H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "CONCORDE" 1999 - 2013  
    Fortegnelse nr. H20  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1999 - 2013 Status for fartøyet: I  BRUK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X E V 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Concorde" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Concorde p/r, Stavanger 5 1986 - 1992   5 [N] sdir.no  
  6 Buksér og Berging a/s, Oslo 6 1992 - 1999   6 [N] sdir.no  
  7 P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 7 1999 - 2003   7 [N] sdir.no  
  8 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 8 2003 - 2013   8 [N] sdir.no  
  9 Sørskot a/s, Tananger 9 2013 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1986 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Byggenummer   77 11 -   11 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12 Skrog   Båtutrustning a/s, Rubbestadneset 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Utrustning   Båtutrustning a/s, Rubbestadneset 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Glassfiber 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Maskinfabrikant   - 18 -   18 -  
  19 Maskin produsert   - 19 -   19 -  
  20 Maskin   2 x GM DDA 71 8 syl. Diesel 20 1990 - 2002   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Effekt   860 bhk 21 1990 - 2002   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Fart   29.3 kn 22 1990 - 2002   22 [A] Sunnhordland 23.05.1986  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde [ A ] 18.20 m 24 1986 - 2006   24 [N] sdir.no  
  25   [ B ] 14.95 m 25 2006 -   25 [N] sdir.no  
  26 Bredde [ A ] 5.20 m 26 1986 - 2006   26 [N] sdir.no  
  27   [ B ] 4.10 m 27 2006 -   27 [N] sdir.no  
  28 Dybde [ A ] 1.85 m 28 1986 - 2006   28 [N] sdir.no  
  29   [ B ] 1.67 m 29 2006 -   29 [N] sdir.no  
  30 Brutto registertonnasje [ A ] 47 t 30 1986 - 2006   30 [N] sdir.no  
  31   [ B ] 23 t 31 2006 -   31 [N] sdir.no  
  32 Netto registertonnasje [ A ] 19 t 32 1986 - 2006   32 [N] sdir.no  
  33   [ B ] 9 t 33 2006 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dødvekttonnasje   - 34 -   34 -  
  35 Bilkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Trailerkapasitet   0 36 -   36 HMI  
  37 Passasjersertifikat   19 37 -   37 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  38 Mannskap   Ja 38 -   38 HMI  
  39 Passasjerlugarer   0 39 -   39 HMI  
  40 Mannskapslugarer   0 40 -   40 HMI  
  41 Dekkshøyde   0 41 -   41 HMI  
  42 Akseltrykk   0 42 -   42 HMI  
  43 Tilleggsinformasjon   - 43 -   43 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  44 21.05.1986     Levert fra Båtutrustning a/s, Rubbestadneset til Concorde p/r, Stavanger som "Concorde" [ A ]. 44 [A] Sunnhordland 23.05.1986  
  45 29.05.1986     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 45 [N] sdir.no  
  46 27.04.1988     Målt [ A ]. 46 [N] sdir.no  
  47 01.04.1992     Solgt til Buksér og Berging a/s, Oslo. Salgssum: 1 mill NOK. 47 [N] sdir.no  
  48 28.07.1992     Brann i maskinrommet, Tau. 48 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1992  
  49 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 49 [N] sdir.no  
  50 01.09.1996     Assisterte drivende privatbåt i kraftig vind, Hidlefjorden. Fant to personer om bord som hadde stjålet båten. 50 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.1996  
  51 11.01.1999     Solgt til p/r L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 51 [N] sdir.no  
  52       Satt i trafikk Borgøy - Steinsvik. 52 -  
  53 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 970 000 NOK. 53 [N] sdir.no  
  54 16.02.2006     Ommålt [ B ]. 54 [N] sdir.no  
  55 31.12.2009     Tatt ut av trafikk Borgøy - Steinsvik. 55 -  
  56 25.01.2013     Solgt til Sørskot a/s, Tananger. Salgssum: 700 000 NOK. 56 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau