H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "FJORDSOL" 2005 -  
    Fortegnelse nr. H1  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2005 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L N P V 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8742707 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257287000 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Fjordsol" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Fjordservice a/s, Stavanger 5 2005 - 2008   5 [P] "Skipet" 3/2005  
  6 Tide Sjø a/s, Bergen 6 2008 - 2012   6 [N] sdir.no  
  7 Norled a/s, Stavanger 7 2012 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår   2005 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Byggenummer   241 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 11 -   11 [N] sdir.no  
  12 Type   - 12 -   12 -  
  13 Skrogutforming   Katamaran 13 -   13 HMI  
  14 Klasse   NMD 14 -   14 -  
  15 Materiale   Glassfiber 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Maskinfabrikant [ A ] Bertel O. Steen Teknikk a/s, Laksevåg 16 2005 - 2018   16 [N] maritimt.com 14.05.2005  
  17   [ C ] Bertel O. Steen Teknikk a/s, Laksevåg 17 2018 -   17 [N] maritimt.com 10.10.2018  
  18 Maskin produsert [ A ] 2005 18 -   18 [N] maritimt.com 14.05.2005  
  19   [ C ] 2018 19 -   19 [N] maritimt.com 10.10.2018  
  20 Maskin [ A ] 2 x MTU Detroit 60 14L diesel 20 2005 - 2018   20 [N] maritimt.com 14.05.2005  
  21   [ C ] 2 x MTU 8V 2000 syntetisk diesel 21 2018 -   21 [N] maritimt.com 10.10.2018  
  22 Effekt [ A ] 1153 bhk 22 2005 - 2018   22 [N] maritimt.com 14.05.2005  
  23   [ C ] 966 bhk 23 2018 -   23 [N] maritimt.com 10.10.2018  
  24 Fart [ A ] 29.0 kn 24 2005 - 2018   24 [N] maritimt.com 14.05.2005  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde   19.27 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Bredde   7.20 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Dybde [ A ] 2.35 m 28 2005 - 2010   28 [N] sdir.no  
  29   [ B ] 3.25 m 29 2010 -   29 [N] sdir.no  
  30 Brutto registertonnasje [ A ] 90 t 30 2005 - 2010   30 [N] sdir.no  
  31   [ B ] 106 t 31 2010 -   31 [N] sdir.no  
  32 Netto registertonnasje [ A ] 36 t 32 2005 - 2010   32 [N] sdir.no  
  33   [ B ] 42 t 33 2010 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dødvekttonnasje   - 34 -   34 -  
  35 Bilkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Trailerkapasitet   0 36 -   36 HMI  
  37 Passasjersertifikat [ A ] 50 37 2005 - 2010   37 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2005  
  38   [ B ] 97 38 2010 -   38 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  39 Mannskap   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjerlugarer   0 40 -   40 HMI  
  41 Mannskapslugarer   0 41 -   41 HMI  
  42 Dekkshøyde   0 42 -   42 HMI  
  43 Akseltrykk   0 43 -   43 HMI  
  44 Tilleggsinformasjon   Baugpropell: Sleipner 30 kW. 44 -   44 [N] maritimt.com 14.05.2005  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 24.05.2005     Sjøsatt. 45 [P] "Skipet" 3/2005  
  46 13.06.2005     Ankom Stavanger. 46 [P] "Skipet" 3/2005  
  47 15.06.2005     Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Fjordservice a/s, Stavanger som "Fjordsol" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. 47 [P] "Skipet" 3/2005  
  48 24.06.2005     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 48 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2005  
  49 02.09.2005     Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Målt [ A ]. 49 [N] sdir.no  
  50 04.11.2005     Døpt av Ina C. Knivsberg, Stavanger. 50 [A] Stavanger Aftenblad 05.11.2005  
  51 01.01.2007     Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 51 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007  
  52 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 52 -  
  53 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 53 [N] sdir.no  
  54 31.12.2009     Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 54 -  
  55 01.2010     Til ombygging ved Eikefjord Mekaniske Verksted a/s, Eikefjord. 55 -  
  56 26.05.2010     Ombygget ved Eikefjord Mekaniske Verksted a/s, Eikefjord samt sertifikat endret: Ny salong på dekk 3 [ B ]. 56 [N] sdir.no / -  
  57       I opplag, Stavanger. 57 -  
  58 01.06.2010     Satt i trafikk Stavanger - Kalvøy. 58 -  
  59 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 59 [P] "Skipet" 1/2012  
  60 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 60 [N] sdir.no  
  61 05.12.2013     Fikk revet løs styrbord landgang da pullerten røk i kraftig vind, Stavanger havn. 61 -  
  62 pr.2018     I trafikk Stavanger - Kalvøy / Stavanger - Hommersåk. 62 HMI  
  63 12.2018     Ombygget med nye maskiner ved Eikefjord Mekaniske Verksted a/s, Eikefjord [ C ]. 63 [P] "Skipet" 1/2019  
  64 19.02.2019     Branntilløp i det ene maskinrommet. To av mannskapet behandlet for røykeksponering. 64 [N] stavanger-aftenblad 19.02.2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau