. 155 [N] torghatten-nord.no  
156 sommer 2005     I trafikk Brensholmen - Botnhamn. 156 [N] stp-norway.com  
157 02.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 157 [N] wikipedia.org  
158 19.04.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 158 [N] sdir.no  
159 primo 06.2006     I opplag. 159 [P] "Skipet" 2/2006  
160 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 160 [N] sdir.no  
161 25.03.2008     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 161 [N] stp-norway.com  
162 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 456 922 NOK. 162 [N] sdir.no  
163       Samme trafikk. 163 HMI  
164 29.05.2012     Tatt ut av trafikk Belvik - Vengsøy. 164 [P] "Skipet" 2/2012  
165 25.06.2012     Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 165 [P] "Skipet" 3/2012  
166 20.08.2012     I opplag, Tromsø. 166 [N] stp-norway.com  
167 ca.09.2012     Satt i trafikk Storstein - Lauksundskaret. 167 [N] stp-norway.com  
168 02.11.2012     Satt i trafikk Småge - Ona. 168 [P] "Skipet" 4/2012  
169 17.06.2013     Satt i trafikk Stornes - Skrolsvik. 169 [P] "Skipet" 2/2013  
170 18.08.2013     I opplag, Tromsø. 170 [P] "Skipet" 2/2013  
171 03.12.2013     Tatt ut av opplag. 171 [N] stp-norway.com  
172 17.01.2014     I opplag, Tromsø. 172 [N] stp-norway.com  
173 16.03.2014     Satt i trafikk Hanses - Stakkvik. 173 [N] stp-norway.com  
174 19.05.2014     Satt i trafikk Belvik - Vengsøy. 174 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2014  
175 26.10.2017     Gikk på land, Vågsøya. 175 [N] nordlys.no 26.10.2017  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Ryfylke"    
    I original utgave for       Lokalisering: Askje    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Karlsøy"    
    Overtatt av Troms Fylkes       Lokalisering: Belvik    
    Dampskibsselskab       Tidspunkt: Juli 2005    
    med nytt navn.       Rettighetshaver: Marko Stampehl    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Karlsøy"    
    Overført til Hurtigruten.       Lokalisering: Belvik    
            Tidspunkt: 15. juni 2008    
          Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Karlsøy"    
    Overtatt av       Lokalisering: Tromsø    
    Torghatten Nord.       Tidspunkt: 19. juni 2012    
          Rettighetshaver: Olaf Horsevik    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Karlsøy" juli 2012   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          01: 22 -   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x