H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    West. "FJORDSOL" 1986 - 1991          West. "RYFYLKE" 1991 - 2002  
    Fortegnelse nr. H37  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1986 - 2002 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X G I 1 1986 - 2008   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8521282 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257100400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Fjordsol" 4 1986 - 1991   4 [P] "Fjordabåtene"  
  5     "Ryfylke" 5 1991   5 [N] sdir.no  
  6     "Farten I" 6 1991   6 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  7     "Ryfylke" 7 1991 - 2002   7 [N] sdir.no  
  8     "Tjeldøy" 8 2002 - 2005   8 [N] sdir.no  
  9     "Kyst Ekspress" 9 2005 - 2008   9 [N] sdir.no  
  10     "Apomande Jet" 10 2008 -   10 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 11 1986 - 1991   11 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
  12 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 12 1991   12 [P] "Skipet" 2/1991  
  13 Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 13 1991 - 2002   13 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  14 Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 14 2002 - 2005   14 [N] sdir.no  
  15 Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus 15 2005 - 2008   15 [N] sdir.no  
  16 Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas 16 2008 -   16 [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  17 Byggeår   1986 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Byggenummer   91 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1991  
  19 Skrog   Westamarin a/s, Mandal 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1991  
  20 Utrustning   Westamarin a/s, Mandal 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1991  
  21 Type   W3000 21 -   21 -  
  22 Skrogutforming   Westamaran 22 -   22 HMI  
  23 Klasse   DNV + 1A1, LightCraft Catamaran, R15, E0 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Materiale   Aluminium [skrog] 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26 Maskin produsert   1986 26 -   26 [P] "Skipet" 2/1991  
  27 Maskin   2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Effekt   3120 bhk 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Fart [ A ] 29.7 kn 29 1991 - 2008   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [ B ] 32.0 kn 30 2008 -   30 -  
  31 Forbruk   - 31 -   31 -  
  32 Lengde   26.29 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Bredde   9.00 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dybde   3.35 m 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Brutto registertonnasje   250 t 35 -   35 [N] sdir.no  
  36 Netto registertonnasje   86 t 36 -   36 [N] sdir.no  
  37 Dødvekttonnasje   50 t 37 -   37 [N] marinetraffic.com  
  38 Bilkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Trailerkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat   191 40 -   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41 Mannskap   Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør 41 1986 - 2002   41 [P] "Fjordabåtene"  
  42 Passasjerlugarer   1 [sykelugar] 42 -   42 [P] "Fjordabåtene"  
  43 Mannskapslugarer   Ja 43 -   43 [P] "Fjordabåtene"  
  44 Dekkshøyde   0 44 -   44 HMI  
  45 Akseltrykk   0 45 -   45 HMI  
  46 Tilleggsinformasjon   Forsterket baug og dobbel maskinkjøling for å tåle is. 46 -   46 [A] Stavanger Aftenblad 15.12.2001  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  47 26.06.1986     Målt. 47 [N] sdir.no  
  48 28.06.1986     Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjordsol" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 48 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986  
  49       Ankom Stavanger samme dag. Døpt av Olaug Torgersen, Stavanger. 49 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  50 30.06.1986     Innført i Stavanger Skipsregister. 50 [N] sdir.no  
  51 01.07.1986     Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 51 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986  
  52 22.12.1986     Satt i trafikk Stavanger - Ropeid p.g.a. is i Saudafjorden. 52 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1986  
  53 02.1987     Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 53 HMI  
  54 01.01.1990     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 54 [P] "Skipet" 2/1991  
  55 05.01.1990     Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 55  [A] Stavanger Aftenblad 02.01.1990  
  56 23.02.1990     Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 56 -  
  57 31.12.1990     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 57 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  58 01.01.1991     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 58 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  59 12.03.1991     Omdøpt "Ryfylke". 59 [P] "Skipet" 2/1991  
  60 05.1991     Oppgradert til internasjonal standard og dansk regelverk. 60 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  61 12.05.1991     Utleid til Bornholmer Farten a/s, Danmark. Satt i trafikk Bornholm, DK - Sverige. 61 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  62       Omdøpt "Farten I". Satt i trafikk Rønne, DK - Simrishamn, Sverige. 62 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  63 04.07.1991     Tilbakelevert. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  64       Omdøpt "Ryfylke". 64 HMI  
  65 29.09.1991     Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 65 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
  66 31.12.1991     Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  67       Verdifastsettelse: 9 mill NOK. 67 [N] sdir.no  
  68 06.1992     Utleid til Simon Møkster a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 68 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1992  
  69 08.07.1992     Kjørte inn i syv fritidsbåter etter maskinstans, Lyngør. 69 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1992  
  70 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70 [N] sdir.no  
  71 10.08.1992     Tilbakelevert. 71 -  
  72 17.01.1993     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 72 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1993  
  73 13.04.1993     Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset. 73 HMI  
  74 pr.09.1994     Utleid for trafikk Stavanger - Vats [arbeidsrute]. 74 [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1994  
  75 01.04.1995     Satt i trafikk Stavanger - Eik. 75 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1995  
  76 29.03.1996     Tatt ut av trafikk Stavanger - Eik. 76 HMI  
  77 01.05.1997     Satt i trafikk Stavanger - Eik. 77 HMI  
  78 06.01.2000     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ølen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 07.01.2000  
  79 ► 21.02.2000     Tilbakelevert. 79 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2000  
  80 14.05.2000     I opplag, Stavanger. 80 [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2000 / 25.04.2000  
  81 01.06.2000     Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 81 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.7.00-30.9.00"  
  82 01.01.2002     Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 82 [P] "Skipet" 1/2002  
  83       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 83 HMI  
  84 21.03.2002     Tilbakelevert. 84 [P] "Skipet" 2/2002  
  85 25.03.2002     Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Tjeldøy". Hjemmehavn: Narvik. 85 [N] sdir.no  
  86 11.04.2002     Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 86 [P] "Skipet" 2/2002  
  87 02.01.2003     Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 87 [P] "Skipet" 1/2003  
  88 02.06.2003     Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 88 [P] "Skipet" 3/2003  
  89 16.11.2003     Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 89 [P] "Skipet" 1/2004  
  90 28.05.2004     Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 90 [P] "Skipet" 2/2004  
  91 24.06.2004     Satt i trafikk Bodø - Svolvær. 91 [P] "Skipet" 3/2004  
  92 28.08.2004     Tatt ut av trafikk Bodø - Svolvær. 92 [P] "Skipet" 3/2004  
  93 21.01.2005     I opplag, Bergen. 93 [P] "Skipet" 2/2005  
  94 16.02.2005     Solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus. Omdøpt "Kyst Express". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 6.5 mill NOK. 94 [N] sdir.no  
  95 21.02.2005     Tatt ut av opplag for diverse vedlikeholdsarbeid. 95 [P] "Skipet" 2/2005  
  96 01.04.2005     Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 96 [P] "Skipet" 1/2005  
  97 01.07.2005     I opplag som reservefartøy, Kleppestø. 97 [P] "Skipet" 3/2005  
  98 09.05.2008     Solgt til Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas. Omdøpt "Apomande Jet". 98 - / [N] hsc-norway.stormkast.net  
  99 14.09.2008     Lastet om bord på m/s "Beluga Function", Antwerpen, Belgia. 99 -  
  100 10.10.2008     Ankom Libreville, Gabon som dekkslast. 100 -  
  101 23.10.2008     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Belgia. 101 [N] sdir.no  
  102 2008     Ombygget [ B ]. Satt i trafikk Port Gentil - Libreville, Gabon. 102 - / [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau