H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "RYGERAA" 1987 - 2003  
    Fortegnelse nr. H21  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     27.04.2020    
    PERIODE:     1987 - 2003 Status for fartøyet: PERSONELLTRANSPORT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X O P 1 1987 - 2012   1 [N] sdir.no  
  2     C A 4 2 7 7 2 2012 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   725001036 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 Navn   "Rygeraa" 5 1987 - 2012   5 [N] sdir.no  
  6     "Rio Blanco" 6 2012 -   6 [P] "Skipet" 3/2012  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy 7 1987 - 2003   7 [N] sdir.no  
  8 Rødne Ambulanse a/s, Sjernarøy 8 2003 - 2012   8 [N] sdir.no  
  9 Maritime Nautilus S.A., Puerto Chacabuco, Chile 9 2012 -   9 [P] "Skipet" 3/2012  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1987 10 -   10 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11 Byggenummer   168 11 -   11 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 12 -   12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 13 -   13 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14 Type   - 14 -   14 -  
  15 Skrogutforming   Konvensjonelt 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   NSC 16 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Plast 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant   - 18 -   18 -  
  19 Maskin produsert   - 19 -   19 -  
  20 Maskin   2 x MAN D2842LE Sabb diesel 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Effekt   1520 bhk 21 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Fart   45.0 kn 22 -   22 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1987  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   16.07 m 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Bredde   4.60 m 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dybde   2.06 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Brutto registertonnasje   29 t 27 -   27 [N] sdir.no  
  29 Netto registertonnasje   11 t 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dødvekttonnasje   - 30 -   30 -  
  31 Bilkapasitet   0 31 -   31 HMI  
  32 Trailerkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Passasjersertifikat   30 33 -   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34 Mannskap   Ja 34 -   34 HMI  
  35 Passasjerlugarer   0 35 -   35 HMI  
  36 Mannskapslugarer   0 36 -   36 HMI  
  37 Dekkshøyde   0 37 -   37 HMI  
  38 Akseltrykk   0 38 -   38 HMI  
  39 Tilleggsinformasjon   Propeller: 2 stk. vridbare overflatepropeller, levert av Servogear a/s, Bømlo. 2 salonger. 39 -   39 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1987  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  40 03.07.1987     Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen till p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy som "Rygeraa". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 40 [N] sdir.no  
  41       Passasjer- og ambulansefartøy. 41 [P] "Skipet" 3/1987  
  42       Verdifastsettelse: 3.5 mill NOK. 42 [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1987  
  43 01.03.1990     Målt. 43 [N] sdir.no  
  44 01.08.1992     Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 44 [N] sdir.no  
  45 16.12.1992     Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle. 45 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  46 12.09.1994     Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland [supplering]. 46 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1994  
  47 1994 ►     Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 47 HMI  
  48 09.10.1999     Reddet èn mann etter at fritidsbåt grunnstøtte og sank, Helgøysund. 48 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1999  
  49 21.02.2002     Assisterte h/b "Lyse Ekspress" etter brann i maskinrommet ved Fogn. 49 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2002  
  50 10.03.2003     Solgt til Rødne Ambulanse a/s, Sjernarøy. Salgssum: 2.255 mill NOK. 50 [N] sdir.no  
  51 10.03.2003 ►     Stasjonert som ambulansefartøy, Tau. 51 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.2005  
  52 15.02.2005     Slepte et fritidsfartøy til Stavanger etter kantring, Vassøy. 52 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2005  
  53 03.04.2006     Assisterte kat. "Fjordbris" etter grunnstøting ved Jørpelandsholmen. Slepte fartøyet av grunn. 53 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.2006  
  54 13.07.2012     Solgt til Maritime Nautilus S.A., Puerto Chacabuco, Chile. Omdøpt "Rio Blanco". 54 [P] "Skipet" 3/2018  
  55       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 55 [N] sdir.no  
  56 27.08.2012     Tatt om bord som dekkslast på lastefartøyet "BBC California" for transport, Tananger. 56 [P] "Skipet" 3/2018  
  57 27.08.2012 ►     I bruk til personelltransport til lokale lakseoppdrett. 57 [P] "Skipet" 3/2018  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau