H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "TOMMA" 2021  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   28.12.2022        
    Status:   I opplag / reservefartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "TOMMA"  [2021 - 2022]  
    Fortegnelse nr. B-126  
               
1   Periode     2021 - 2022 1 HMI  
2   Byggeår     1974 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     36 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Løland Verft a/s, Leirvik 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Løland Verft a/s, Leirvik 5 [N] sdir.no  
6   Type     PS 40 6 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
7   Skrogutforming     Pendel 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1974 - 1999     "Haus" 12 [N] sdir.no  
13   1999 -     "Tomma" 13 [N] sdir.no  
14           Kallesignal 14    
15         LNRA 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17   1987 -     7393638 17 [N] sdir.no  
18           MMSI-nummer 18    
19         257275400 19 [N] marinetraffic.com  
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1974 - 1995     Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   1995 - 1999     Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 24 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
25   1999     Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen 25 [N] sdir.no  
26   1999 - 2008     Helgelandske a/s, Sandnessjøen 26 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
27   2008 - 2011     Veolia Transport Nord a/s, Hammerfest 27 [P] "Skipet" 2/2008  
28   2011 - 2016     Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest 28 [P] "Skipet" 3/2011  
29   2016 -     Boreal Sjø a/s, Hammerfest 29 [N] wikipedia.org  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33   før 1983 - før 2000     Skipskontrollen 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34   før 2000 -     NSC 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35         35    
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38   1974 - etter 1974   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 38 [N] sjohistorie.no  
39           Produsert 39    
40       A   1974 40 [N] sjohistorie.no  
41           Maskin 41    
42   1974 - etter 1974   A   1 x Wichmann 2-takts 5 syl. 5ACAT diesel, maskinnr. 5451 42 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
43           Effekt 43    
44   1974 - etter 1974   A   825 bhk 44 [N] sjohistorie.no  
45           Fart 45    
46   1974 - etter 1974   A   11.0 kn 46 [N] sjohistorie.no  
47   etter 1974 -   F   14.5 kn 47 [N] skipsfarts-forum.net 30.06.2021  
48           Forbruk 48    
49           -- 49    
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53   1974 - 1999   A   49.01 m 53 [N] sdir.no  
54   1999 [målt 2002] - 2021   E   52.50 m 54 [N] sdir.no  
55   2021 -   G   49.01 m 55 HMI  
56           Bredde 56    
57           11.26 m 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59   1974 - 1994   A   3.57 m 59 [N] sdir.no  
60   1994 -   B   4.20 m 60 [N] sdir.no  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1974 - 1994   A   444.93 brt 62 [N] sdir.no  
63   1994   B   556 bt 63 [N] sdir.no  
64   1994 -   C   560 bt 64 [N] sdir.no  
65           Netto tonnasje 65    
66   1974 - 1994   A   236.76 nrt 66 [N] sdir.no  
67   1994   B   152 nt 67 [N] sdir.no  
68 . 1994 -   C   187 nt 68 [N] sdir.no  
69           Dødvekttonn 69    
70           203 dvt 70 [N] marinetraffic.com  
71         71    
72   ▼ KAPASITET 72    
73   Periode       Personbiler 73    
74   1974 - ca.2005   A   40 74 [N] fjordfaehren.de  
75   ca.2005 -   D   31 75 -- | [N] fjordfaehren.de  
76           Trailere 76    
77           Ja 77 HMI  
78           Passasjerer 78    
79   1971 - ca.2005   A   360 79 [N] fjordfaehren.de  
80   ca.2005 -   D   190 80 -- | [N] fjordfaehren.de  
81           Passasjerlugarer 81    
82         0 82 HMI  
83           Mannskapslugarer 83    
84         Ja 84 HMI  
85           Mannskap 85    
86         Ja 86 HMI  
87           Dekkshøyde 87    
88       4.50 m 88 [N] fjordfaehren.de  
89           Tillatt akseltrykk 89    
90       13 t 90 [N] fjordfaehren.de  
91         91    
92   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 92    
93   -- 93    
94     94    
95   ▼ HISTORIKK 95    
96 21.06.1973       Registert i Bergen Skipsregister som "Haus". 96 [N] sdir.no  
97 02.04.1974   A   Målt. 97 [N] sdir.no  
98 04.04.1974       Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen. 98 [N] sdir.no  
99         Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 99 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
100 1974 ►   F   Ombygget med ny maskin. 100 [N] fjordfaehren.de  
101 12.1982       Tatt ut av trafikk Steinestø - Knarvik. 101 [N] fjordfaehren.de  
102 04.1983       Satt i trafikk Sævråsvåg - Masfjordnes. 102 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
103 1989       Tatt ut av trafikk Sævråsvåg - Masfjordnes. 103 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
104 19.05.1991       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 104 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
105 20.06.1991       Tilbakelevert. 105 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
106 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 106 [N] sdir.no  
107 12.1993       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Måløy - Oldeide. 107 [N] fjordfaehren.de  
108 1994       Tilbakelevert. 108 HMI  
109 15.07.1994   B   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 109 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
110 30.08.1994   C   Ommålt. 110 [N] sdir.no  
111 12.1994     Tilbakelevert. 111 [N] fjordfaehren.de  
112 31.12.1995     Drift og eierskap overført til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 112 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
113 09.03.1996     Satt i trafikk Haus - Garnes. 113 [P] "Skipet" 2/1996  
114 07.06.1996     Satt i trafikk Leirvåg - Gråvik. 114 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
115 18.08.1996     Satt i trafikk Haus - Garnes. 115 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
116 10.1996     Satt i trafikk Leirvåg - Gråvik. 116 [P] "Skipet" 4/1996  
117 høst 1996     Satt i trafikk Haus - Garnes. 117 [P] "Skipet" 4/1996 | HMI  
118 sommer 1997     I trafikk Breistein Valestrandsfossen / Leirvåg - Skipavik. 118 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
119 medio 08.1997     Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for vedlikehold. 119 [P] "Skipet" 3/1997  
120 09.1997     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bruravik - Brimnes [supplering]. 120 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
121 30.01.1998     Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 121 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
122 13.02.1998     Tilbakelevert. Satt i trafikk Breistein - Valestrandsfossen. 122 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar" | [P] "Skipet" 4/1997  
123 ultimo 04.1998     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 123 [P] "Skipet" 1/1998  
124 05.1998     Satt i trafikk Husavik - Sandvikvåg. 124 [P] "Skipet" 1/1998  
125 08.1992 ►     Tilbakelevert. 125 [P] "Skipet" 1/1998  
126 15.03.1999     Til ombygging ved H. N0rdtveit Skipsbyggeri, Nordtveitgrend for ombygging. 126 [P] "Skipet" 1/1999  
127 22.03.1999     Solgt til Helgeland Trafikkselskap a/s, Sandnessjøen. 127 [N] sdir.no  
128 22.04.1999     Omdøpt "Tomma". Hjemmehavn: Sandnessjøen. 128 [N] sdir.no  
129 06.1999     Drift og eierskap overført til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 129 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
130 30.06.1999   E   Ombygget ved H. Nordtveit Skipsbyggeri, Nordtveitgrand: Overbygning endret og baugvisir montert. 130 [P] "Skipet" 2/1999  
131 02.07.1999       Satt i trafikk Nesna - Tomma. 131 [P] "Skipet" 3/1999  
132 07.1999       Grunnberøring. Ødelagt rorstamme. Fikk flenge i skroget da en støtte på slippvognen løsnet. 132 [P] "Skipet" 3/1999  
133 06.03.2002   E   Ommålt. 133 [N] sdir.no  
134 ca.2005   D   Kapasitet og sertifikat endret. 134 -- | [N] fjordfaehren.de  
135 14.01.2008       Drift og eierskap overført til Veolia Transport Nord a/s, Hammerfest. 135 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 2/2008  
136 06.05.2011       Drift overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 136 [N] wikipedia.org  
137 14.06.2011       Eierskap overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. 137 [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/2011  
138 16.11.2016       Drift og eierskap overført til Boreal Sjø a/s, Hammerfest. 138 [N] sdir.no  
139 10.2019       I opplag som reservefartøy, Sandnessjøen. 139 [N] fjordfaehren.de  
140 08.2021   G   Ombygget: Baugvisir demontert. 140 [N] skipsfarts-forum.net 21.08.2021  
141 30.08.2021       I opplag som reservefartøy, Flekkefjord. 141 [N] skipsfarts-forum.net 30.08.2021 | HMI  
142 30.09.2021     Til Stavanger. 142 [N] skipsfarts-forum.net 30.09.2021  
143 11.10.2021     Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 143 [N] sandnesposten.no 09.10.2021  
144 07.11.2021     Tatt ut av trafikk Lauvvik - Oanes. 144 [N] strandbuen.no 08.11.2021  
145 22.11.2021     Satt i trafikk Abelnes - Andabeløy. 145 [N] skipsfarts-forum.net 22.11.2021  
146 ultimo 12.2021     I opplag som reservefartøy, Flekkefjord. 146 HMI  
147 01.05.2022     Satt i trafikk Lauvvik - Oanes. 147 [N] boreal.no 01.05.2022  
148 07.06.2022     Tatt ut av trafikk Lauvvik - Oanes. 148 [N] strandbuen.no 07.06.2022  
149 pr.07.2022     I opplag som reservefartøy, Stavanger. 149 HMI  
150 pr.12.2022     I opplag som reservefartøy, Folkedal. 150 HMI | [N] skipsfarts-forum.net 25.12.2022  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Haus"    
    I original utgave for       Lokalisering: Garnes    
    Bergen Nordhordland       Tidspunkt: --    
    Rutelag.       Rettighetshaver: Jürgen Stein    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Tomma"    
    Overtatt av Helgelandske       Lokalisering: --    
    med ombygging og nytt       Tidspunkt: --    
    navn.       Rettighetshaver: Per Rydheim    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Tomma"    
    Overført til Veolia       Lokalisering: Nesna    
    Transport Nord.       Tidspunkt: 14. juni 2010    
          Rettighetshaver: Uwe Jakob    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Tomma"    
    Overført til Boreal Sjø,       Lokalisering: Stavanger    
    og baugvisir demontert.       Tidspunkt: 01. oktober 2021    
          Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Tomma" på Nesna juli 2020   Rettighetshaver: Per-Audun Aarskog  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x