H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "TAU" 1982  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 10.08.2023 Periode i Rogaland: 1982 - 2003 / 2011   Status på fartøyet: På verksted Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "TAU"     "ODDA"  
    Fortegnelse nr. B-48  
               
1   Byggeår     1982 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     95 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     STERKODER MEKANISKE VERKSTED A/S, Kristiansund  3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     STERKODER MEKANISKE VERKSTED A/S, Kristiansund  4 [N] sdir.no  
5   Type     PS 90 5 [P] "85 år med norske bilferjer"  
6   Skrogutforming     PENDEL 6 HMI  
7   Materiale     STÅL 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1982 - 2003     "TAU" 11 [N] sdir.no  
12   2003 - 2011     "ODDA" 12 [N] sdir.no  
13   2011 - 2021     "GOALSEVARRE" 13 [N] sdir.no  
14   2021 -     "TRONDENES" 14 [N] sdir.no  
15           Kallesignal 15    
16         LLEQ 16 [N] sdir.no  
17           IMO-nummer 17    
18   1987 -     8112641 18 [N] sdir.no  
19           MMSI-nummer 19    
20         257396400 20 [N] marinetraffic.com  
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1982 - 1991     DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Stavanger 24 [P] "Skipet" 3/1982  
25   1991 - 2003     ROGALAND TRAFIKKSELSKAP A/S, Stavanger 25 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
26   2003     STAVANGERSKE A/S, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2003 - 2006     HSD SJØ A/S, Bergen 27 [N] sdir.no  
28   2006 - 2011     TIDE SJØ A/S, Bergen 28 [N] sdir.no  
29   2011 - 2021     BJØRKLIDS FERJEREDERI A/S, Lyngseidet 29 [N] sdir.no  
30   2021 -     TORGHATTEN NORD A/S, Tromsø 30 [N] sdir.no  
31         31    
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34   før 1989 - før 2000     SKIPSKONTROLLEN 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35   før 2000 -     NSC 35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
36         36    
37   ▼ MASKINERI 37    
38   Periode       Fabrikant 38    
39           WICHMANN MOTORFABRIKK A/S, Rubbestadneset 39 [P] "Skipet" 2/1991  
40           Produsert 40    
41           1982 41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
42           Maskin 42    
43           1 x 7AXA 2TEV DM 7 SYL. diesel 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Effekt 44    
45           2035 brutto hestekrefter 45 [P] "Skipet" 2/1991  
46           Fart 46    
47           14.0 knop 47 [P] "Fjordabåtene"  
48           Forbruk 48    
49       7.5 tonn / døgn 49 [N] skipshistorie.net  
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53           74.66 meter 53 [N] sdir.no  
54           Bredde 54    
55           13.72 meter 55 [N] sdir.no  
56           Dybde 56    
57           3.79 meter 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1982 - 1994   A   930.02 brutto registertonn 59 [N] sdir.no  
60   1994 -   B   1436 bruttotonn 60 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
61           Netto tonnasje 61    
62   1982 - 1994   A   499.97 netto registertonn 62 [N] sdir.no  
63   1994   B   523 nettotonn 63 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
64   1994 -   C   517 nettotonn 64 [N] sdir.no  
65           Dødvekttonnasje 65    
66           446 dødvekttonn 66 [N] marinetraffic.com  
67         67    
68   ▼ KAPASITET 68    
69   Periode       Personbiler 69    
70   1982 - 2003   A   90 [70 dekk 2] - [20 hengedekk] 70 [P] "Fjordabåtene"  
71   2003 -   E   77 [57 dekk 2] - [20 hengedekk] 71 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
72           Trailere 72    
73           Ja 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75   1982 - før 1999   A   500 75 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab  
76   før 1999 - 2003   D   409 76 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"  
77   2003 -   E   290 77 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
78           Passasjerlugarer 78    
79         1 [sykelugar] 79 HMI  
80           Mannskapslugarer 80    
81         Ja 81 HMI  
82           Mannskap 82    
83         Ja 83 HMI  
84           Dekkshøyde 84    
85       4.50 meter [dekk 2] - 1.80 meter [hengedekk] - 2.20 meter [under hengedekk] 85 HMI  
86           Tillatt akseltrykk 86    
87       13 tonn [dekk 2] - 1.2 tonn [hengedekk] 87 HMI  
88         88    
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   2 hydrauliske sideporter, 1 styrbord fra hengedekk og 1 babord dekk 3. 90 HMI  
91   Bunkerskap.: 38 tonn. Hjelpemaskiner: 2 dieselgeneratorer á 116 kilowatt. 91 [N] skipshistorie.net  
92   Sitteplasser: 82 [røkesalong] + 126 [dekk 1] - 207 [dekk 4]. 92    
93     93    
94   ▼ HISTORIKK 94    
95 01.09.1981       Kjølstrukket. 95 [N] skipshistorie.net  
96 13.03.1982       Sjøsatt ved Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund. 96 [N] skipshistorie.net  
97 24.06.1982   A   Målt. 97 [N] sdir.no  
98 02.07.1982   A   Levert fra Sterkoder Mekaniske Verksted a/s, Kristiansund til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Tau". 98 [N] skipshistorie.net | [P] "Skipet" 3/1982  
99       Hjemmehavn: Stavanger. 99 [P] "Skipet" 3/1982  
100         Døpt av Ellinor Leversen. 100 [P] "Fjordabåtene"  
101 04.07.1982       Ankom Stavanger. 101 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
102 05.07.1982       Innført i Stavanger Skipsregister. 102 [N] sdir.no  
103         Satt i trafikk Stavanger - Tau. 103 [A] Stavanger Aftenblad 05.07.1982  
104 27.01.1983       Tatt av vinden og ført inn i kaien med stor kraft, Stavanger. 104 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1983  
105 06.10.1983       Kolliderte med kaien, Stavanger. Fikk skader på den ene drivstofftanken. 105 [A] Stavanger Aftenblad 06.10.1983  
106 28.02.1986       Brann i salong på dekk 1. Èn passasjer sterkt skadet. Brannen var påsatt. 106 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.1986  
107 09.07.1988       Innbrudd i en redningsflåte ved kai, Stavanger. 107 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1986  
108 31.12.1989       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 108 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
109 17.06.1991       Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 109 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1991  
110 01.10.1991       Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 110 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
111         Verdifastsettelse: 9 591 043.49 NOK. 111 [N] sdir.no  
112 30.01.1992       Kolliderte i tykk tåke med m/fe "Sølyst" ved innseilingen til Stavanger havn. 112 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1992  
113         Årsak: M/fe "Sølyst" overholdt ikke seilingsleden. 113 [A] Stavanger Aftenblad 05.02.1992  
114 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 114 [N] sdir.no  
115 27.10.1982       Kjørte inn i tre fritidsbåter samt bølgebrytere på Sølyst, Stavanger havn etter maskinstans. 115 [A] Stavanger Aftenblad 28.10.1992  
116 09.12.1992       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau / Tau - Judaberg / Judaberg - Stavanger. 116 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1992  
117 01.01.1993       Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 117    
118 14.01.1993       Veltet over med 45 graders slagside i tørrdokken ved Rogaland Skipsservice a/s, Stavanger etter at en støtte knakk. 118 [A] Stavanger Aftenblad 15.01.1993  
119 05.1993       Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 119 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1993  
120 01.06.1993       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 120    
121 31.08.1993       Tilbakelevert. 121 HMI  
122 09.1993       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 122 HMI  
123 24.05.1994       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 123 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1994  
124 15.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 124 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
125 19.08.1994       Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 125 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
126 19.10.1994   C   Ommålt. 126 [N] sdir.no  
127 01.11.1994       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 127 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1994  
128 01.1996       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 128 HMI  
129 29.03.1996       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 129 HMI  
130 15.06.1997       Utleid til Finnmark Fylkesrederi a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Kåfjord - Honningsvåg. 130 [P] "Skipet" 3/1997  
131 14.08.1997       Tilbakelevert. 131 [P] "Skipet" 3/1997  
132         Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 132 HMI  
133 17.11.1997       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 133 HMI  
134 ca.17.12.1997       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 134 HMI  
135 ca.01.1998       Maskin ombygget: Reduksjon av NoX: 40 %, Co2: 5-7 %, drivstofforbruk: min. 5 %. Kostnad: 1.25 mill NOK. 135 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1997  
136 15.06.1998       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 136 [P] "Skipet" 3/1998  
137 31.08.1998       Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 137 [P] "Skipet" 3/1998  
138 ► 1999   D   Sertifikat endret. 138 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 20.5.99-30.4.00"  
139 26.03.1999       Utleid til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 139 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
140 29.08.1999       Tilbakelevert. Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 140 [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1999  
141 30.08.1999       Grunnstøtte, Hanasand. 141 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
142         Ror og styremaskin ødelagt. Årsak: Utslitt mikrobryter i styrehendlene. 142 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
143 31.08.1999       Trukket løs av slepefartøyene "Haabas" og "Bamse". 143 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1999  
144 17.09.1999       Tre biler skled inn i hverandre på nedkjøringsrampen fra hengedekket etter hydraulikklekkasje som medførte glatt dekk, Ladstein. 144 [A] Stavanger Aftenblad 18.09.1999  
145 21.09.1999       Kolliderte med piren, Hanasand. Årsak: Teknisk svikt. 145 [A] Stavanger Aftenblad 22.09.1999  
146 ► 12.10.1999       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 146 HMI  
147 11.1999       Satt i trafikk Hanasand - Fogn. 147 HMI  
148 31.12.1999       Tatt ut av trafikk Hanasand - Fogn. 148 HMI  
149 23.01.2000       I opplag, Stavanger. 149 [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2000  
150 ca.13.03.2000       Til ombygging og oppgradering ved West Contractors a/s, Ølensvåg. 150 HMI  
151 14.04.2000   F   Ombygget og oppgradert ved West Contractors a/s, Ølensvåg: Kafeteria flyttet fra dekk 1 til  dekk 4. 151 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
152         Satt i trafikk Stavanger - Tau. 152 HMI  
153 31.07.2000       Kom i berøring med fraktefartøyet "Stabben Junior" ved innseilingen til Tau. 153 [A] Stavanger Aftenblad 05.08.2000  
154 06.08.2000       Strømstans, Stavanger havn. Tauet til land av m/fe "Lysefjord". 154 [A] Stavanger Aftenblad 07.08.2000  
155 2000       Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 155 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
156 15.12.2001       Kolliderte med rampen, Stavanger havn etter feilberegning. 156 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.2001  
157 01.01.2003       Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 157 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
158 31.01.2003       Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 158 [N] sdir.no  
159 25.02.2003       Gikk på land i tett tåke på Lindøy. 159 [A] Stavanger Aftenblad 26.02.2003  
160         Årsak: Feilnavigering. 160 [A] Stavanger Aftenblad 28.02.2003  
161 20.06.2003       Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 161 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.2003  
162         Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 162 [P] "Skipet" 3/2003  
163 26.06.2003       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 163 [P] "Skipet" 3/2003  
164 18.08.2003       Tilbakelevert. 164 [P] "Skipet" 3/2003  
165 09.09.2003       Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. 165 [P] "Skipet" 3/2003  
166         Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 166 [P] "Skipet" 4/2003  
167 26.09.2003       Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Odda". Hjemmehavn: Bergen. 167 [N] sdir.no  
168     E   Kapasitet og sertifikat endret. 168 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
169 30.09.2003       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 169 -- | [P] "Skipet" 4/2003  
170 16.06.2004       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. 170 [P] "Skipet" 3/2004  
171 06.2004       Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 171 [P] "Skipet" 3/2004  
172 15.08.2004       Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 172 [P] "Skipet" 3/2004  
173 16.08.2004       Tilbakelevert. 173 HMI  
174 ultimo 08.2004       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 174 [P] "Skipet" 3/2004  
175 05.2005       Utleid til Ofoten og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 175 [N] stp-norway.com  
176 07.2005       Tilbakelevert. Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 176 [N] stp-norway.com  
177 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 177 [P] "Skipet" 4/2006  
178 12.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 178 [N] sdir.no  
179 08.03.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 179 HMI  
180 22.10.2009       Lagt ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon av hovedmaskin. 180 [N] stp-norway.com  
181 12.02.2010       Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset og satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 181 [N] stp-norway.com  
182 09.05.2010       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 182 [N] stp-norway.com  
183 29.06.2010       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 183 [N] stp-norway.com  
184 03.01.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 184 [N] stp-norway.com  
185 20.03.2011       Tatt ut av trafikk Ranavik - Jektevik. 185 [N] stp-norway.com  
186 03.05.2011       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 186 [N] stp-norway.com  
187 28.05.2011       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 187 [P] "Skipet" 2/2011  
188 25.06.2011       Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 188 [P] "Skipet" 2/2011  
189 29.08.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 189 [N] stp-norway.com  
190 09.10.2011     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 190 [N] stp-norway.com  
191 10.10.2011     Solgt til Bjørklids Ferjerederi a/s, Lyngseidet. 191 [N] sdir.no  
192 15.10.2011     Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 192 [P] "Skipet" 4/2011  
193 17.10.2011     Omdøpt "Goalsevarre". Hjemmehavn: Tromsø. 193 [N] sdir.no  
194 28.12.2011     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 194 [N] nordlys.no 29.12.2011  
195 02.04.2013     Til Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø for vedlikehold. 195 [N] stp-norway.com  
196 07.05.2013     Ferdig ved Tromsø Skipsverft a/s, Tromsø 196 [N] stp-norway.com  
197 08.05.2013     Satt i trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 197 [N] stp-norway.com  
198 31.12.2020     Tatt ut av trafikk Lyngseidet - Olderdalen. 198 [N] itromso.no 01.01.2021  
199 04.01.2021     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Omdøpt "Trondenes". Salgssum: 12 mill NOK. 199 [N] sdir.no  
200 primo 01.2021     I opplag ved Tromsø Mekaniske a/s, Eidkjosen. 200 HMI | [N] skipsfarts-forum.net 14.01.2021  
201 28.04.2021     Til Harstad Mekaniske Verksted a/s, Harstad for vedlikehold. 201 [P] "Skipet" 2/2021  
202 05.06.2021     Satt i trafikk Nesna - Tomma. 202 [N] skipsfarts-forum.net 05.06.2021  
203 01.05.2022     Til vedlikehold ved Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen. 203 [N] skipsfarts-forum.net 10.06.2022 | HMI  
204 03.07.2022     Satt i trafikk Nesna - Levang. 204 [N] hblad.no 04.07.2022  
205 26.03.2023     Slept til Slipen Mekaniske a/s, Sandnessjøen med maskinhavari. 205 [P] "Skipet" 2/2023  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/8    
 
  Avbildet som: "Tau"    
    I original utgave for       Lokalisering: Tau    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: April 1987    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
    Bilde 2/8    
  Avbildet som: "Tau"    
    Overført til       Lokalisering: Tau    
    Rogaland Trafikkselskap.       Tidspunkt: 04. april 1990    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
    Bilde 3/8    
  Avbildet som: "Tau"    
    Ommalt med svart skrog.       Lokalisering: Tau    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/8    
  Avbildet som: "Tau"    
    Overført til Stavangerske.       Lokalisering: Stavanger    
            Tidspunkt: 2003    
            Rettighetshaver: Pål Reimund Skjold    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                 
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/8    
  Avbildet som: "Odda"    
    Overtatt av HSD Sjø.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Erik Ask    
            Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 6/8    
  Avbildet som: "Odda"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering: Bømlafjorden    
            Tidspunkt: 20. februar 2008    
          Rettighetshaver: Bjarne Pettersen    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 7/8    
  Avbildet som: "Goalsevarre"    
    Overtatt av       Lokalisering: Olderdalen    
    Bjørklids Ferjerederi       Tidspunkt: 24. juni 2016    
    og med nytt navn.       Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 8/8    
  Avbildet som: "Trondenes"    
    Overtatt av       Lokalisering: --    
    Torghatten Nord       Tidspunkt: 02. juni 2021    
    og med nytt navn.       Rettighetshaver: John Nilsen    
          Hentet fra: skipsfarts-forum.net    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/3     "Tau" i Stavanger 16. juni 2003   Rettighetshaver: Svein Åge Bertelsen  
          01:40 - 02:08   Hentet fra: youtube.com  
                   
    Film 2/3     "Goalsevarre" i Olderdalen juli 2012   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    Film 3/3     "Trondenes" Levang - Nesna juli 2021   Rettighetshaver: Varre Fjell  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x