H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "ØYAKONGEN" 2009 -  
    Fortegnelse nr. H35  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     20.10.2019    
    PERIODE:     2009 - Status for fartøyet: UTLEIETURER / RESERVEFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L K 4 5 1 9 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Øyakongen" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Sande Båtcruise a/s, Kvamsøy 5 1994 - 2005   5 [N] sdir.no  
  6 Jan Kristian Svendsen, Feøy 6 2005 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Byggeår   1992 7 -   7 [N] sdir.no  
  8 Byggenummer   1 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Skrog   Westplast a/s. Leinøy 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Utrustning   Westplast a/s. Leinøy 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Type   - 11 -   11 -  
  12 Skrogutforming   Konvensjonelt 12 -   12 HMI  
  13 Klasse   - 13 -   13 -  
  14 Materiale   Plast 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Maskinfabrikant   - 15 -   15 -  
  16 Maskin produsert   - 16 -   16 -  
  17 Maskin   - 17 -   17 -  
  18 Effekt   - 18 -   18 -  
  19 Fart   - 19 -   19 -  
  20 Forbruk   - 20 -   20 -  
  21 Lengde   14.99 m 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Bredde   4.16 m 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Dybde   1.68 m 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Brutto registertonnasje   - 24 -   24 -  
  25 Netto registertonnasje   - 25 -   25 -  
  26 Dødvekttonnasje   - 26 -   26 -  
  27 Bilkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Trailerkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Passasjersertifikat   40 29 -   29 [K] Jan Kristian Svendsen  
  30 Mannskap   Ja 30 -   30 HMI  
  31 Passasjerlugarer   0 31 -   31 HMI  
  32 Mannskapslugarer   0 32 -   32 HMI  
  33 Dekkshøyde   0 33 -   33 HMI  
  34 Akseltrykk   0 34 -   34 HMI  
  35 Tilleggsinformasjon   Fartsområde: 3. 35 -   35 [K] Jan Kristian Svendsen  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  36 1992     Levert fra Westplast a/s. Leinøy. 36 [N] sdir.no  
  37 15.06.1994     Solgt til Sande Båtcruise a/s, Kvamsøy. Salgssum: 500 000 NOK. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister som "Øyakongen". Hjemmehavn: Ålesund. 37 [N] sdir.no  
  38 11.04.2005     Solgt til Jan Kristian Svendsen, Feøy. 38 [N] sdir.no  
  39 01.01.2009     Satt i trafikk Haugesund - Feøy i regi av Feøy Båttransport a/s, Feøy. 39 [K] Jan Kristian Svendsen  
  40 01.01.2019     Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 40 [K] Jan Kristian Svendsen  
  41 30.06.2019     Tilbakelevert. 41 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau