H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STAVANGER" 1990  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   27.12.2022        
    Status:   I opplag       Posisjon på AIS:     
               
    "STAVANGER"  [1990 - 2001]          "BJØRNEFJORD"  [2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020]          "PREIKESTOLEN"  [2020 / 2022 -]  
    Fortegnelse nr. B-30  
           
1   Periode     1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020 / 2022 - 1 HMI  
2   Byggeår     1990 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     11 [utrustning] 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Liaaen Nordfjord a/s, Nordfjordeid 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn 5 [N] sdir.no  
6   Type     PSD140 6 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     Stål [skrog] - aluminium [overbygg] 8 [N] auksjon.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1990 - 2001     "Stavanger" 12 [N] sdir.no  
13   2001 - 2020     "Bjørnefjord" 13 [N] sdir.no  
14   2020 -     "Preikestolen" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16         LCKS 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18         9013098 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20         257022800 20 [N] marinetraffic.com  
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1990 - 1991     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 24 [P] "Fjordabåtene"  
25   1991 - 2000     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   2000 - 2001     Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2001     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 27 [N] sdir.no  
28   2001 - 2006     HSD Sjø a/s, Bergen 28 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
29   2006 - 2012     Tide Sjø a/s, Bergen 29 [N] sdir.no  
30   2012 - 2019     Norled a/s, Stavanger 30 [N] sdir.no  
31   2019 -     Boreal Asset a/s, Hammerfest 31 [N] sdir.no  
32         32    
33   ▼ KLASSIFISERING 33    
34   Periode       Klasse 34    
35   1990 - før 2000     DNV, +1A1 R15 Car ferry A E0 35 [N] auksjon.no  
36   før 2000 - før 2022     NSC 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37   før 2022 -     NMD 37 [N] j-gran.no  
38         38    
39   ▼ MASKINERI 39    
40   Periode       Fabrikant 40    
41         Wärtsilä-Wichmann a/s, Rubbestadneset 41 [N] j-gran.no  
42           Produsert 42    
43         1989 43 [N] j-gran.no  
44           Maskin 44    
45         1 x Wichmann 8V28B 8 syl. diesel, 620 opm 45 [N] j-gran.no  
46           Effekt 46    
47       2999 bhk 47 [N] j-gran.no  
48           Fart 48    
49   1990 - før 2005   A   15.0 kn 49 [P] "Fjordabåtene"  
50   før 2005 -   F   16.0 kn 50 [P] "Fjordabåtene"  
51           Forbruk 51    
52   1990 - før 2005   A   200 g/kwh 52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
53   før 2005 -   F   5500 l/d 53 [N] stavanger-aftenblad.no 25.06.2020  
54         54    
55   ▼ MÅL 55    
56   Periode       Lengde 56    
57           87.03 m 57 [N] sdir.no  
58           Bredde 58    
59           14.81 m 59 [N] sdir.no  
60           Dybde 60    
61           4.50 m 61 [N] sdir.no  
62           Brutto tonnasje 62    
63           2871 bt 63 [N] sdir.no  
64           Netto tonnasje 64    
65           861 nt 65 [N] sdir.no  
66           Dødvekttonn 66    
67           796.5 dvt 67 [N] auksjon.no  
68         68    
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71   1990 - ca.2004   A   140 [52 dekk 2] - [88 dekk 3] 71 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018 | HMI  
72   ca.2004 -   B   110 [44 dekk 2] - [66 dekk 3] 72 [N] skipsfarts-forum.net 12.01.2022  
73           Trailere 73    
74         12 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76   1990 - 1998   A   650 76 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
77   1998   D   450 77 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
78   1998 - 2001   E   650 78 HMI  
79   2001 -   C   399 79 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
80           Passasjerlugarer 80    
81   pr.1990     1 81 HMI  
82           Mannskapslugarer 82    
83         10 83 HMI  
84           Mannskap 84    
85         Kaptein, styrmann, 3 matroser, maskinist, motormann + restaurasjon 85 [P] "Fjordabåtene"  
86           Dekkshøyde 86    
87       2.20 m [dekk 2] - 4.50 m [dekk 3] 87 HMI  
88           Tillatt akseltrykk 88    
89       1.3 t [dekk 2] - 13 t [dekk 3] 89 [N] auksjon.no  
90         90    
91   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 91    
92   Restaurasjon: 73 sitteplasser. 92 HMI  
93   Bygget for å kunne legge miner i en krigssituasjon i regi av Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. Blant annet utstyrt med fundament for 3 dekkskanoner. 93 HMI  
94   Krigsutstyret lagret ved NATO's base på Rennesøy. 94 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
95   Sitteplasser: Bl.a. 41 [kafeteria dekk 5] - 43 [dekk 6] [pr.2021]. 95 HMI  
96   1 sideport på styrbord dekk 5. 96 HMI  
97   Fartsområde: 3 [1990 - etter 2000]. 97 HMI  
98   Fartsområde: 2 [pr.2019]. 98 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
99   Drivstoffkap.: 91.3 m³. Hjelpemaskin: 2 x Scania DS14 50 A26 T, 1500 opm. 99 [N] j-gran.no  
100   Ferskvannskap.: 62 m³. Ballastvannskap.: 251.3 ³. 100 [N] auksjon.no  
101         101    
102   ▼ HISTORIKK 102    
103 29.03.1990       Målt. 103 [N] sdir.no  
104 31.03.1990       Døpt "Stavanger" av Solveig Nessa, Gurskebotn. 104 [N] jonelaugaland.blogspot.com 07.12.2018  
105 01.04.1990   A   Levert fra Myklebust Mekaniske Verksted a/s, Gurskebotn til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 105 [P] "Fjordabåtene"  
106         Hjemmehavn: Stavanger. Byggekostnad: 72 mill NOK. 106 [P] "Fjordabåtene"  
107         Drift: Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 107 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
108 04.04.1990       Gikk presentasjonstur til Tau. 108 [P] "Fjordabåtene"  
109 05.04.1990       Innført i Stavanger Skipsregister. 109 [N] sdir.no  
110 06.04.1990       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 110 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
111 18.09.1990       Utsatt for innbrudd, Tau. 111    
112 29.11.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 57 915 300 NOK. 112 [N] sdir.no  
113 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 113 [N] sdir.no  
114 23.05.1993       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 114    
115 27.08.1993       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 115    
116 24.05.1994       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 116 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
117 19.08.1994       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 117 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
118 24.11.1995       Landberøring, Tau havn etter propellsvikt. 118 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1995  
119 01.01.1998   D   Sertifikat endret. 119 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1998  
120 1998   E   Sertifikat endret. 120 HMI  
121 25.03.1999       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 121 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
122 30.08.1999       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 122 [A] Stavanger Aftenblad 22.01.1999  
123 03.12.1999       Maskinhavari, Lindøysundet. Assistert av lastefartøyet "Hava", og slept til Stavanger av slepefartøyet "Roxo". 123 [A] Stavanger Aftenblad 04.12.1999  
124 18.12.1999       Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. Fikk skader i spantene. 124 [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1999  
125 15.02.2000       Maskinhavari, Hidlefjorden. Slept til Stavanger. 125 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2000  
126 20.03.2000       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 126 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
127 12.04.2000       Drift og eierskap overført til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 55 600 000 NOK. 127 [N] sdir.no  
128 17.12.2000       Tatt av kraftig vind og ført inn i i Bekhuskaien, Stavanger. 128 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
129 02.2001     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 129 [A] Sunnhordland 01.03.2001  
130 11.02.2001     Satt i trafikk Halhjem - Sandvikvåg. 130 [P] "Skipet" 2/2001  
131 06.03.2001     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bjørnefjord". Hjemmehavn: Bergen. 131 [N] sdir.no  
132       Salgssum: 53 746 666 NOK. 132 [N] sdir.no  
133       Samme trafikk. 133 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
134 03.2001   C   Sertifikat endret. 134    
135 07.2001     Drift og eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 135 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
136 05.04.2004     Grunnberøring ved Vedholmen p.g.a. lavvann og fullmåne. 136 [N] stp-norway.com  
137 ca.2004   B   Sertifikat endret. 137    
138 ► 2005   F   Maskin oppgradert. 138 [P] "Fjordabåtene"  
139 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 139 [P] "Skipet" 4/2006  
140 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 140 [N] sdir.no  
141 01.01.2007     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 141 [N] stp-norway.com  
142 24.01.2007     Tilbakelevert. 142 [A] Sunnhordland 23.01.2007  
143 27.01.2007     I opplag, Lepsøy. 143 [P] "Skipet" 1/2007  
144 16.12.2007     Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 144 [N] stp-norway.com  
145 08.03.2008     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 145 [A] Sunnhordland 20.08.2008  
146 10.08.2008     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 146 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
147 08.09.2008     Satt i trafikk Flatholmen - Valderøya på oppdrag fra Statens Vegvesen i forbindelse med vedlikehold av 147 [P] "Skipet" 3/2008  
148       Ellingsøytunnellen og Valderøytunnelen. 148    
149 10.10.2009     Tatt ut av trafikk Flatholmen - Valderøya. 149 [P] "Skipet" 4/2009  
150 medio 10.2009       Til Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand for vedlikehold. 150 [N] stp-norway.com  
151 10.11.2009     Ferdig ved Fiskerstrand Verft a/s, Fiskarstrand. 151 [N] stp-norway.com  
152 23.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 152 HMI  
153 07.03.2010       Maskinstans, Hidlefjorden. Assistert til Tau kai av r/s "Ryfylke" og k/v "Tor". 153 [P] "Skipet" 2/2010  
154 18.10.2010     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 154 [N] stp-norway.com  
155 10.12.2010     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 155 [N] stp-norway.com  
156 11.12.2010       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 156 [N] stp-norway.com  
157 05.07.2011       Rente etter maskinstans på h/b "Fjorddrott" som lå ved kai, Stavanger. 157 [N] nrk.no/rogaland 05.07.2011  
158 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 158 [P] "Skipet" 1/2012  
159 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 159 [N] sdir.no  
160 09.07.2012       Til GMC a/s, Stavanger for reparasjon av rorsystem. 160 [N] stp-norway.com  
161 07.08.2012       Ferdig reparert ved GMC a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 161 [N] stp-norway.com  
162 12.11.2012     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 162 [N] stp-norway.com  
163 08.01.2013       Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 163 [N] stp-norway.com  
164         Satt i trafikk Stavanger - Tau. 164 [N] stp-norway.com  
165 13.06.2013       En eldre mann hardt skadet etter fall på to dekk i en trapp. 165 [N] stavanger-aftenblad.no 14.06.2013  
166 28.10.2013     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 166 [N] stp-norway.com  
167 19.12.2013       I opplag, Stavanger. 167 HMI  
168 15.01.2014     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 168 [N] stp-norway.com  
169 03.11.2014     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 169 [P] "Skipet" 4/2014  
170 15.11.2014     Satt i trafikk Leirvåg - Sløvåg. 170 [P] "Skipet" 4/2014  
171 01.01.2015     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 171 [P] "Skipet" 1/2015  
172 05.09.2015     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 172 [P] "Skipet" 3/2015  
173 01.11.2015     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 173 HMI  
174 28.11.2015     Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal. 174 HMI  
175 03.01.2016     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 175 HMI  
176 01.02.2016     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 176 HMI  
177 27.02.2016     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 177 HMI  
178 03.04.2016     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 178 HMI  
179 02.05.2016     Ferdig ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 179 HMI  
180 07.05.2016     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 180 HMI  
181 ca.07.07.2016     Tatt ut av trafikk Lavik - Oppedal 181 HMI  
182 17.09.2016     I opplag, Steinestø. 182 [N] aisnorge.aisonline.com  
183 30.10.2016       Tatt ut av opplag. 183 HMI  
184 07.11.2016       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 184 HMI  
185 02.12.2016     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 185 HMI  
186 02.12.2016 ►     Reservefartøy for Lavik - Oppedal / Skjersholmane - Ranavik. 186 HMI  
187 25.04.2018     Satt i trafikk Hareid - Sulesund. 187 [P] "Skipet" 2/2018  
188 26.05.2018     Tatt ut av trafikk Hareid - Sulesund. 188 [P] "Skipet" 2/2018  
189 ca.13.07.2018     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 189 [N] stp-norway.com 02.08.2018  
190 ca.09.2018     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 190 HMI  
191 01.01.2019     Fikk maskinstans og ankret opp sør av Fedje i kraftig vind. 191 [N] nrk.no/hordaland 01.04.2019  
192 24.11.2019       Stasjonert som reservefartøy i Rogaland. 192 HMI  
193 18.12.2019       Solgt til Boreal Asset a/s, Hammerfest. Hjemmehavn: Hammerfest. Utleid til Norled a/s, Stavanger. 193 [N] sdir.no  
194 30.12.2019       Tilbakelevert. Drift: Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 194 HMI | [N] sdir.no  
195 01.01.2020       Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 195 HMI  
196 03.01.2020       Sammenstøt med kaien, Lauvvik p.g.a. sterk vind. 196 [N] strandbuen.no 04.01.2020  
197 30.01.2020       Omdøpt "Preikestolen". 197 [N] sdir.no  
198 19.03.2020       I opplag, Forsand. 198 [N] strandbuen.no 20.03.2020 | HMI  
199 06.06.2020       I opplag, Sandnes. 199 HMI  
200 08.2020       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 200 HMI  
201 10.2020     Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 201 HMI  
202 04.01.2021     Satt i trafikk Molde - Vestnes. 202 [N] boreal.no  
203 16.08.2021     Stasjonert i Molde som reservefartøy. 203 [P] "Skipet" 3/2021  
204 pr.10.2021     I opplag som reservefartøy, Tomrefjord. 204 HMI  
205 18.10.2022       I opplag, Stavanger. 205 HMI  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/7    
 
  Avbildet som: "Stavanger"    
    I original utgave for       Lokalisering Tau    
    Rogaland Trafikkselskap.       Tidspunkt: 15. mai 1992    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/7    
  Avbildet som: "Stavanger"    
    Overført til       Lokalisering Mortavika    
    Boknafjorden       Tidspunkt: 17. juli 2000    
    Ferjeselskap, men       Rettighetshaver: Kåre Haga    
    fortsatt med RT-logo.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/7    
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til       Lokalisering --    
    HSD Sjø og med nytt       Tidspunkt: 15. november 2007    
    navn.       Rettighetshaver: Lars Johan Storækre    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/7    
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering Tau    
          Tidspunkt: 22. april 2011    
          Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/7    
  Avbildet som: "Bjørnefjord"    
    Overført til Norled, og i       Lokalisering Tau    
    rute i Tau-sambandet       Tidspunkt: 29. desember 2019    
    på nest siste dag med       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    trafikk der.       Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 6/7    
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Overtatt av       Lokalisering Oanes    
    Boreal Asset og med nytt       Tidspunkt: 20. mars 2020    
    navn, men fortsatt med       Rettighetshaver: Leon Beesemer    
    Norleds skorsteinsmerker.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 7/7    
  Avbildet som: "Preikestolen"    
    Nøytrale skorsteiner og       Lokalisering Ålesund    
    kun logo på skipssiden.       Tidspunkt: 05. november 2020    
          Rettighetshaver: Sven Arild Pedersen    
          Hentet fra: skipsfarts-forum.net    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/2         "Bjørnefjord" Tau - Stavanger 18. mai 2013   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 2/2         "Preikestolen" Molde - Vestnes 2021   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x