H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "FJORDSOL" 1991 - 2001  
    Fortegnelse nr. H27  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1991 - 2001 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L D W B 1 1991 - 2016   1 [N] sdir.no  
  3 IMO-nummer   9014494 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   257142600 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Fjordsol" 6 1991 - 2002   6 [N] sdir.no  
  7     "Nordfolda" 7 2002 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 8 1991 - 2002   8 [N] sdir.no  
  9 Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik 9 2002 - 2006   9 [N] sdir.no  
  10 Hurtigruten Group ASA, Narvik 10 2006 - 2007   10 [N] sdir.no  
  11 Hurtigruten ASA, Narvik 11 2007 - 2009   11 [N] sdir.no  
  12 Torghatten Nord a/s, Tromsø 12 2009 - 2016   12 [N] sdir.no  
  13 Dolphin Industrial and Marine Services LTD, Gibraltar 13 2016 -   13 [N] an.no 13.05.2016  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1991 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Byggenummer   4 15 -   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16 Skrog   Båtservice Industrier a/s, Mandal 16 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Utrustning   Båtservice Industrier a/s, Mandal 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Type   Sea Lord 28 18 -   18 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  19 Skrogutforming   Katamaran 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   DNV + 1A1, R15, Light Craft, E0 20 1991 - før 2000   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NSC 21 før 2000 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Materiale   Aluminium 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 23 -   23 [P] "Fjordabåtene"  
  24 Maskin produsert   1990 24 -   24 [P] "Fjordabåtene"  
  25 Maskin   2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Effekt   4023 bhk 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Fart   37.0 kn 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Forbruk   360 l/t 28 -   28 [A] Stavanger Aftenblad 09.03.2001  
  29 Lengde [ A ] 25.69 m 29 1991 - 1995   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 28.70 m 30 1995 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Bredde   8.30 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Dybde   3.25 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Brutto registertonnasje [ A ] 236 t 33 1991 - 1995   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 244 t 34 1995 [målt 1997] -   34 [N] sdir.no  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 78 t 35 1991 - 1995   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 83 t 36 1995 [målt 1997] -   36 [N] sdir.no  
  37 Dødvekttonnasje [ B ] 50 t 37 1995 [målt 1997] -   37 [N] marinetraffic.com  
  38 Bilkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Trailerkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Passasjersertifikat [ A ] 150 40 1991 - 1995   40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [ B ] 175 41 1995 - etter 2002   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ C ] 171 42 etter 2002 - før 2016   42 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  43   [ D ] 166 43 før 2016 -   43 [N] an.no 13.05.2016  
  44 Mannskap [ A ] Skipper, styrmann, maskinist 44 1991 - 1995   44 [P] "Fjordabåtene"  
  45   [ B ] Skipper, styrmann, maskinist, matros 45 1995 -   45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 Passasjerlugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer [ A ] 4 47 1991 - 1995   47 [A] Stavanger Aftenblad 17.01.1995  
  48   [ B ] 0 48 1995 -   48 HMI  
  49 Dekkshøyde   0 49 -   49 HMI  
  50 Akseltrykk   0 50 -   50 HMI  
  51 Tilleggsinformasjon   Sitteplasser dekk 2: 114. Dekk 3: 36. 51 1991 - 1995   51 -  
  52     Hjelpemaskiner: 2 x MTU / Stamford à 102 bhk. 52 -   52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  53 15.04.1991     Målt [ A ]. 53 [N] sdir.no  
  54 16.04.1991     Innført i Stavanger Skipsregister som "Fjordsol". 54 [N] sdir.no  
  55 20.04.1991     Levert fra Båtservice Industrier a/s, Mandal til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Dagny Emmerhoff, Stavanger. 55 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1991  
  56       Byggekostnad: 22 mill. NOK. 56 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  57 01.05.1991     Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 57 [P] "Fjordabåtene"  
  58 01.06.1992     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 58 [A] Stavanger Aftenblad 12.05.1992  
  59 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 59 [N] sdir.no  
  60 19.10.1992     Kolliderte med kaien, Sør-Bokn etter maskinstans. Fikk lekkasje i babord framstevn. 60 [A] Stavanger Aftenblad 20.10.1992  
  61 ca.04.1995     Ombygget: Forlenget, mannskapslugarer på dekk 2 fjernet og salong utvidet [ B ]. 61 [A] Stavanger Aftenblad 03.02.1995  
  62       Kostnad: 700 000 NOK. 62 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1996  
  63 24.02.1997     Ommålt [ B ]. 63 [N] sdir.no  
  64 14.06.1998     Utsatt for innbrudd, Stavanger. 1500 NOK stjålet. 64 [A] Stavanger Aftenblad 15.06.1998  
  65 30.03.1999     Pårent av kat. "Ulstein Turbiner" ved kai, Stavanger. 65 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1999  
  66 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger. 66 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  67 01.06.2000     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 67 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  68 10.2001     I opplag, Stord i påvente av nytt redningsutstyr. 68 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2002  
  69 15.03.2002     Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Nordfolda". Hjemmehavn: Narvik. 69 [N] sdir.no  
  70 09.04.2002     Ankom Bodø. 70 [P] "Skipet" 2/2002  
  71 15.04.2002     Satt i trafikk Bodø - Sandnessjøen. 71 [P] "Skipet" 2/2002  
  72 2002     Sertifikat endret [ C ]. Satt i trafikk Værran-ruten. 72 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  73 16.03.2003     Sidevindu i salong knust av brottsjø ved Svartoksen. 73 [P] "Skipet" 2/2003  
  74 01.03.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 74 - / [N] hsc-norway.stormkast.net  
  75 30.03.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 75 [N] sdir.no  
  76 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 76 [N] sdir.no  
  77 08.03.2008     Grunnstøtte. 77 -  
  78 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. Salgssum: 5 276 537 NOK. 78 [N] sdir.no  
  79       Samme trafikk. 79 HMI  
  80 2009 ►     I opplag, Bodø. 80 -  
  81 19.05.2012     Satt i trafikk Tromsø - Skjervøy / Tromsø - Lysnes. 81 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  82 05.2012 ►     I opplag, Svolvær. 82 -  
  83 pr.08.2014     I opplag, Bodø. 83 -  
  84 29.10.2015     Satt i trafikk Bodø - Ytre Gildeskål / Bodø - Helnessund. 84 [P] "Skipet" 4/2015  
  85 02.11.2015     To vinduer på broen knust av høy sjø etter maskin- og strømstans ved Bliksvær. Vannintrengning i salongene. Assistert av til Bodø av "Salten", "Ofoten" og r/s "Ruth Opsahl" etter å ha sendt ut MAYDAY. 85 [P] "Skipet" 4/2015  
  86 ► 2016     Sertifikat endret [ D ]. 86 [N] an.no 13.05.2016  
  87 05.2016     Solgt til Dulphin Industrial and Marine Services LTD, Gibraltar. 87 [N] an.no 13.05.2016  
  88 12.05.2016     Forlot Bodø under slep av "Polartug". 88 [P] "Skipet" 2/2016  
  89 14.05.2016     Lastet om bord på forsyningsskipet "Fortune", Namsos som dekkslast. 89 [P] "Skipet" 2/2016  
  90 09.06.2016     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister til Britisk Skipsregister. 90 [N] sdir.no  
  91 06.2016 ►     Base i Bandarabas, Iran. 91 [N] an.no 13.05.2016  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau