H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "VIKINGEN" 2002  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 10.08.2023 Periode i Rogaland: 2002 / 2008 - 2011 / 2020   Status på fartøyet: I opplag / reservefartøy Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "VIKINGEN"  
    Fortegnelse nr. B-34  
               
1   Byggeår     1992 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     45 2 [N] sdir.no  
3   Skrog     SLIPEN MEKANISKE VERKSTED A/S, Sandnessjøen 3 [N] sdir.no  
4   Utrustning     SLIPEN MEKANISKE VERKSTED A/S, Sandnessjøen 4 [N] sdir.no  
5   Type     PS105 5 [P] "85 år med norske bilferjer"  
6   Skrogutforming     PENDEL 6 HMI  
7   Materiale     STÅL [skrog] - ALUMINIUM [overbygg] 7 [N] j-gran.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11         "VIKINGEN" 11 [N] sdir.no  
12           Kallesignal 12    
13         LEVF 13 [N] sdir.no  
14           IMO-nummer 14    
15         9036038 15 [N] sdir.no  
16           MMSI-nummer 16    
17         257029700 17 [N] marinetraffic.com  
18         18    
19   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 19    
20   Periode       Navn 20    
21   1992 - 2001     HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 21 [N] sdir.no  
22   2001 - 2006     HSD SJØ A/S, Bergen 22 [N] sdir.no  
23   2006 - 2012     TIDE SJØ A/S, Bergen 23 [N] sdir.no  
24   2012 -     NORLED A/S, Stavanger 24 [N] sdir.no  
25         25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28   1992 - før 2021     NSC 28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
29   før 2021 -     NMD 29 [N] scanbrokers.no  
30         30    
31   ▼ MASKINERI 31    
32   Periode       Fabrikant 32    
33         WÄRTSILÄ WICHMANN DIESEL A/S, Rubbestadneset 33    
34           Produsert 34    
35         1992 35    
36           Maskin 36    
37         1 x WICHMANN 28B 8 SYL. diesel, 600 omdreininger / minuut 37 [N] j-gran.no  
38           Effekt 38    
39       3261 brutto hestekrefter 39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
40           Fart 40    
41       16.0 knop 41 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
42           Forbruk 42    
43       -- 43    
44         44    
45   ▼ MÅL 45    
46   Periode       Lengde 46    
47           84.00 meter 47 [N] sdir.no  
48           Bredde 48    
49           15.00 meter 49 [N] sdir.no  
50           Dybde 50    
51           5.00 meter 51 [N] sdir.no  
52           Brutto tonnasje 52    
53           2631 bruttotonn 53 [N] sdir.no  
54           Netto tonnasje 54    
55           844 nettotonn 55 [N] sdir.no  
56           Dødvekttonnasje 56    
57           100 dødvekttonn 57 [N] marinetraffic.com  
58         58    
59   ▼ KAPASITET 59    
60   Periode       Personbiler 60    
61   1992 - ca.2005   A   104 [75 dekk 2] - [29 hengedekk] 61 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" | HMI  
62   ca.2005 -   B   86 [64 dekk 2] - [22 hengedekk] 62 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" | HMI  
63           Trailere 63    
64         10 [19.5 meter] 64 [N] j-gran.no  
65           Passasjerer 65    
66   1992 - ca.2005   A   364 66 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
67   ca.2005 - før 2020   B   399 67 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
68   før 2020 -   C   296 68 [N] norled.no  
69           Passasjerlugarer 69    
70       0 70 HMI  
71           Mannskapslugarer 71    
72         6 72 HMI  
73           Mannskap 73    
74           Ja 74 HMI  
75           Dekkshøyde 75    
76       5.05 meter [dekk 2] - 1.9 meter [hengedekk] 76 HMI  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78       15 tonn [dekk 2] - 1.5 tonn [hengedekk] 78 HMI  
79         79    
80   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 80    
81   Fartsområde: 2. 81 [N] norled.no  
82   Drivstoffkap.: 154.1 kubikkmeter inklusive dagtanker. Hjelpemaskin: 2 x SCANIA DSI II 55 M 24 T. 82 [N] j-gran.no  
83   Liggestoler salong: 70 [1992 - før 2019]. 83 HMI  
84     84    
85   ▼ HISTORIKK 85    
86 22.06.1992       Målt. 86 [N] sdir.no  
87 10.07.1992       Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen. 87 [N] sdir.no  
88 11.07.1992   A   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 88 [A] Bømlo-nytt 03.07.1992  
89         Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 89 [A] Sunnhordland 13.07.1992  
90 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 90 [N] sdir.no  
91 10.10.1992       Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 91 [A] Sunnhordland 09.10.1992  
92 01.10.1993       Beskutt med hagl fra småbåt. 92 [A] Sunnhordland 04.10.1993  
93 03.10.1996       Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter. 93 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996  
94         Slept av grunn av m/fe "Melderskin". 94 [P] "Skipet" 4/1996  
95 04.10.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad. 95 [P] "Skipet" 4/1996  
96 04.11.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 96 [P] "Skipet" 4/1996  
97 24.01.1997       Grunnberøring, Hufthamar. 97 [P] "Skipet" 1/1997  
98 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 98 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
99 02.05.2000       Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden. 99 [P] "Skipet" 2/2002  
100 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 100 [N] sdir.no  
101 medio 10.2002       Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 101 [P] "Skipet" 4/2002  
102 medio 11.2002       Tilbakelevert. 102 [P] "Skipet" 4/2002  
103         Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 103 HMI  
104 24.02.2004       Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er. 104 [P] "Skipet" 4/2004  
105 ca.2005   B   Kapasitet og sertifikat endret. 105 -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
106 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 106 [P] "Skipet" 4/2006  
107 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 107 [N] sdir.no  
108 medio 05.2007       Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 108 [N] stp-norway.com  
109 15.06.2007       Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes - Skarberget. 109 [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007  
110 03.08.2007       Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt. 110 [P] "Skipet" 3/2007  
111 23.08.2007       Tatt ut av trafikk Bognes - Skarberget. 111 [P] "Skipet" 3/2007  
112 ca.25.08.2007       Tilbakelevert. 112 [P] "Skipet" 3/2007  
113 02.09.2007       Satt i trafikk Skjersholmane - Sunde. 113 [N] stp-norway.com  
114 29.10.2007     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Sunde. 114 [N] stp-norway.com  
115 12.11.2007       I opplag, Austevollshella. 115 [N] stp-norway.com  
116 04.02.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 116 [N] stp-norway.com  
117 03.03.2008     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 117 [N] stp-norway.com  
118 13.05.2008       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 118 [N] stp-norway.com  
119 30.08.2008     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 119 [N] stp-norway.com  
120 10.2008       Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 120 [N] stp-norway.com  
121 06.11.2008     Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset. 121 [A] Sunnhordland 07.11.2008  
122 21.11.2008     Tatt ut av trafikk Skjersholmane - Ranavik. 122 [N] stp-norway.com  
123 29.12.2008     I opplag, Austevollshella. 123 [N] stp-norway.com  
124 30.04.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 124 [N] stp-norway.com  
125 23.06.2009     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 125 [N] stp-norway.com  
126 10.10.2009     Satt i trafikk Utne - Kvanndal. 126 [N] stp-norway.com  
127 07.11.2009     Tatt ut av trafikk Utne - Kvanndal. 127 [N] stp-norway.com  
128 16.11.2009       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 128 [N] stp-norway.com  
129 ► 2010       Sertifikat endret. 129 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
130 10.02.2010     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 130 [N] stp-norway.com  
131 15.02.2010     Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 131 [P] "Skipet" 2/2010  
132 14.03.2010     Tatt ut av trafikk Krokeide - Hufthamar. 132 [P] "Skipet" 2/2010  
133 27.03.2010     I opplag, Austevollshella. 133 [N] stp-norway.com  
134 09.05.2010     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 134 [N] stp-norway.com  
135 29.06.2010     I opplag, Austevollshella. 135 [N] stp-norway.com  
136 29.08.2010     Tatt ut av opplag. 136 [N] stp-norway.com  
137 03.01.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 137 [N] stp-norway.com  
138 21.03.2011       Satt i trafikk Stavanger - Tau. 138 [N] stp-norway.com  
139 03.05.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 139 [N] stp-norway.com  
140 29.08.2011     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 140 [N] stp-norway.com  
141 03.10.2011     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 141 [N] stp-norway.com  
142 25.10.2011     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 142 [N] stp-norway.com  
143 25.11.2011     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 143 [N] stp-norway.com  
144 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 144 [P] "Skipet" 1/2012  
145 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 145 [N] sdir.no  
146 16.08.2012     Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet. 146 [A] Sunnhordland 11.09.2012  
147 20.10.2013     Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 147 [N] stp-norway.com  
148 16.12.2013     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 148 [N] stp-norway.com  
149 10.01.2016     Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans. 149 [N] bt.no 10.01.2016  
150 11.01.2016     Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon. 150 [P] "Skipet" 1/2016  
151 27.02.2016     Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn - Årsnes. 151 HMI  
152 08.2017     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 152 [P] "Skipet" 3/2017  
153 ca.09.2017     Satt i trafikk Gjermundshamn - Årsnes. 153 HMI  
154 ► 10.2018     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 154 HMI  
155 ► 2020   C   Sertifikat endret. 155 [N] norled.no  
156 01.01.2020     Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 156 [N] fjord1.no  
157 primo 02.2020       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 157 HMI  
158 12.06.2020       Reservefartøy for Rogaland. 158 HMI  
159 09.2020     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 159 HMI  
160 01.11.2020     Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 160 [N] norled.no  
161 uke 22.2021     Tatt ut av trafikk Dragsvik - Vangsnes. 161 [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021  
162 primo 08.2021     Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 162 HMI  
163 pr.medio 12.2021     I opplag, Brekke. 163 HMI  
164 19.01.2022     Satt i trafikk Dragsvik - Vangsnes. 164 HMI  
165 primo 12.2022     I opplag, Sandnessjøen. 165 [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022 | HMI  
166 primo 01.2023     Satt i trafikk Sandnessjøen - Bjørn. 166 HMI | [P] "Skipet" 1/2023  
167 27.03.2023     I opplag som reservefartøy, Sandnessjøen. 167 [N] skipsfarts-forum.net 27.03.2023 | [P] "Skipet" 2/2023  
168 14.04.2023     Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind, Sandnessjøen. Kom borti m/fe "Møysalen" og m/fe "Herøysund". 168 [N] vg.no 14.04.2023 | [P] "Skipet" 2/2023  
169       La seg mot en flytebrygge før mannskap kom om bord og fikk startet opp. 169 [N] vg.no 14.04.2023  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Vikingen"    
    I original utgave for       Lokalisering Hufthamar    
    Hardanger Sunnhord.       Tidspunkt: 2004    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Kåre Haga    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Overført til Tide Sjø.       Lokalisering Tau    
          Tidspunkt: 22. april 2011    
          Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Overført til Norled.       Lokalisering Årsnes    
          Tidspunkt: 04. august 2017    
          Rettighetshaver: Heino Sehlmann    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Vikingen"    
    Nytt skorsteinsmerke       Lokalisering Rubbestadneset    
    under samme rederi.       Tidspunkt: 25. oktober 2021    
          Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Vikingen" på Årsnes   Rettighetshaver: Lars Johan Storækre  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x