H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "RØVÆRFJORD" 2000 - 2019  
    Fortegnelse nr. H69  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2000 - 2019 Status for fartøyet: HVALSAFARI  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L L C J 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8650241 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257597900 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Røværfjord" 4 2000 - 2019   4 [N] sdir.no  
  5     "Maan Dolphin" 5 2019 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Røværfjord a/s, Røvær 6 2000 - 2019   6 [N] sdir.no  
  7 Maan Sjøfart a/s, Andenes 7 2019 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Byggeår   2000 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Byggenummer   5 [utrustning] 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 10 -   10 [P] "Skipsrevyen" 3/2005  
  11 Utrustning   Eurobåt a/s, Deknepollen 11 -   11 [P] "Skipet" 2/2000  
  12 Type   - 12 -   12 -  
  13 Skrogutforming   Konvensjonelt 13 -   13 HMI  
  14 Klasse   - 14 -   14 -  
  15 Materiale   GRP 15 -   15 -  
  16 Maskinfabrikant   - 16 -   16 -  
  17 Maskin produsert   - 17 -   17 -  
  18 Maskin   2 x Caterpillar 3412E DITA diesel 18 -   18 -  
  19 Effekt   1700 bhk 19 -   19 -  
  20 Fart   24.0 kn 20 -   20 -  
  21 Forbruk   - 21 -   21 -  
  22 Lengde [ A ] 23.50 m 22 2000 - 2005   22 [N] sdir.no  
  23   [ B ] 25.85 m 23 2005 [målt 2006] -   23 [N] sdir.no  
  24 Bredde   6.10 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Dybde   2.46 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Brutto registertonnasje [ A ] 106 t 26 2000 - 2005   26 [N] sdir.no  
  27   [ B ] 110 t 27 2005 [målt 2006] -   27 [N] sdir.no  
  28 Netto registertonnasje [ A ] 42 t 28 2000 - 2005   28 [N] sdir.no  
  29   [ B ] 44 t 29 2005 [målt 2006] -   29 [N] sdir.no  
  30 Dødvekttonnasje [ B ] 110 t 30 2005 [målt 2006] -   30 [N] marinetraffic.com  
  31 Bilkapasitet [ A ] 0 31 2000 - 2005   31 HMI  
  32   [ B ] 1 32 2005 -   32 -  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat [ A ] 68 34 2000 - 2005   34 [P] "Skipsrevyen" 3/2005  
  35   [ B ] 84 35 2005 -   35 [P] "Skipsrevyen" 3/2005  
  36 Mannskap   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Passasjerlugarer   0 37 -   37 HMI  
  38 Mannskapslugarer   0 38 -   38 HMI  
  39 Dekkshøyde   0 39 -   39 HMI  
  40 Akseltrykk   0 40 -   40 HMI  
  41 Tilleggsinformasjon   Baugpropell. 41 -   41 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  42 09.03.2000     Målt [ A ]. 42 [N] sdir.no  
  43 23.03.2000     Levert fra Eurobåt a/s, Deknepollen til Røværfjord a/s, Røvær som "Røværfjord" [ A ]. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 43 [N] sdir.no  
  44 05.2000     Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 44 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2000  
  45 21.02.2005     Til Båtutrustning Bømlo a/s, Rubbestadneset for ombygging. 45 -  
  46 25.04.2005     Ferdig ombygget ved Båtutrustning Bømlo a/s, Rubbestadneset: Forlenget, opprustet og sertifikat endret [ B ]. 46 [P] "Skipsrevyen" 3/2005  
  47       Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 47 [P] "Skipsrevyen" 3/2005  
  48 26.06.2006     Ommålt [ B ]. 48 [N] sdir.no  
  49 01.01.2019     Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 49 [N] haugesunds-avis 06.05.2019  
  50 24.04.2019     Tilbakelevert. 50 HMI  
  51 10.05.2019     Solgt til Maan Sjøfart a/s, Andenes. Salgssum: 8.3 mill NOK. Omdøpt "Maan Dolphin". Hjemmehavn: Tromsø. 51 [N] sdir.no  
  52 pr.07.2019     I bruk til hvalsafari ut fra Andenes. 52 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau