"Vikingen" [2002] - i hovedsak brukt som avløserferge i Tau-sambandet.    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND      
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  B   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Vikingen"
1  
2 Fortegnelse nr. B-34 2  
3 Inntredelsesår 2002 3  
4 Periode 2002, 2008-2011, 2020 4  
5 Oppdatert 21.10.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status I opplag som reservefartøy 6  
7 Kallesignal LEVF 7  
8 IMO-nummer 9036038 8  
9 MMSI-nummer
257029700
9  
10 Byggeår 1992 10  
11 Byggenummer 45 11  
12 Skrog Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 12  
13 Utrustning Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen 13  
14 Type PS105 14  
15 Materiale Stål [skrog], aluminium [overbygg] 15  
16 Navn 1992- "Vikingen" 16  
17 Eier 1992-2001 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 17  
18 Eier 2001-2006 HSD Sjø a/s, Bergen 18  
19 Eier 2006-2012 Tide Sjø a/s, Bergen 19  
20 Eier 2012- Norled a/s, Stavanger 20  
21 Klassifisering 1992-før 2021 NSC 21  
22 Klassifisering før 2021- NMD 22  
23   23  
24      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 24  
25 1992   A    84 meter    15 meter    5 meter    2631 bruttotonn    844 nettotonn    100 dødvekttonn 25  
26   26  
27      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 27  
28 1992   A    1 x Wichmann 28B 8 syl. diesel, 600 o./minutt    16 knop    3261 brutto hestekrefter    Wärtsilä Wichmann Diesel a/s, Rubbestadneset 28  
29   29  
30      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3 1)    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3  1)    Tillatt akseltrykk dekk 4 30  
31 1992   A    5.05 meter    1.9 meter    0    15 tonn    1.5 tonn    0 31  
32   32  
33      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3 1)    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 33  
34 1992   A    75 personbiler    29 personbiler    0    104 personbiler    10 [19.5 meter]    7 34  
35 ca.2005   B    64 personbiler 2)    22 personbiler 2)        86 personbiler 2)         35  
36   36  
37      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     37  
38 1992   A    364    0    Ja    11 [17 køyplasser]     38  
39 ca.2005   B    399                 39  
40 før 2020   C    296                 40  
41   41  
42      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     42  
43     Fartsområde: 2.   [N] norled.no 43  
44     Sitteplasser: 364 hvorav 56 liggestoler [1992-før 2019].   [P] "Skipet" 3/2023 | HMI 44  
45     Drivstoffkapasitet: 154.1 kubikkmeter inklusive dagtanker. Hjelpemaskin: 2 x Scania DSI II 55 M 24 T.   [N] j-gran.no 45  
46     1) Hengedekk.   HMI 46  
47     2) Plassbehov per bil omregnet p.g.a. økning i størrelsen på bilene.   HMI 47  
48   48  
49      Historikk        Kilder     49  
50 ultimo 04.1992       Sjøsatt ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen.   [P] "Skipet" 3/2023 50  
51 22.06.1992   A   Målt.   [N] sdir.no 51  
52 10.07.1992       Innført i Bergen Skipsregister som "Vikingen". Hjemmehavn: Bergen.   [N] sdir.no 52  
53 11.07.1992   A   Levert fra Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen til Hardanger Sunnhordlandske   [A] Bømlo-nytt 03.07.1992 53  
54         Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [A] Bømlo-nytt 03.07.1992 54  
55         Døpt av Kari Stangeland, Austevoll. Byggekostnad: 90 mill NOK. Satt i trafikk Hatvik-Venjaneset.   [A] Sunnhordland 13.07.1992 55  
56 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 56  
57 10.10.1992       Satt i trafikk Krokeide-Austevollshella.   [A] Sunnhordland 09.10.1992 57  
58 01.10.1993       Beskutt med hagl fra småbåt.   [A] Sunnhordland 04.10.1993 58  
59 03.10.1996       Grunnstøtte i kraftig vind, Halhjem etter teknisk svikt. Skadet to naust og tre småbåter.   [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1996 59  
60         Slept av grunn av m/fe "Melderskin".   [P] "Skipet" 4/1996 60  
61 04.10.1996       Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for reparasjon av ror, rorstamme og propellblad.   [P] "Skipet" 4/1996 61  
62 04.11.1996       Ferdig reparert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. Satt i trafikk Krokeide-Austevollshella.   [P] "Skipet" 4/1996 62  
63 24.01.1997       Grunnberøring, Hufthamar.   [P] "Skipet" 1/1997 63  
64 02.05.2000       Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000 64  
65 02.05.2000       Deltok samme dag i slukningsarbeidet etter brann om bord på lastefartøyet "Corvus", Korsfjorden.   [P] "Skipet" 2/2002 65  
66 15.06.2001       Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 66  
67 medio 10.2002       Utleid til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [P] "Skipet" 4/2002 67  
68 medio 11.2002       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 4/2002 68  
69         Satt i trafikk Krokeide-Austevollshella.   HMI 69  
70 24.02.2004       Maskinstans i dårlig vær, Hufthamar. Drev mot land og slapp anker. Assistert til land av to MTB'er.   [P] "Skipet" 4/2004 70  
71 ca.2005   B   Kapasitet og sertifikat endret.   -- | [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 71  
72 03.11.2006       Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [P] "Skipet" 4/2006 72  
73 04.12.2006       Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.   [N] sdir.no 73  
74 medio 05.2007       Tatt ut av trafikk Krokeide-Austevollshella.   [N] stp-norway.com 74  
75 15.06.2007       Utleid til Hurtigruten ASA, Narvik. Satt i trafikk Bognes-Skarberget.   [N] stp-norway.com | [P] "Skipet" 3/2007 75  
76 03.08.2007       Kolliderte med rampen, Skarberget etter teknisk svikt.   [P] "Skipet" 3/2007 76  
77 23.08.2007       Tatt ut av trafikk Bognes-Skarberget.   [P] "Skipet" 3/2007 77  
78 ca.25.08.2007       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 3/2007 78  
79 02.09.2007       Satt i trafikk Skjersholmane-Sunde.   [N] stp-norway.com 79  
80 29.10.2007       Tatt ut av trafikk Skjersholmane-Sunde.   [N] stp-norway.com 80  
81 12.11.2007       I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 81  
82 04.02.2008       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 82  
83 03.03.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 83  
84 13.05.2008       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 84  
85 30.08.2008       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 85  
86 10.2008       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 86  
87 06.11.2008       Plukket opp èn mann ette fall over bord fra fritidsbåt, Klosterneset.   [A] Sunnhordland 07.11.2008 87  
88 21.11.2008       Tatt ut av trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 88  
89 29.12.2008       I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 89  
90 30.04.2009       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 90  
91 23.06.2009       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 91  
92 10.10.2009       Satt i trafikk Utne-Kvanndal.   [N] stp-norway.com 92  
93 07.11.2009       Tatt ut av trafikk Utne-Kvanndal.   [N] stp-norway.com 93  
94 16.11.2009       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 94  
95 ► 2010       Sertifikat endret.   [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" 95  
96 10.02.2010       Tatt ut av trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 96  
97 15.02.2010       Satt i trafikk Krokeide-Hufthamar.   [P] "Skipet" 2/2010 97  
98 14.03.2010       Tatt ut av trafikk Krokeide-Hufthamar.   [P] "Skipet" 2/2010 98  
99 27.03.2010       I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 99  
100 09.05.2010       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 100  
101 29.06.2010       I opplag, Austevollshella.   [N] stp-norway.com 101  
102 29.08.2010       Tatt ut av opplag.   [N] stp-norway.com 102  
103 03.01.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 103  
104 21.03.2011       Satt i trafikk Stavanger-Tau.   [N] stp-norway.com 104  
105 03.05.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 105  
106 29.08.2011       Satt i trafikk Gjermundshamn-Årsnes.   [N] stp-norway.com 106  
107 03.10.2011       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn-Årsnes.   [N] stp-norway.com 107  
108 25.10.2011       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   [N] stp-norway.com 108  
109 25.11.2011       Satt i trafikk Gjermundshamn-Årsnes.   [N] stp-norway.com 109  
110 01.01.2012       Drift overført til Norled a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2012 110  
111 13.02.2012       Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.   [N] sdir.no 111  
112 16.08.2012       Slepte m/fe "Fitjar" til Gjermundshamn etter maskinstans og røykutvikling i maskinrommet.   [A] Sunnhordland 11.09.2012 112  
113 20.10.2013       Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold.   [N] stp-norway.com 113  
114 16.12.2013       Satt i trafikk Gjermundshamn-Årsnes.   [N] stp-norway.com 114  
