H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "JET CAT" 1988 - 1989  
    Fortegnelse nr. H34  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     03.04.2020    
    PERIODE:     1988 - 1989 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   Y H H V 1 -   1 -  
  2     9 M L E 2 2 1994 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   8715077 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 MMSI-nummer   525023081 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 Navn   "Jet Cat" 5 1988 - 1992   5 [N] marinetraffic.com  
  6     "Nan Ao Ming Zhu" 6 1992 - 1994   6 [N] marinetraffic.com  
  7     "Heng Me Ping" 7 1994 - ca.2004   7 [N] marinetraffic.com  
  8     "Marina Master" 8 2004 -   8 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland 9 1988   9 [N] faktaomfartyg.se  
  10 Kerala Shipping Ltd., Nassau, Bahamas 10 1988 - 1992   10 [N] faktaomfartyg.se  
  11 Nan Ao Coast Shipping Company Ltd., Shantou, Kina 11 1992 - 1994   11 [N] faktaomfartyg.se  
  12 Shencen Hengtong Shipping, Shencen, Kina 12 1994 - 2004   12 [N] faktaomfartyg.se  
  13 Cuacamarina Servicatama, Tanjungpinang, Indonesia 13 2004 -   13 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1988 14 -   14 [N] faktaomfartyg.se  
  15 Byggenummer   1587 15 -   15 [N] faktaomfartyg.se  
  16 Skrog   Fjellstrand a/s, Omastrand 16 -   16 [P] "Skipet" 1/1991  
  17 Utrustning   Fjellstrand a/s, Omastrand 17 -   17 [P] "Skipet" 1/1991  
  18 Type   Fjellstrand 38.8 ASC 18 -   18 [N] skipsfarts-forum.net 13.07.2018  
  19 Skrogutforming   Katamaran 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   - 20 -   20 -  
  21 Materiale   Aluminium 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 22 -   22 [N] faktaomfartyg.se  
  23 Maskin produsert   1988 23 -   23 [N] faktaomfartyg.se  
  24 Maskin   2 x MTU 396TB84 16 syl. diesel 24 -   24 [N] faktaomfartyg.se  
  25 Effekt   4922 bhk 25 -   25 [N] faktaomfartyg.se  
  26 Fart   40.0 kn 26 -   26 [N] faktaomfartyg.se  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   38.82 m 28 -   28 [N] faktaomfartyg.se  
  29 Bredde   9.45 m 29 -   29 [N] faktaomfartyg.se  
  30 Dybde   1.60 m 30 -   30 [N] faktaomfartyg.se  
  31 Brutto registertonnasje   425 t 31 -   31 [N] faktaomfartyg.se  
  32 Netto registertonnasje   136 t 32 -   32 [N] faktaomfartyg.se  
  33 Dødvekttonnasje   50 t 33 -   33 [N] marinetraffic.com  
  34 Bilkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat   227 36 -   36 [N] faktaomfartyg.se  
  37 Mannskap   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Passasjerlugarer   0 38 -   38 HMI  
  39 Mannskapslugarer   0 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   Fremdrift: Vannjet. 42 -   42 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1991  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 1988     Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland som "Jet Cat". Hjemmehavn: Mariehamn, SF. 43 [N] faktaomfartyg.se  
  44 14.06.1988     Utleid til Oy Alva Line a/b, SF. Drift: Vaasanlaivat Oy a/b, Vaasa, SF. 44 [N] faktaomfartyg.se  
  45 17.06.1988     Satt i trafikk Vaasa, SF - Umeå, Sverige. 45 [N] faktaomfartyg.se  
  46 04.09.1988     Tatt ut av trafikk Vaasa, SF - Umeå, S. 46 [N] faktaomfartyg.se  
  47 09.1988     Drift og eierskap overført til Kerala Shipping Ltd., Nassau, Bahamas. Hjemmehavn: Nassau, BS. 47 [N] faktaomfartyg.se  
  48 23.09.1988     Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. 48 -  
  49 01.10.1988     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1988  
  50 13.05.1989     Tilbakelevert. 50 HMI  
  51 06.1989     Utleid til Oy Alva Line a/b, Finland. Drift: Vaasanlaivat Oy a/b, Vaasa, SF. Satt i trafikk Vaasa, SF - Umeå, Sverige. 51 [N] faktaomfartyg.se  
  52 09.1989     Tilbakelevert og lagt i opplag. 52 [N] faktaomfartyg.se / -  
  53 21.04.1990     Utleid til Town Ferry Rederi a/b, Halmstad, Sverige. Satt i trafikk Halmstad, S - Helsingør, Danmark. 53 [N] faktaomfartyg.se  
  54 06.1990     Tilbakelevert. Utleid til Bornholmer-Pilen a/s, Rønne, DK. Satt i trafikk Rønne - Kastrup, DK. 54 [N] faktaomfartyg.se  
  55 08.1990     Tilbakelevert. I opplag, Halmstad, Sverige. 55 [N] faktaomfartyg.se / -  
  56 1992     Solgt til Nan Ao Coast Shipping Company Ltd., Shantou, Kina. 56 [N] faktaomfartyg.se  
  57 01.07.1992     Omdøpt "Nan Ao Ming Zhu". 57 [N] marinetraffic.com  
  58 1994     Drift og eierskap overført til Shencen Hengtong Shipping, Shencen, RC. 58 [N] faktaomfartyg.se  
  59 01.01.1994     Omdøpt "Heng Me Ping". 59 [N] marinetraffic.com  
  60 2004     Solgt til Cuacamarina Servicatama, Tanjungpinang, Indonesia og omdøpt "Marina Master". Hjemmehavn: Baram, RI. 60 [N] faktaomfartyg.se  
  61       Hjemmehavn: Baram, RI. 61 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau