H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "CONCORDE" 1988 - 1990          H/b "LYSE EKSPRESS" 1995 - 2014  
    Fortegnelse nr. H29  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1988 - 1990 / 1995 - 2014 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L A E V 1 1988 - 2015   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   257284800 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Concorde II" 4 1988 - 1991   4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  5     "Tranen" 5 1991 - 1995   5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Lyse Ekspress" 6 1995 - 2014   6 [N] sdir.no  
  7     "Karmskyss" 7 2014 - 2015   7 [N] sdir.no  
  8     "Flaggskär" 8 2015 -   8 [N] affarsverken.se  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 P/r Concorde, Stavanger 9 1988 - 1989   9 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1988  
  10 P/r Concorde DA, Stavanger 10 1989 - 1990   10 [P] "Skipet" 2/1989  
  11 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 11 1990 - 1995   11 [N] sdir.no  
  12 Fjordservice a/s, Forsand 12 1995 - 2008   12 [N] sdir.no  
  13 Tide Sjø a/s, Bergen 13 2008 - 2012   13 [N] sdir.no  
  14 Norled a/s, Bergen 14 2012 - 2014   14 [N] sdir.no  
  15 KN Maritime a/s, Åkrehamn 15 2014 - 2015   15 [N] sydostran.se 30.09.2015  
  16 Affärsverken, Karlskrona, Sverige 16 2015 -   16 [N] sydostran.se 30.09.2015  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  17 Byggeår   1988 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Byggenummer   86 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Skrog   Båtutrustning a/s, Rubbestadneset 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Utrustning   Båtutrustning a/s, Rubbestadneset 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Type   - 21 -   21 -  
  22 Skrogutforming   Konvensjonelt 22 -   22 HMI  
  23 Klasse   NSC 23 før 2000 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Materiale   Glassfiber 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskinfabrikant   - 25 -   25 -  
  26   [ A ] MAN AG, Augsburg, Vest-Tyskland 26 1988 - 1997   26 -  
  27   [ B ] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 27 1997 - 2007   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [ C ] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 28 2007 -   28 [N] j-gran.no  
  29 Maskin produsert [ A ] 1988 29 1988 - 1997   29 -  
  30   [ B ] 1997 30 1997 - 2007   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [ C ] 2007 31 2007 -   31 -  
  32 Maskin [ A ] 2 x DM diesel 32 1988 - 1997   32 -  
  33   [ B ] 2 x MTU diesel 33 1997 - 2007   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [ C ] 2 x MTU 12V 183TE 72 diesel 34 2007 -   34 [N] j-gran.no  
  35 Effekt [ A ] 1800 bhk 35 1988 - 1997   35 -  
  36   [ B ] 1700 bhk 36 1997 - 2007   36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [ C ] 1700 bhk 37 2007 -   37 -  
  38 Fart [ A ] 38.0 kn 38 1988 - 1997   38 -  
  39   [ B ] 30.0 kn 39 1997 - 2007   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [ C ] 24.0 kn 40 2007 - 2015   40 [N] j-gran.no  
  41   [ D ] 20.0 kn 41 2015 -   41 [N] affarsverken.se  
  42 Forbruk   - 42 -   42 -  
  43 Lengde   19.29 m 43 -   43 [N] sdir.no  
  44 Bredde   5.00 m 44 -   44 [N] sdir.no  
  45 Dybde   2.32 m 45 -   45 [N] sdir.no  
  46 Brutto registertonnasje   50 t 46 -   46 [N] sdir.no  
  47 Netto registertonnasje   20 t  47 -   47 [N] sdir.no  
  48 Dødvekttonnasje   - 48 -   48 -  
  49 Bilkapasitet   0 49 -   49 HMI  
  50 Trailerkapasitet   0 50 -   50 HMI  
  51 Passasjersertifikat [ A ] 58 51 1988 - 2007   51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [ C ] 60 52 2007 - 2015   52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [ D ] 50 53 2015 -   53 [N] affarsverken.se  
  54 Mannskap   Ja 54 -   54 HMI  
  55 Passasjerlugarer   0 55 -   55 HMI  
  56 Mannskapslugarer   0 56 -   56 HMI  
  57 Dekkshøyde   0 57 -   57 HMI  
  58 Akseltrykk   0 58 -   58 HMI  
  59 Tilleggsinformasjon   Drivstoffkap.: 2000 l. Fartsområde: 4. 59 -   59 [N] j-gran.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  60 20.02.1988     Innført i Stavanger Skipsregister som "Concorde II". Hjemmehavn: Stavanger. 60 [N] sdir.no  
  61 27.04.1988     Målt. 61 [N] sdir.no  
  62 16.05.1988     Levert fra Båtutrustning a/s, Rubbestadneset til p/r Concorde, Stavanger [ A ]. I bruk som transportfartøy for oljearbeidere. 62 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1988  
  63 01.08.1988     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tuftene. 63 HMI  
  64 01.10.1988     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Jelsa. 64 [A] Stavanger Aftenblad 24.09.1988  
  65 03.1989     Eierskap overført til P/r Concorde DA, Stavanger. 65 [P] "Skipet" 2/1989  
  66 10.04.1989     Én passasjer brakk ryggen i høy sjø, Hidlefjorden. 66 [A] Stavanger Aftenblad 12.04.1989  
  67 06.1989     Tilbakelevert. 67 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1989  
  68 01.07.1989     Utleid til Flekkefjord Dampskibsselskab a/s, Flekkefjord.. Satt i trafikk Kristiansand - Arendal / Kristiansand - Flekkerøy. 68 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1989  
  69 06.08.1989     Tilbakelevert. 69 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1989  
  70 21.12.1990     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 3.8 mill NOK. 70 [N] sdir.no  
  71 01.1991     Satt i trafikk Norheimsund - Odda. 71 -  
  72 21.03.1991     Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Omdøpt "Tranen". 72 [P] "Skipet" 2/1991  
  73 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73 [N] sdir.no  
  74 07.07.1995     Solgt til Fjordservice a/s, Forsand. Omdøpt "Lyse Ekspress". Hjemmehavn: Stavanger. 74 [N] sdir.no  
  75       Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 75 -  
  76 07.1995 ►     Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 76 HMI  
  77 1997     Ombygget med nye maskiner [ B ]. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Eik. 77 -  
  78 22.01.1999     Utsatt for flåteinnbrudd, Stavanger. 78 [A] Stavanger Aftenblad 23.01.1999  
  79 01.05.1999     Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Jelsa. 79 -  
  80 01.05.2000     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bekkjarvik - Hufthamar. 80 [A] Sunnhordland 17.04.2000  
  81 14.05.2001     Tilbakelevert. 81 [P] "Skipet" 2/2001  
  82 14.05.2001 ►     Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Eik. 82 -  
  83 02.01.2002     Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Judaberg. 83 - / [P] "Hurtigbåt- og lokalbåtruter Rogaland"  
  84 21.02.2002     Brøt ut brann i maskinrommet ved Fogn. Sletp til Reilstad av h.båt "Rygeraa". 84 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002  
  85 10.03.2003     Drift overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. 85 -  
  86 01.01.2005     Tatt ut av trafikk Stavanger - Nesheim. 86 -  
  87 11.2006     Maskinhavari. Til reparasjon og opprustning ved Tau Slipp a/s, Tau 87 -  
  88       og Oma Baatbyggeri a/s, Stord. 88 -  
  89 30.04.2007     Ombygget ved Oma Baatbyggeri a/s, Stord og Tau Slipp a/s, Tau: Nye maskiner samt opprustet og sertifikat endret [ C ]. Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy. 89 -  
  90 2007 ►     Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Skipavik. 90 -  
  91 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 91 [N] sdir.no  
  92 16.08.2008     Grunnstøtte ved Eidssund. 92 -  
  93 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 93 [P] "Skipet" 1/2012  
  94 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 94 [N] sdir.no  
  95 15.10.2014     Solgt til KN Maritime a/s, Åkrehamn. Omdøpt "Karmskyss". 95 [N] sdir.no  
  96 28.09.2015     Forlot Haugesund. 96 [N] sydostran.se 30.09.2015  
  97 29.09.2015     Ankom Karlskrona, Sverige. 97 [N] sydostran.se 30.09.2015  
  98 30.09.2015     Solgt til Affärsverken, Karlskrona, S. 98 -  
  99       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 99 [N] sdir.no  
  100 ► 16.11.2015     Opprustet ved Hasslö Båtvarv a/b, Hasslö, S [ D ]. Omdøpt "Flaggskär". Registrert i Fartygsregistret. 100 [N] affarsverken.se  
  101 16.11.2015     Satt i trafikk Bredavik - Handelshamnen, S. 101 [N] affarsverken.se  
  102 20.08.2018     Satt i trafikk Trossö - Sturkö, S. 102 [N] affarsverken.se  
  103 01.01.2019     Satt i trafikk Karlskrona - Bredavik / Karlskrona - Hasslö Horn, S. 103 [N] affarsverken.se  
  104 24.06.2019     Satt i trafikk Karlskrona - Bredavik / Karlskrona - Hasslö Horn / Karlskrona - Karlshamn, S. 104 [N] affarsverken.se  
  105 19.08.2019     Satt i trafikk Handelshamnen - Sturkö / Handelshamnen - Hasslö, S. 105 [N] affarsverken.se  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau