H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "CLIPPERSKYSS" 1990 - 2006  
    Fortegnelse nr. H19  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1990 - 2006 Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C T J 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Clipperskyss" 4 1990 - 2006   4 [N] sdir.no  
  5     "Gjendine" 5 2006 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 6 1990 - 2003   6 [N] sdir.no  
  7 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 7 2003 - 2006   7 [N] sdir.no  
  8 Gjendebåten a/s, Vågå 8 2006 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1990 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   92 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Skrog   Båtutrustning a/s, Rubbestadneset 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Utrustning   Båtutrustning a/s, Rubbestadneset 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Type   - 13 -   13 -  
  14 Skrogutforming   Konvensjonelt 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   NSC 15 -   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16 Materiale   Glassfiber 16 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Maskinfabrikant   - 17 -   17 -  
  18 Maskin produsert [ A ] 1990 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   [ C ] 2002 19 -   19 -  
  20   [ D ] 2006 20 -   20 -  
  21 Maskin [ A ] 2 x General Motors DDA 16V92 TAB diesel 21 1990 - 2002   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   [ C ] 2 x MAN 2D84 LE 413 diesel 22 2002 - 2006   22 -  
  23   [ D ] 2 x Scania V8 diesel 23 2006 -   23 -  
  24 Effekt [ A ] 2200 bhk 24 1990 - 2002   24 -  
  25   [ C ] 2000 bhk 25 2002 - 2006   25 -  
  26   [ D ] 1400 bhk 26 2006 -   26 -  
  27 Fart [ A ] 37.0 kn 27 1990 - 2002   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [ C ] 28.0 kn 28 2002 - 2006   28 -  
  29   [ D ] 19.9 kn 29 2006 -   29 -  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde [ A ] 19.29 m 31 1990 - 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 20.84 m 32 1994 -   32 [N] sdir.no  
  33 Bredde   5.00 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dybde   2.32 m 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 50 t 35 1990 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 55 t 36 1994 -   36 [N] sdir.no  
  37 Netto registertonnasje [ A ] 20 t  37 1990 - 1994   37 [N] sdir.no  
  38   [ B ] 22 t 38 1994 -   38 [N] sdir.no  
  39 Dødvekttonnasje   - 39 -   39 -  
  40 Bilkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Trailerkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 88 42 1990 - 2002   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ C ] 80 43 2002 -   43 [N] gjende.no  
  44 Mannskap   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Passasjerlugarer   0 45 -   45 HMI  
  46 Mannskapslugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   0 47 -   47 HMI  
  48 Akseltrykk   0 48 -   48 HMI  
  49 Tilleggsinformasjon   Baugpropell: 50 bhk type Hysy BT 500. 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 21.06.1990     Målt [ A ]. 50 [N] sdir.no  
  51 26.07.1990     Levert fra Båtutrustning a/s, Rubbestadneset til p/r L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy som "Clipperskyss" [ A ]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 51 [N] sdir.no  
  52 07.1990     Satt i trafikk Tau - Aubøsund. 52 -  
  53 02.01.1991     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Tau - Aubøsund / Stavanger - Judaberg. 53 -  
  54 01.04.1992     Satt i trafikk Stavanger - Eik. 54 -  
  55 ca.06.1992     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Balestrand. 55 -  
  56 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 56 [N] sdir.no  
  57 ca.08.1992     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Eik. 57 -  
  58 ca.06.1993     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Balestrand. 58 -  
  59 ca.08.1993     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Eik. 59 -  
  60 30.08.1994     Ombygget og opprustet [ B ]. 60 [N] sdir.no / -  
  61 20.03.1995     Assisterte fritidsbåt i sterk vind etter motorstans, Lindøy. 61 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1995  
  62 1996     Tilbakelevert og opprustet. 62 -  
  63 01.01.1997     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 63 -  
  64 01.2002     Ombygget ved Sagvåg Båtservice a/s, Sagvåg: Øvre salong ombygget til mannskapsinnredning, nye maskiner installert og sertifikat endret [ C ]. 64 -  
  65 16.01.2002     Utleid til Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 65 - / [P] "Hurtigbåt- og lokalbåtruter Rogaland"  
  66 01.01.2003     Utleie overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 66 HMI  
  67 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 5.685 mill NOK. 67 [N] sdir.no  
  68 31.05.2003     Tilbakelevert. I opplag, Sjernarøy. 68 -  
  69 ► 08.2005     Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø. Satt i trafikk Tromsø - Sandøy / Tromsø - Senja. 69 -  
  70 08.2005     Tilbakelevert. I opplag, Sjernarøy. 70 -  
  71 02.02.2006     Solgt til Gjendebåten a/s, Vågå. Omdøpt "Gjendine". Hjemmehavn: Oslo. 71 [N] sdir.no  
  72       Fortsatt i opplag, Sjernarøy. 72 -  
  73 02.03.2006     I opplag, Ålesund. 73 -  
  74 05.2006     Ombygget fra hurtigbåt til passasjerfartøy ved Nogva Motorfabrikk a/s, Søvik: Opprustet, nye maskiner installert og sertifikat endret [ D ]. Overbygg midlertidig demontert for transport til Gjende. 74 -  
  75 20.06.2006     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 75 [N] gjende.no  
  76 24.09.2006     I opplag, Gjendesheim. 76 [N] gjende.no  
  77 22.06.2007     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 77 [N] gjende.no  
  78 23.09.2007     I opplag, Gjendesheim. 78 [N] gjende.no  
  79 21.06.2008     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 79 [N] gjende.no  
  80 13.09.2008     I opplag, Gjendesheim. 80 [N] gjende.no  
  81 20.06.2009     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 81 [N] gjende.no  
  82 12.09.2009     I opplag, Gjendesheim. 82 [N] gjende.no  
  83 19.06.2010     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 83 [N] gjende.no  
  84 11.09.2010     I opplag, Gjendesheim. 84 [N] gjende.no  
  85 18.06.2011     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 85 [N] gjende.no  
  86 15.08.2011     Satt i trafikk Gjendesheim - Memurubu. 86 [N] gjende.no  
  87 10.09.2011     I opplag, Gjendesheim. 87 [N] gjende.no  
  88 16.06.2012     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 88 [N] gjende.no  
  89 15.09.2012     Tatt ut av trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 89 [N] gjende.no  
  90 22.09.2012     I opplag, Gjendesheim. 90 [N] gjende.no  
  91 15.06.2013     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 91 [N] gjende.no  
  92 21.09.2013      I opplag, Gjendesheim. 92 [N] gjende.no  
  93 14.06.2014     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 93 [N] gjende.no  
  94 14.09.2014     Tatt ut av trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 94 [N] gjende.no  
  95 21.09.2014     I opplag, Gjendesheim. 95 [N] gjende.no  
  96 12.06.2015     Tatt ut av opplag. 96 [N] gjende.no  
  97 18.06.2015     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 97 [N] gjende.no  
  98 20.09.2015     I opplag, Gjendesheim. 98 [N] gjende.no  
  99 10.06.2016     Tatt ut av opplag. 99 [N] gjende.no  
  100 15.06.2016     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 100 [N] gjende.no  
  101 10.2016     I opplag, Gjendesheim. 101 [N] gjende.no  
  102 06.2017     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 102 [N] gjende.no  
  103 ca.09.2017     I opplag, Gjendesheim. 103 [N] gjende.no  
  104 16.06.2018     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 104 [N] gjende.no  
  105 29.09.2018     I opplag, Gjendesheim. 105 [N] gjende.no  
  106 21.06.2019     Satt i trafikk Gjendesheim - Gjendebu. 106 [N] gjende.no  
  107 06.10.2019     I opplag, Gjendesheim. 107 [N] gjende.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau