H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "SVEIO" 2011  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 04.02.2023 Periode i Rogaland: 2011 -   Status på fartøyet: I opplag Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "SVEIO"  
    Fortegnelse nr. B-3  
       
1   Byggeår     1975 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     44 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     TROMSØ SKIBSVERFT OG MEKANISKE VERKSTED A/S, Tromsø 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     TROMSØ SKIBSVERFT OG MEKANISKE VERKSTED A/S, Tromsø 4 [N] sdir.no  
5   Type     PS 40 5 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
6   Skrogutforming     PENDEL 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1975 - 1996     "RØBERG" 11 [N] sdir.no  
12   1996 -     "SVEIO" 12 [N] sdir.no  
13           Kallesignal 13    
14         LACK 14 [N] sdir.no  
15           IMO-nummer 15    
16   1987 -     7407776 16 [N] sdir.no  
17           MMSI-nummer 17    
18         257071700 18 [N] marinetraffic.com  
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1975 - 1990     NORD-FERJER A/S, Narvik 22 [P] "Skipet" 4/1992  
23   1990 - 1996     OFOTENS & VESTERAALENS DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Narvik 23 [N] sdir.no  
24   1996 - 2001     HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 24 [N] sdir.no  
25   2001 - 2006     HSD SJØ A/S, Bergen 25 [N] sdir.no  
26   2006 - 2012     TIDE SJØ A/S, Bergen 26 [N] sdir.no  
27   2012 -     NORLED A/S, Stavanger 27 [N] sdir.no  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31   før 1983 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
32   før 2000 -     NSC 32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
33         33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36         BERGENS MEKANISKE VERKSTED A/S, Bergen 36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
37           Produsert 37    
38         1975 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39           Maskin 39    
40         1 x NORMO LDM-8 diesel 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Effekt 41    
42       1120 brutto hestekrefter 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
43           Fart 43    
44       12.0 knop 44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
45           Forbruk 45    
46       220 liter / time 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47         47    
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50           50.58 meter 50 [N] sdir.no  
51           Bredde 51    
52           11.26 meter 52 [N] sdir.no  
53           Dybde 53    
54           3.31 meter 54 [N] sdir.no  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1975 - 1994   A   443.22 brutto registertonn 56 [N] sdir.no  
57   1994   B   660 bruttotonn 57 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
58   1994 -   C   662 bruttotonn 58 [N] sdir.no  
59           Netto tonnasje 59    
60   1975 - 1994   A   182.96 netto registertonn 60 [N] sdir.no  
61   1994   B   641 nettotonn 61 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
62   1994 -   C   221 nettotonn 62 [N] sdir.no  
63           Dødvekttonnasje 63    
64           319 dødvekttonn 64 [N] marinetraffic.com  
65         65    
66   ▼ KAPASITET 66    
67   Periode       Personbiler 67    
68   1975 - før 2008   A   35 68 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
69   før 2008 -   E   26 69 [N] stp-norway.com 28.09.2008  
70           Trailere 70    
71           3 71 [N] norled.no  
72           Passasjerer 72    
73   1975 - 1997   A   360 73 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
74   1997 - før 2008   D   230 74 [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997 | [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
75   før 2008 - før 2020   E   200 75 [N] stp-norway.com 28.09.2008  
76   før 2020 -   F   151 76 [N] norled.no  
77           Passasjerlugarer 77    
78           0 78 HMI  
79           Mannskapslugarer 79    
80         8 80 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
81           Mannskap 81    
82         Ja 82 HMI  
83           Dekkshøyde 83    
84           4.50 meter 84 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86       13 tonn 86 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
87         87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89   Sitteplasser: 100 [pr.2021]. 89 HMI  
90     90    
91   ▼ HISTORIKK 91    
92 10.1974       Kjølstrukket. 92 [N] skipshistorie.net  
93 11.04.1975       Sjøsatt ved Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø. 93 [N] skipshistorie.net  
94 28.05.1975   A   Målt. 94 [N] sdir.no  
95 11.06.1975     Innført i Narvik Skipsregister som "Rødberg". Hjemmehavn: Narvik. 95 [N] sdir.no  
96 14.06.1975   A   Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Byggesum: 8.429 mill NOK. 96 [P] "Skipet" 4/1992  
97 medio 06.1975     Satt i trafikk Sommerset - Bonnåsjøen. 97 [P] "Skipet" 4/1992  
98 ultimo 09.1976     Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 98 [P] "Skipet" 4/1992  
99 07.1986     Satt i trafikk Drag - Skarberget. 99 [P] "Skipet" 4/1992  
100 01.01.1990     Drift overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 100 [P] "Skipet" 4/1992  
101 01.1990     Utleid til Lofoten Trafikklag. Satt i trafikk Napp - Lilleeidet. 101 [N] fjordfaehren.de  
102 10.07.1990     Eierskap overført til Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 102 [N] sdir.no  
103 07.1990     Tilbakelevert. Satt i trafikk Drag - Skarberget. 103 [N] fjordfaehren.de  
104 07.1992     Grunnstøtte. 104 [N] stp-norway.com 24.05.2010  
105 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 105 [N] sdir.no  
106 1993     Tatt ut av trafikk Drag - Skarberget. 106 [N] stp-norway.com 28.03.2009  
107 12.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 107 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
108 26.09.1994   C   Ommålt. 108 [N] sdir.no  
109 04.01.1996     Overtatt av Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 109 [P] "Skipet" 1/1996  
110 07.01.1996     Ankom Bergen. 110 [P] "Skipet" 1/1996  
111 22.01.1996     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 111 [P] "Skipet" 1/1996  
112 24.01.1996     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 4.1 mill NOK. Omdøpt "Sveio". 112 [N] sdir.no  
113 10.04.1996     Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 113 HMI | [N] skipshistorie.net  
114 04.1996 ►     Satt i trafikk Skjersholmane - Utbjoa. 114 [P] "Skipet" 1/1997  
115 1997   D   Sertifikat endret. 115 [A] Stavanger Aftenblad 14.02.1997  
116 21.09.1998     Satt i trafikk Sandvikvåg - Husavik. 116 [A] Sunnhordland 01.09.1998  
117 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 117 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
118 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 118 [N] sdir.no  
119 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 119 [P] "Skipet" 4/2006  
120 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 120 [N] sdir.no  
121 ► 2008   E   Kapasitet og sertifikat endret. 121 [N] stp-norway.com 28.09.2008  
122 01.01.2011       Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy. 122 [P] "Skipet" 1/2011  
123 02.01.2011       Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 123 [N] stp-norway.com 31.12.2010  
124 ► 15.05.2011     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 124 [N] stp-norway.com 15.05.2011  
125 03.07.2011     Tok borti broen med mastene, Kilstraumen etter valg av feil seilingsled. 125 [N] bt.no 03.07.2011  
126 13.07.2011 ►       Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 126 [N] stp-norway.com 13.07.2011  
127 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 127 [P] "Skipet" 1/2012  
128 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 128 [N] sdir.no  
129 01.01.2013     Grunnstøtte, Fjeldbergøysundet etter strømstans. 3 passasjerer og 3 mannskap evakuert. 129 [N] bt.no 01.01.2013  
130       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 130 [P] "Skipet" 1/2013  
131 28.02.2016       Til Westcon Yards a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 131 HMI  
132 02.04.2016       Ferdig ved Westcon Yards a/s, Ølensvåg. Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 132 HMI  
133 06.2019     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 133 [N] sunnhordland.no 30.06.2019  
134 medio 08.2019     Satt i trafikk Kinsarvik - Utne. 134 [P] "Skipet" 3/2019  
135 medio 09.2019       I opplag, Innbjoa. 135 HMI  
136 11.10.2019       Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Skjersholmane. 136 [N] sunnhordland.no 11.10.2019  
137 29.12.2019       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Skjersholmane. 137 [P] "Skipet" 1/2020  
138 ► 2020   F   Sertifikat endret. 138 [N] norled.no  
139 30.06.2020       Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy. 139 [P] "Skipet" 3/2020  
140 04.07.2020       I opplag, Stavanger. 140 HMI | [P] "Skipet" 3/2020  
141 medio 10.2020       Til GMC Maritime a/s, Stavanger for vedlikehold. 141 HMI  
142 ultimo 11.2020       Ferdig ved GMC Maritime a/s, Stavanger. 142 HMI  
143 primo 01.2021       I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger - Vassøy / Stavanger - Jelsa. 143 HMI  
144 30.10.2021       Satt i trafikk Stavanger - Jelsa. 144 [N] kolumbus.no  
145 08.12.2021       I opplag, Stavanger som reservefartøy for Stavanger - Vassøy / Stavanger - Jelsa. 145 HMI  
146 15.07.2022       Ikke lenger reservefartøy. 146 HMI  
           
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Røberg"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Nor-Ferjer.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Jürgen Stein    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Sveio"    
    Overført fra Hardanger       Lokalisering: --    
    Sunnhordlandske       Tidspunkt: 2004    
    Dampskibsselskap, med       Rettighetshaver: Wilhelm Langes    
    nytt navn, til HSD Sjø.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Sveio"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering: Sandvikvåg    
            Tidspunkt: 05. april 2008    
            Rettighetshaver: Harald Sætre    
            Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Sveio"    
    Overført til Norled.       Lokalisering: Utbjoa    
            Tidspunkt: 16. februar 2019    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                 
                 
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Sveio"    
    Nytt skorsteinsmerke       Lokalisering: Tau    
    under samme rederi.       Tidspunkt: 31. oktober 2021    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Sveio" i Hardangerfjorden   Rettighetshaver: Erik Ask  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x