H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "RØVÆRSKYSS" 2008 - 2019  
    Fortegnelse nr. H33  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     2008 - 2019 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X S V 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   K102287 2 -   2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Sjøvakt" 4 1987 - 2006   4 [N] sdir.no  
  5     "Stadt" 5 2006 - 2008   5 [N] sdir.no  
  6     "Røværskyss" 6 2008 - 2019   6 [N] sdir.no  
  7     "Færdercruise" 7 2019 -   7 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 LS Sjøvakt ANS, Midsund 8 1987 - 2001   8 [N] sdir.no  
  9 Sjøvakt a/s, Midsund 9 2001 - 2006   9 [N] sdir.no  
  10 Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen 10 2006 - 2008   10 [N] sdir.no  
  11 Røværfjord a/s, Røvær 11 2008 - 2019   11 [N] sdir.no  
  12 Bolærnebåtene a/s, Høvik 12 2019 -   12 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1987 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Byggenummer   193 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Type   - 17 -   17 -  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   - 19 -   19 -  
  20 Materiale   Plast 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Maskinfabrikant   - 21 -   21 -  
  22 Maskin produsert   - 22 -   22 -  
  23 Maskin [ A ] 2 x GM DDA 12V-71TI diesel 23 1987 - før 2000   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   [ C ] 2 x Scania Nogva DI 16 43 M diesel 24 før 2000 -   24 -  
  25 Effekt [ A ] 1740 bhk 25 1987 - før 2000   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [ C ] 1400 bhk 26 før 2000 -   26 -  
  27 Fart [ A ] 40.0 kn 27 1987 - før 2000   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [ C ] 26.0 kn 28 før 2000 -   28 -  
  29 Forbruk   - 29 -   29 -  
  30 Lengde [ A ] 17.51 m 30 1987 - 2008   30 [N] sdir.no  
  31   [ B ] 19.80 m 31 2008 [målt 2009] -   31 [N] sdir.no  
  32 Bredde   5.01 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Dybde   2.28 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Brutto registertonnasje [ A ] 44 t 34 1987 - 2008   34 [N] sdir.no  
  35   [ B ] 50 t 35 2008 [målt 2009] -   35 [N] sdir.no  
  36 Netto registertonnasje [ A ] 17 t 36 1987 - 2008   36 [N] sdir.no  
  37   [ B ] 20 t 37 2008 [målt 2009] -   37 [N] sdir.no  
  38 Dødvekttonnasje   - 38 -   38 -  
  39 Bilkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Trailerkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat   48 41 -   41 [N] bolernebaaten.com  
  42 Mannskap   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Passasjerlugarer   0 43 -   43 HMI  
  44 Mannskapslugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Dekkshøyde   0 45 -   45 HMI  
  46 Akseltrykk   0 46 -   46 HMI  
  47 Tilleggsinformasjon [ B ] Kran: 1 x 5,2 t Palfinger. 47 2008 -   47 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  48 25.09.1987     Målt [ A ]. 48 [N] sdir.no  
  49 23.12.1987     Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til LS Sjøvakt ANS, Midsund som "Sjøvakt" [ A ]. Innført i Molde Skipsregister. Hjemmehavn: Molde. 49 [N] sdir.no  
  50 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 50 [N] sdir.no  
  51 ► 2000     Ombygget med nye maskiner [ C ]. 51 -  
  52 22.08.2001     Drift og eierskap overført til Sjøvakt a/s, Midsund. Bokført verdi: 4.5 mill NOK. 52 [N] sdir.no  
  53 20.01.2006     Solgt til Stadt Sjøtransport a/s, Svelgen. Omdøpt "Stadt". Hjemmehavn: Florø. Salgssum: 3.65 mill NOK. 53 [N] sdir.no  
  54       I bruk til personelltransport. 54 -  
  55 09.09.2006     Satt i trafikk Fredrikstad - Tønsberg. Drift: Flybåten a/s. 55 [P] "Skipet" 4/2006  
  56 12.2006     Tatt ut av trafikk Fredrikstad - Tønsberg. 56 [P] "Skipet" 1/2007  
  57 05.12.2006     Maskinstans ved Obrestad. Slept til Tananger av r/s "Peter Henry von Koss". 57 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.2006  
  58 03.2008     Ombygget ved Rubb Sagvåg Båtservice a/s, Rubbestadneset: Forlenget og nytt broparti [ B ]. 58 -  
  59 28.03.2008     Solgt til Røværfjord a/s, Røvær. Salgssum: 3.6 mill NOK. Omdøpt "Røværskyss". Hjemmehavn: Haugesund. 59 [N] sdir.no  
  60 01.04.2008     Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 60 -  
  61 29.06.2009     Ommålt [ B ]. 61 [N] sdir.no  
  62 01.01.2019     Utleid til Norled a/s, Stavanger. Samme trafikk. 62 HMI  
  63 ca.24.04.2019     Tilbakelevert. 63 HMI  
  64 29.04.2019     Solgt til Bolærnebåtene a/s, Høvik. Salgssum 2.4 mill NOK. Omdøpt "Færdercruise". Hjemmehavn: Tønsberg. 64 [N] sdir.no  
  65 20.06.2019     Satt i trafikk Tønsberg - Verdens Ende. 65 [N] bolernebaaten.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau