H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    West. "FJORDDROTT" 1976 - 1990          West. "TERNØY" 1990 - 1991  
    Fortegnelse nr. H46  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     30.03.2020    
    PERIODE:     1976 - 1991 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L D F P 1 1976 - 1991   1 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  2 IMO-nummer   7522045 2 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Fjorddrott" 4 1976 - 1990   4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  5     "Ternøy" 5 1990 - 1991   5 [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Brittania" 6 1991 - 1997   6 [P] "Fjordabåtene"  
  7     "Côte des Isles" 7 1997 - 2006   7 [P] "Fjordabåtene"  
  8     "Tratringa III" 8 2006 -   8 [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 9 1976 - 1991   9 [P] "Fjordabåtene"  
  10 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 10 1991   10 [P] "Skipet" 1/1992  
  11 Sealink SNAT, Frankrike 11 1991 - 1997   11 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  12 Alizès Côte des Isles, Portbail, Frankrike 12 1997 - 2006   12 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  13 Comorienne Navigation, Moroni, Komorene 13 2006 -   13 [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1976 14 -   14 [P] "Fjordabåtene"  
  15 Byggenummer   48 15 -   15 [P] "Skipet" 1/1976  
  16 Skrog   Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal 16 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Utrustning   Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Type   W86 18 -   18 [P] "Skipet" 1/1991  
  19 Skrogutforming   Westamaran 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   Skipskontrollen 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Materiale   Aluminium, helsveist 21 -   21 [P] "Fjordabåtene"  
  22 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Maskin produsert   1976 23 -   23 [P] "Skipet" 2/1991  
  24 Maskin   2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1991  
  25 Effekt   2200 bhk 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Fart   28.0 kn 26 -   26 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   26.65 m 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Bredde   9.00 m 29 -   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30 Dybde   1.50 m 30 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Brutto registertonnasje   199 t 31 -   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Netto registertonnasje   115 t 32 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Dødvekttonnasje   30 t 33 -   33 [N] marinetraffic.com  
  34 Bilkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat   169 36 -   36 [P] "Skipet" 1/1991  
  37 Mannskap   Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 37 1976 - 1991   37 [P] "Fjordabåtene"  
  38 Passasjerlugarer   0 38 -   38 HMI  
  39 Mannskapslugarer   0 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   Propeller: Dobbeltskruet. 42 -   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 19.06.1976     Døpt "Fjorddrott" av Marit Fiskaa. 43 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  44 24.06.1976     Levert fra Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 44 [P] "Fjordabåtene"  
  45       Byggekostnad: 7.3 mill NOK. 45 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  46       Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 46 [P] "Fjordabåtene"  
  47 27.05.1977     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 47 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1977"  
  48 30.09.1977     Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 48 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1977/78"  
  49 01.05.1978     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 49 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1978"  
  50 30.09.1978     Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 50 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1978/79"  
  51 02.01.1979     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 51 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1979"  
  52 04.01.1981     Satt i trafikk Stavanger - Sand p.g.a. is i Saudafjorden / Stavanger - Jørpeland. 52 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1981  
  53 08.03.1981     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 53 [A] Stavanger Aftenblad 09.03.1981  
  54 30.04.1981     Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 54 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1981/82"  
  55 24.05.1983     Utsatt for innbrudd og forsøk på brannstiftelse, Sauda. 55 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1983  
  56 08.01.1986     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Sand - Høyvik [rasrute]. 56 [A] Stavanger Aftenblad 08.01.1986  
  57 11.02.1986     Tatt ut av trafikk Sand - Høyvik. 57 [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1986  
  58 01.07.1986     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 58 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  59 01.08.1988     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Tau - Stavanger. 59 [P] Strand kommune, 43.DS.11-GU [Tau]  
  60 02.05.1989     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 60 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.5-30.09.89"  
  61 24.09.1989     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandeid. 61 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.5-30.09.89"  
  62 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  63 01.05.1990     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 63 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"  
  64 04.05.1990     Satt i trafikk Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Kjeksevåg. 64 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"  
  65 28.09.1990     Tatt ut av trafikk. 65 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"  
  66 01.10.1990     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Tau / Stavanger - Jørpeland. 66 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Vinterruter 1.10-31.12.90"  
  67 23.11.1990     Omdøpt "Ternøy". 67 [P] "Skipet" 1/1991  
  68 01.01.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 68 [P] "Skipet" 1/1992  
  69 15.01.1991     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandeid. 69 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  70 ultimo 06.1991     Oppgradert og tilpasset fransk regelverk. I opplag. 70 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  71 29.09.1991     Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 71 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
  72 02.12.1991     Solgt til Sealink SNAT, Frankrike og omdøpt "Brittania". Drift: Channiland. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 72 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991 / -  
  73 1992     Satt i trafikk Granville, F - St. Peter Port, Storbritannia. 73 -  
  74 1997     Solgt til Alizès Côte des Isles, Portbail. Omdøpt "Côte des Isles". 74 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  75       Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 75 -  
  76 ca.09.1997     I opplag, Cherbourg, F. 76 -  
  77 ca.05.1998     Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 77 -  
  78 ca.09.1998     I opplag, Cherbourg, F. 78 -  
  79 ca.05.1999     Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 79 -  
  80 ca.09.1999     I opplag, Cherbourg, F. 80 -  
  81 ca.05.2000     Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 81 -  
  82 ca.09.2000     I opplag, Cherbourg, F. 82 -  
  83 ca.05.2001     Satt i trafikk Portbail, F - St. Helier, GB. 83 -  
  84 ca.09.2001     I opplag, Cherbourg, F. 84 -  
  85 2006     Solgt til Comorienne Navigation, Moroni, Komorene. Omdøpt "Tratringa III". 85 [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau