֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            B-48 "Tau"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
         
  BILDE             "TAU"  
           
     
 
   
       
       
         
       
       
           
       
    Status: I trafikk  
  "TAU"  |  "ODDA" Oppdatert: 27.07.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   B-48   1
2 Periode:   1982 - 2003 / 2011   2
     
3 Byggeår:   1982   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   95   [N] sdir.no 4
5 Skrog:   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund    [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund    [N] sdir.no 6
     
7 Type:   PS 90   [P] "85 år med norske bilferjer" 7
8 Skrogutforming:   Pendel   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L L E Q   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14 1987 -   8112641   [N] sdir.no 14
15     MMSI-nummer   15
16     257396400   [N] marinetraffic.com 16
17     Navn   17
18 1982 - 2003   "Tau"   [N] sdir.no 18
19 2003 - 2011   "Odda"   [N] sdir.no 19
20 2011 - 2021   "Goalsevarre"   [N] sdir.no 20
21 2021 -   "Trondenes"   [N] sdir.no 21
     
     
     
22  Periode   Rederi / eierforhold 22
23 1982 - 1991   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 3/1982 23
24 1991 - 2003   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 24
25 2003   Stavangerske a/s, Stavanger   [N] sdir.no 25
26 2003 - 2006   HSD Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 26
27 2006 - 2011   Tide Sjø a/s, Bergen   [N] sdir.no 27
28 2011 - 2021   Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet   [N] sdir.no 28
29 2021 -   Torghatten Nord a/s, Tromsø   [N] sdir.no 29
     
     
     
30  Periode   Klasse 30
31 før 1989 - før 2000   Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 31
32 før 2000 -   NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 32
     
     
     
33  Periode   Maskin 33
34     Fabrikant   34
35     Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   [P] "Skipet" 2/1991 35
36     Produsert   36
37     1982   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 37
38     Maskin   38
39     1 x 7AXA 2TEV DM 7 syl. diesel   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 39
40     Effekt   40
41     2035 bhk   [P] "Skipet" 2/1991 41
42     Fart   42
43     14.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 43
44     Forbruk   44
45     --   -- 45
     
     
     
46  Periode   Mål 46
47     Lengde   47
48     74.66 m   [N] sdir.no 48
49     Bredde   49
50     13.72 m   [N] sdir.no 50
51     Dybde   51
52     3.79 m   [N] sdir.no 52
53     Brutto tonnasje   53
54 1982 - 1994 A 930.02 brt   [N] sdir.no 54
55 1994 - 2000 B 1436 bt   [N] sdir.no 55
56     Netto tonnasje   56
57 1982 - 1994 A 499.97 nrt   [N] sdir.no 57
58 1994 B 523 nt   [N] sdir.no 58
59 1994 - 2000 C 517 nt   [N] sdir.no 59
60     Dødvekttonn   60
61 2000 - F 446 dvt   [N] marinetraffic.com 61
     
     
     
62  Periode   Kapasitet 62
63     Personbiler   63
64 1982 - 2003 A 90 [70 dekk 2] - [20 hengedekk]   [P] "Fjordabåtene" 64
65 2003 - E 77 [57 dekk 2] - [20 hengedekk]   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI 65
66     Trailere   66
67     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 67
68     Passasjerer   68
69 1982 - før 1999 A 500   [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab 69
70 før 1999 - 2003 D 409   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00" 70
71 2003 - E 290   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 71
72     Passasjerlugarer   72
73     1 [sykelugar]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 73
74     Mannskapslugarer   74
75     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 75
76     Mannskap   76
77     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 77
78     Dekkshøyde   78
79     4.50 m [dekk 2] - 1.80 m [hengedekk] - 2.20 m [under hengedekk]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 79
80     Tillatt akseltrykk   80
81     13 t [dekk 2] - 1.2 t [hengedekk]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 81
     
     
     
82  Tilleggsinformasjon 82
83 2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3. HMI 83
84 Sitteplasser: 82 [røkesalong] + 126 [dekk 1] - 207 [dekk 4]. -- 84
     
     
     
     
85 24.06.1982 A Målt.   [N] sdir.no 85
86 07.1982 A Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 3/1982 86
87     Døpt av Ellinor Leversen.   [P] "Fjordabåtene" 87
88 04.07.1982   Ankom Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982 88
89 05.07.1982   Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 89
90     Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982 90
91 27.01.1983   Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983 91
92 06.10.1983   Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken.   [A] Stavanger Aftenblad 06.10.1983 92
93 28.02.1986   Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt.   [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986 93
94 09.07.1988   Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986 94
95 31.12.1989   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1990 95
96 17.06.1991   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991 96
97 01.10.1991   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.   [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 97
98     Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK.   [N] sdir.no 98
99 30.01.1992   Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992 99
100     Årsak: m/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden.   [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992 100
101 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 101
102 27.10.1982   Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans.   [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992 102
103 09.12.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992 103
104 01.01.1993   Satt i trafikk Stavanger - Nesheim.   -- 104
105 14.01.1993   Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk.   [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993 105
106 05.1993   Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik.   [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993 106
107 01.06.1993   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes.   -- 107
108 31.08.1993   Tilbakelevert.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 108
109 09.1993   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 109
110 24.05.1994   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994 110
111 15.07.1994 B Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 111
112 19.08.1994   Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994 112
113 19.10.1994 C Ommålt.   [N] sdir.no 113
114 01.11.1994   Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994 114
115 01.1996   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 115
116 29.03.1996   Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 116
117 15.06.1997   Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg.   [P] "Skipet" 3/1997 117
118 14.08.1997   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/1997 118
119     Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 119
120 17.11.1997   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 120
121 ca.17.12.1997   Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 121
122 ca.01.1998   Maskin ombygget: reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997 122
123 15.06.1998   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes.   [P] "Skipet" 3/1998 123
124 31.08.1998   Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   [P] "Skipet" 3/1998 124
125 ► 1999 D Sertifikat endret.   [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00" 125
125 26.03.1999   Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999 125
126 29.08.1999   Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999 126
127 30.08.1999   Grunnstøtte, Hanasand.   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999 127
128     Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: utslitt mikrobryter i styrehendlene.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999 128
129 31.08.1999   Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse".   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999 129
130 17.09.1999   Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein.   [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999 130
131 21.09.1999   Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: teknisk svikt.   [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999 131
132 ► 12.10.1999   Satt i trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 132
133 11.1999   Satt i trafikk Hanasand - Fogn.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 133
134 31.12.1999   Tatt ut av trafikk Hanasand - Fogn.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 134
135 23.01.2000   I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000 135
136 ca.13.03.2000   Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 136
137 14.04.2000 F Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4.   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000 137
138     Satt i trafikk Stavanger - Tau.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 138
139 31.07.2000   Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000 139
140 06.08.2000   Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord".   [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000 140
141 2000   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 141
142 15.12.2001   Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning.   [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001 142
143 01.01.2003   Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 143
144 31.01.2003   Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 144
145 25.02.2003   Gikk på land i tett tåke på Lindøy.   [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003 145
146     Årsak: feilnavigering.   [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003 146
147 20.06.2003   Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau.   [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003 147
148     Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 3/2003 148
149 26.06.2003   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2003 149
150 18.08.2003   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/2003 150
151 09.09.2003   Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 3/2003 151
152     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [P] "Skipet" 4/2003 152
153 26.09.2003   Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 153
154   E Kapasitet og sertifikat endret.   -- 154
155 30.09.2003   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.   -- | [P] "Skipet" 4/2003 155
156 16.06.2004   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik.   [P] "Skipet" 3/2004 156
157 06.2004   Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2004 157
158 15.08.2004   Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2004 158
159 16.08.2004   Tilbakelevert.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 159
160 ultimo 08.2004   Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.   [P] "Skipet" 3/2004 160
161 05.2005   Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget.   [N] stp-norway.com 161
162 07.2005   Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde.   [N] stp-norway.com 162
163 03.11.2006   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 163
164 12.12.2006   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 164
165 08.03.2008   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 165
166 22.10.2009   Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin.   [N] stp-norway.com 166
167 12.02.2010   Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 167
168 09.05.2010   Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 168
169 29.06.2010   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 169
170 03.01.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik.   [N] stp-norway.com 170
171 20.03.2011   Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik.   [N] stp-norway.com 171
172 03.05.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik.   [N] stp-norway.com 172
173 28.05.2011   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.   [P] "Skipet" 2/2011 173
174 25.06.2011   Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn.   [P] "Skipet" 2/2011 174
175 29.08.2011   Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 175
176 09.10.2011   Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik.   [N] stp-norway.com 176
177 10.10.2011   Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet.   [N] sdir.no 177
178 15.10.2011   Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold.   [P] "Skipet" 4/2011 178
179 17.10.2011   Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø.   [N] sdir.no 179
180 28.12.2011   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [N] nordlys.no 29.12.2011 180
181 02.04.2013   Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 181
182 07.05.2013   Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø   [N] stp-norway.com 182
183 08.05.2013   Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [N] stp-norway.com 183
184 31.12.2020   Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen.   [N] itromso.no 01.01.2021 184
185 04.01.2021   Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Trondenes". Salgssum: 12 mill NOK.   [N] sdir.no 185
186 primo 01.2021   I opplag ved Tromsø Mekaniske a/s, Eidkjosen.   HMI | [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2021 186
187 28.04.2021   Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold.   [P] "Skipet" 2/2021 187
188 05.06.2021   Satt i trafikk Nesna - Tomma.   [N] skipsfarts-forum.net 05.06.2021 188
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Tau"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Tau  
        Tidspunkt: --  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau