H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "MØRESKYSS" 1993          H/b "RYGERSKYSS" 1993 - 2008  
    Fortegnelse nr. H9  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1993 - 2008 Status for fartøyet: I  BRUK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X A P 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Møreskyss" 4 1986 - 1993   4 [N] sdir.no  
  5     "Rygerskyss" 5 1993 - 2013   5 [N] sdir.no  
  6     "Rogerskyss" 6 2013 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Elias K. Valderhaug, Valderøy 7 1986 - 1989   7 [N] sdir.no  
  8 Knut Egil Valderhaug, Valderøy 8 1989 - 1993   8 [N] sdir.no  
  9 P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 9 1993 - 2003   9 [N] sdir.no  
  10 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 10 2003 - 2009   10 [N] sdir.no  
  11 P/r Mjånes ANS, Kvalfjord 11 2009 - 2018   11 [N] sdir.no  
  12 Brødrene Vestre a/s, Øksfjord 12 2018 -   12 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1986 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Byggenummer   180 14 -   14 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  15 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Type   - 17 -   17 -  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   NSC 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Materiale   Glassfiber 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Maskinfabrikant [ B ] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 21 1997 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Maskin produsert [ A ] 1986 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [ B ] 1997 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin [ A ] 2 x MAN diesel 24 1986 - 1997   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   [ B ] 2 x 12V 183 TE 62 diesel 25 1997 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Effekt [ A ] 1520 bhk 26 1986 - 1997   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [ B ] 1496 bhk 27 1997 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Fart [ A ] 37.0 kn 28 1986 - 1997   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [ B ] 30.0 kn 29 1997 -   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde   16.50 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Bredde   4.64 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Dybde   1.92 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Brutto registertonnasje   38 t 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Netto registertonnasje   15 t 35 -   35 [N] sdir.no  
  36 Dødvekttonnasje   - 36 -   36 -  
  37 Bilkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Passasjersertifikat   48 39 -   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40 Mannskap   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjerlugarer   0 41 -   41 HMI  
  42 Mannskapslugarer   0 42 -   42 HMI  
  43 Dekkshøyde   0 43 -   43 HMI  
  44 Akseltrykk   0 44 -   44 HMI  
  45 Tilleggsinformasjon   - 45 -   45 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  46 27.02.1986     Målt. 46 [N] sdir.no  
  47 10.03.1986     Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Elias K. Valderhaug, Valderøy som "Møreskyss" [ A ]. Innført i Ålesund Skipsregister. Hjemmehavn: Ålesund. 47 [N] sdir.no  
  48 30.11.1989     Solgt til Knut Egil Valderhaug, Valderøy. Salgssum: 2.8 mill NOK. 48 [N] sdir.no  
  49 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 49 [N] sdir.no  
  50 13.07.1993     Solgt til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Hjemmehavn: Haugesund. Salgssum: 2.7 mill NOK. 50 [N] sdir.no  
  51 30.08.1993     Omdøpt "Rygerskyss". 51 [N] sdir.no  
  52 ca.1994     Satt i trafikk Stavanger - Eik. 52 -  
  53 18.04.1997     Assisterte fritidsbåt etter motorstans i kraftig vind, Usken. 53 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1997  
  54 1997     Ombygget med nye maskiner [ B ]. 54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55 1999     Satt i trafikk Stavanger - Vollsøy / Stavanger - Jelsa. 55 -  
  56 2000     Satt i trafikk Stavanger - Nesheim. 56 -  
  57 15.02.2002     Brøt ut brann i maskinrommet ved Usken. 6 passasjerer evakuert av et fiskefartøy. 57 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002  
  58 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 3.3 mill NOK. 58 [N] sdir.no  
  59 03.03.2004     Reddet en person opp fra vannet etter fall fra fritidsbåt, Kalvøy. 59 [A] Stavanger Aftenblad 04.03.2004  
  60 2008     Stasjonert som ambulansefartøy, Sunde. 60 -  
  61 medio 11.2009     Utleid til p/r Mjånes ANS, Kvalfjord. Satt i trafikk Kvalfjord - Storekorsnes / Kvalfjord - Altneset. 61 [P] "Skipet" 4/2009  
  62 23.12.2009     Solgt til p/r Mjånes ANS, Kvalfjord. Salgssum: 2.7 mill NOK. 62 [N] sdir.no  
  63 05.2011     Utleie overført til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Samme trafikk. 63 -  
  64 03.07.2012     Deltok i redningsarbeid etter at en oppdrettsbåt gikk rundt, Store Kufjorden. Mor og datter funnet omkommet i det sunkne vraket. 64 [N] tv2.no 03.07.2012  
  65 21.10.2013     Omdøpt "Rogerskyss". Hjemmehavn: Hammerfest. 65 [N] sdir.no  
  66 13.12.2018     Solgt til Brødrene Vestre a/s, Øksfjord. 66 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau