H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STAVANGER" 2003  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   25.02.2023        
    Status:   I trafikk       Posisjon på AIS:     
               
    "STAVANGER"  [2003 - 2014]  
    Fortegnelse nr. B-52  
       
1   Periode     2003 - 2014 1 HMI  
2   Byggeår     2003 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     1664 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Fjellstrand a/s, Omastrand 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Fjellstrand a/s, Omastrand 5 [N] sdir.no  
6   Type     FerryCat 120 6 [P] Stavangerske  
7   Skrogutforming     Pendel, katamaran 7 HMI  
8   Materiale     Aluminium 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Stavanger" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LMAR 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16         9263758 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         259419000 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   2003 - 2008     Stavangerske a/s, Stavanger 22 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
23   2008 - 2012     Tide Sjø a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2012 -     Norled a/s, Stavanger 24 [N] sdir.no  
25         25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28         DNV 1A1LC, R4(nor) car ferry C, E0 / HSC 94 28 [P] Stavangerske  
29         29    
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32         -- 32    
33           Produsert 33    
34           2003 34 [P] "Den hvite flåte"  
35           Maskin 35    
36   2003 - etter 2015   A   4 x MTU 12V 4000 M60 dieselelektrisk 36 [P] "Den hvite flåte"  
37   etter 2015 -   C   2 x MTU 12V 4000 M60 dieselelektrisk 37 [K] Knut Gunnar Vier  
38           Effekt 38    
39   2003 - etter 2015   A   7199 bhk 39 [P] Stavangerske  
40   etter 2015 -   C   3600 bhk 40 HMI  
41           Fart 41    
42   2003 - etter 2015   A   25.0 kn 42 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
43   etter 2015 -   C   12.0 kn 43 [K] Knut Gunnar Vier  
44           Forbruk 44    
45       -- 45    
46         46    
47   ▼ MÅL 47    
48   Periode       Lengde 48    
49           80.00 m 49 [N] sdir.no  
50           Bredde 50    
51           20.80 m 51 [N] sdir.no  
52           Dybde 52    
53           6.00 m 53 [N] sdir.no  
54           Brutto tonnasje 54    
55           2434 bt 55 [N] sdir.no  
56           Netto tonnasje 56    
57           730 nt 57 [N] sdir.no  
58           Dødvekttonn 58    
59           680 dvt 59 [N] marinetraffic.com  
60         60    
61   ▼ KAPASITET 61    
62   Periode       Personbiler 62    
63           112 63 [A] Stavanger Aftenblad 06.01.2006  
64           Trailere 64    
65       Ja 65 HMI  
66           Passasjerer 66    
67   2003 - etter 2014   A   393 67 [P] "Den hvite flåte"  
68   etter 2014 -   B   350 68 [N] norled.no  
69           Passasjerlugarer 69    
70       0 70 HMI  
71           Mannskapslugarer 71    
72         0 72 HMI  
73           Mannskap 73    
74         5 + restaurasjon 74 [P] "Den hvite flåte" | HMI  
75           Dekkshøyde 75    
76       5.00 m 76 HMI  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78       15 t 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
79         79    
80   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 80    
81   Fartsområde: 3. 81 [N] norled.no  
82   Dobbelt skrog. Maks. dekkslast: 280 t [2003 - 2010]. Maks. dekkslast: 325 t [2010 - 2013]. Maks. dekkslast: 289 t [2013 - 2015]. Maks. dekkslast: 325 t [2015 - ] 82    
83   Sitteplasser: 252. Fri seilingshøyde: 22.5 m. 83 [P] "Den hvite flåte"  
84   Bredde kjøreramper: 17 m. 84 [A] Stavanger Aftenblad 27.02.2003  
85   180 graders dreibar innretning på brodekk. 85 HMI  
86   Propell: 4 x Rolls Royce Marine AZ-85. 86 [P] Stavangerske  
87     87    
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 26.02.2003       Sjøsatt ved Fjellstrand a/s, Omastrand. 89 [P] "Fjordabåtene"  
90 06.05.2003       Målt. 90 [N] sdir.no  
91 07.05.2003   A   Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Stavangerske a/s, Stavanger som "Stavanger". Hjemmehavn: Stavanger. 91 [A] Stavanger Aftenblad 08.05.2003  
92       Drift: Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 92 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
93 16.05.2003       Ankom Stavanger fra verftet. 93 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003  
94         Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 94 [N] sdir.no  
95 27.05.2003       Døpt av Anne Iren Selnes, Stavanger. 95 [A] Stavanger Aftenblad 28.05.2003  
96 01.06.2003       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 96 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.2003  
97 13.06.2003       Kolliderte med et brokar til Bybrua, Stavanger havn. 97 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.2003  
98         Årsak: Prosedyresvikt. 98 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
99 15.08.2003       Tauet til Stavanger etter problemer med trusterene, Lindøysundet. 99 [A] Stavanger Aftenblad 15.08.2003  
100 12.12.2003       Sammenstøt med fritidsbåt ved Bybrua, Stavanger havn. 100 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.2003  
101 11.2004     Ombygget ved Fjellstrand a/s, Omastrand: Fire eksosavløp montert på dekk 2 i plassen for eksosavløp mellom skrogene. 101 HMI  
102 07.06.2005       Gikk på land, Lindøy. Èn av besetningen omkom av hjerteproblemer. 102 [A] Stavanger Aftenblad 07.06.2005  
103         Årsak: Offiserene på vakt satt ut av kullos i luftinntaket på broen. 103 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2005  
104 27.09.2006       Kolliderte med kaien, Tau. Èn passasjer skadet. 104 [A] Stavanger Aftenblad 28.09.2006  
105 03.10.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 105 [N] sdir.no  
106 30.01.2008       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 106 [N] sdir.no  
107 15.01.2010       I opplag, Stavanger. 107 [N] stp-norway.com  
108 10.05.2010       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 108 [N] stp-norway.com  
109 08.07.2010       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 109 [N] stp-norway.com  
110 11.07.2010     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 110 [P] "Skipet" 3/2010  
111 12.07.2010     Satt i trafikk Horten - Moss. 111 [P] "Skipet" 3/2010  
112 31.10.2010     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 112 [P] "Skipet" 3/2010  
113 01.11.2010       Tilbakelevert. 113 [P] "Skipet" 4/2010  
114 02.11.2010       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 114 [P] "Skipet" 4/2010  
115 10.12.2010       I opplag, Stavanger. 115 [N] stp-norway.com  
116 19.06.2011       Tatt ut av opplag. 116 [N] stp-norway.com  
117 30.06.2011     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 117 [P] "Skipet" 3/2011  
118 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 118 [P] "Skipet" 1/2012  
119 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 119 [N] sdir.no  
120 04.10.2012     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 120 [P] "Skipet" 4/2012  
121 05.10.2012       Tilbakelevert. 121 [P] "Skipet" 4/2012  
122 06.10.2012       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 122 [N] stp-norway.com  
123 22.12.2013       Flere takplater på bildekk løsnet i kraftig vind på overfarten fra Tau til Stavanger. 123 HMI  
124 22.04.2014       Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 124 [N] stp-norway.com  
125 05.06.2014       I opplag, Stavanger. 125 [N] stp-norway.com  
126 02.07.2014       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 126 [N] stp-norway.com  
127 ► 29.12.2014     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 127 HMI  
128 2014 ►   B   Kapasitet endret. 128 [N] norled.no  
129 01.01.2015     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 129 [P] "Skipet" 1/2015  
130 01.2015   C   Ombygget: 2 maskiner og 2 trustere fjernet. 130 [K] Knut Gunnar Vier  
131 ca.05.2016     Til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for vedlikehold. 131 HMI  
132 ca.07.07.2016     Satt i trafikk Lavik - Oppedal. 132 HMI  
133 26.05.2022     Brann i det ene maskinrommet ved kailigge, Oppedal. 133 [N] vg.no 26.05.2022  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Stavanger"    
    I original utgave for       Lokalisering: Stavanger    
    Stavangerske.       Tidspunkt: 16. mai 2003    
    Første gang i hjembyen.       Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Stavanger"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering: Hidlefjorden    
    Stavangerske.       Tidspunkt: 16. september 2009    
          Rettighetshaver: André Helland    
          Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Stavanger"    
    Overført til Norled, uten       Lokalisering: Stavanger    
    merker som skulle       Tidspunkt: 27. november 2014    
    tilsi det.       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Stavanger"    
    Med ny logo for       Lokalisering: Sognefjorden    
    samme rederi.       Tidspunkt: 08. august 2020    
            Rettighetshaver: Oddgeir Refvik    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                 
                 
                 
                 
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Stavanger" i Stavanger   Rettighetshaver: Morten Gjerstad  
          00:23 -   Hentet fra: youtube.com  
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x