EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "TYSNES" 2012     M/Fe "KALKØY" 2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 25.07.2018  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2012     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LNMT   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7368839   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257289400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Tysnes" 1970 - 2012 5  [N] sjofartsdir.no  
  6     "Kalkøy" 2012 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1970 - 2001 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 8  [N] sjofartsdir.no  
  9     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Norled a/s, Stavanger 2012 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Noah a/s, Holmestrand 2012 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1970   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       13   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Haugesund Slip a/s, Haugesund   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Haugesund Slip a/s, Haugesund   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       PS 40   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG       Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT       1970   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN       1 x ACAT 2TEV DM 5 syl. diesel   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  EFFEKT       750 bhk   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  FART       12.0 kn   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE   49.00 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE       10.60 m   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  DYBDE       04.20 m   29  [P] "Over fjord og fjell"  
  30  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 395.93 t 1970 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no  
  31     ◄ 4 ► 579.00 t 1994 - 1996 31  [N] sjofartsdir.no  
  32           ◄ 2 ► 534.00 t 1996 - 2012 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 152.76 t 1970 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     ◄ 4 ► 187.00 t 1994 - 1996 34  [N] sjofartsdir.no  
  35           ◄ 2 ► 211.00 t 1996 - 2012 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  DØDVEKTTONNASJE           36    
  37  BILER   ◄ 1 ► 40 1970 - ca.2005 37  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38     ◄ 3 ► 25 ca.2005 - 38    
  39  TRAILERE       Ja   39  Observasjon  
  40  PASSASJERER   ◄ 1 ► 325 1970 - før 2000 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41     ◄ 5 ► 162 før 2000 - 41    
  42  MANNSKAP           42    
  43  PASSASJERLUGARER       0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER       8   44  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  45  DEKKSHØYDE       4.25 m   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  AKSELTRYKK       12 t   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  TILLEGGSINFORMASJON           47    
  48  STATUS       I trafikk 48    
 
  49 01.06.1970   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Tysnes" ◄ 1 ►. 49  [A] Sunnhordland 01.06.1970  
  50 13.06.1970   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 06.1970   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 51  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  52 1972   : Tatt ut av trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 52    
  53 1974   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 53    
  54 03.07.1976   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 54  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  55 18.11.1977   : Kolliderte med rampen, Valevåg. Fikk skade på fallem og skansekledning. 55  [A] Sunnhordland 21.11.1977  
  56 vinter 1978   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimnes. 56  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  57 07.07.1978   : Satt i trafikk Bruravik - Brimnes. 57  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  58 sommer 1978   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 58  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  59 vår 1986   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 59  [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  60 ultimo 06.1986   : Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 60  [A] Bømlo-nytt 04.06.1986 / 25.04.1986  
  61 08.09.1987   : Nestenkollisjon med fjellveggen, Sagvåg etter at regulatoren hang seg opp med fullt gasspådrag. Til reparasjon ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset for ny veivaksling. 61  [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  62    : Fikk bremset opp ved hjelp av en trosse på m/fe "Kinsarvik" som lå ved kai. 62  [A] Bømlo-nytt 11.09.1987  
  63 10.1987   : Ferdig reparert ved Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Sagvåg - Siggjarvåg. 63    
  64 28.05.1988   : Kolliderte med kaien, Sagvåg. Fallem og skansekledning ødelagt. Flere kjøretøy skadet. 64  [A] Sunnhordland 30.05.1988  
  65 06.1988   : Satt i trafikk Halhjem - Bruntveit. 65  [A] Sunnhordland 23.06.1988  
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 05.11.1992   : Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 67  [A] Sunnhordland 09.11.1992  
  68 20.04.1994   : Ommålt ◄ 4 ►. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 02.09.1996   : Ommålt ◄ 2 ►. 69  [N] sjofartsdir.no  
  70 06.01.1997   : Til Bømlo Construction a/s, Mosterhamn for ombygging. 70  [P] "Skipet" 1/1997  
  71 29.01.1997   : Ombygget ved Bømlo Construction a/s, Mosterhamn: Baug– og aktervisir montert, samt høyere skansekledning. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 71  [A] Bømlo-nytt 31.01.1997  
  72 12.10.1999   : Grunnstøtte, Valevåg. 72  [A] Stavanger Aftenblad 13.10.1999  
  73    : Årsak: Uoppmerksomhet av både skipper og rorgjenger. Skader på ror og propell. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for reparasjon. 73  [P] "Skipet" 4/1999  
  74 uke 44 1999    : Ferdig reparert ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Satt i trafikk Mosterhamn - Valevåg. 74  [P] "Skipet" 4/1999  
  75 2000   : Sertifikat endret ◄ 5 ►. 75    
  76 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 76  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  77 30.04.2001   : Tatt ut av trafikk Mosterhamn - Valevåg. 77  [A] Bømlo-nytt 02.05.2001  
  78 05.2001   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 78    
  79 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 ca.2005   : Kapasitet endret ◄ 3 ►. 80    
  81 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 81    
  82 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 82  [N] sjofartsdir.no  
  83 31.12.2010   : I opplag. 83    
  84 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 84    
  85 21.01.2012   : I opplag, Stavanger. 85    
  86 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 86  [N] sjofartsdir.no  
  87 27.03.2012   : I opplag, Tau. 87    
  88 20.07.2012   : Omdøpt "Kalkøy". 88  [N] sjofartsdir.no  
  89 25.09.2012   : Solgt til Noah a/s, Holmestrand. Hjemmehavn: Holmestrand. Drift: L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 26.09.2012   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Baug– og aktervisir demontert. 90    
  91 29.09.2012   : Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for vedlikehold. 91    
  92 27.10.2012   : Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. 92    
  93    : I opplag, Langøya. 93    
  94 02.01.2013   : Satt i trafikk Holmestrand - Langøya. 94    
  95 23.06.2016   : Kolliderte med en fortøyd lekter, Langøya. Èn passasjer skadet. 95  [N] jarlsbergavis.no 23.06.2016