115 10.01.2016       Kolliderte med moloen, Årsnes etter maskinstans.   [N] bt.no 10.01.2016 115  
116 11.01.2016       Slept av m/s "Eide Wrestler" til Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd for reparasjon.   [P] "Skipet" 1/2016 116  
117 27.02.2016       Ferdig reparert ved Bergen Group Halsnøy a/s, Høylandsbygd. Gjermundshamn-Årsnes.   HMI 117  
118 08.2017       Tatt ut av trafikk Gjermundshamn-Årsnes.   [P] "Skipet" 3/2017 118  
119 ca.09.2017       Satt i trafikk Gjermundshamn-Årsnes.   HMI 119  
120 ► 10.2018       Satt i trafikk Skjersholmane-Ranavik.   HMI 120  
121 ► 2020   C   Sertifikat endret.   [N] norled.no 121  
122 01.01.2020       Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk.   [N] fjord1.no 122  
123 primo 02.2020       Tilbakelevert. I opplag, Stavanger.   HMI 123  
124 12.06.2020       Reservefartøy for Rogaland.   HMI 124  
125 09.2020       Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   HMI 125  
126 01.11.2020       Satt i trafikk Dragsvik-Vangsnes.   [N] norled.no 126  
127 uke 22.2021       Tatt ut av trafikk Dragsvik-Vangsnes.   [N] skipsfarts-forum.net 12.06.2021 127  
128 primo 08.2021       Til LOS Marine a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.   HMI 128  
129 pr.medio 12.2021       I opplag, Brekke.   HMI 129  
130 19.01.2022       Satt i trafikk Dragsvik-Vangsnes.   HMI 130  
131 primo 12.2022       I opplag, Sandnessjøen.   [N] skipsfarts-forum.net 06.01.2022 | HMI 131  
132 primo 01.2023       Satt i trafikk Sandnessjøen-Bjørn.   HMI | [P] "Skipet" 1/2023 132  
133 27.03.2023       I opplag som reservefartøy, Sandnessjøen.   [N] skipsfarts-forum.net 27.03.2023 | [P] "Skipet" 2/2023 133  
134 14.04.2023       Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind, Sandnessjøen. Kom borti m/fe "Møysalen" og m/fe "Herøysund".   [N] vg.no 14.04.2023 | [P] "Skipet" 2/2023 134  
135         La seg mot en flytebrygge før mannskap kom om bord og fikk startet opp.   [N] vg.no 14.04.2023 135  
136   136  
137   137  
138 Bilde 1/4  
 
        I original utgave for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab. 138  
139             139  
140             140  
141             141  
142             142  
143             143  
144             144  
145             145  
146             146  
147             147  
148             148  
149             149  
150             150  
151             151  
152             152  
153             153  
154    Avbildet som: "Vikingen"     154  
155    Lokalisering: Hufthamar     155  
156    Tidspunkt: 2004     156  
157    Rettighetshaver: Kåre Haga     157  
158    Hentet fra: fjordfaehren.de     158  
159   159  
160 Bilde 2/4  
 
        Overført til Tide Sjø, og inne som avløserferge i Tau-sambandet. 160  
161             161  
162             162  
163             163  
164             164  
165             165  
166             166  
167             167  
168             168  
169             169  
170             170  
171             171  
172             172  
173             173  
174             174  
175             175  
176    Avbildet som: "Vikingen"     176  
177    Lokalisering: Tau     177  
178    Tidspunkt: 22. april 2011     178  
179    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     179  
180    Hentet fra: Privat samling     180  
181   181  
182 Bilde 3/4  
 
        Overført til Norled. 182  
183             183  
184             184  
185             185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195             195  
196             196  
197             197  
198    Avbildet som: "Vikingen"     198  
199    Lokalisering: Årsnes     199  
200    Tidspunkt: 04. august 2017     200  
201    Rettighetshaver: Heino Sehlmann     201  
202    Hentet fra: fjordfaehren.de     202  
203   203  
204 Bilde 4/4  
 
        Nytt fargekart for samme rederi, men et rederi som ikke lenger er eid av DSD. 204  
205             205  
206             206  
207             207  
208             208  
209             209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218             218  
219             219  
220    Avbildet som: "Vikingen"     220  
221    Lokalisering: Rubbestadneset     221  
222    Tidspunkt: 25. oktober 2021     222  
223    Rettighetshaver: -     223  
224    Hentet fra: marinetraffic.com     224  
225   225  
226   226  
227 Film 1/1      "Vikingen" på Årsnes 227  
228    Hele klippet 228  
229    Rettighetshaver: Lars Johan Storækre   229  
230    Hentet fra: youtube.com   230  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau