H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "SEA CAT" 1988 - 1989  
    Fortegnelse nr. H57  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     06.04.2020    
    PERIODE:     1988 - 1989 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   B O G O 1 1988 - 1989   1 -  
  2     C 6 H C 2 2 1989 - 1992   2 -  
  3     B M S R 3 1992 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 IMO-nummer   8704949 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 MMSI-nummer   412374000 5 -   5 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Sea Cat" 6 1988 - 1989   6 [N] faktaomfartyg.se  
  7     "Blue Manta" 7 1989 - 1990   7 [N] faktaomfartyg.se  
  8     "Sea Cat" 8 1990 - 1992   8 [N] faktaomfartyg.se  
  9     "Fei Yu" 9 1992 -   9 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland 10 1988 - 1989   10 [N] faktaomfartyg.se  
  11 Sitka Enterprises Ltd., Nassau, Bahamas 11 1989 - 1990   11 [N] faktaomfartyg.se  
  12 Caribbean Express, Nassau, Bahamas 12 1990 - 1992   12 [N] faktaomfartyg.se  
  13 Dalian Yuanfeng Ferry & Enterprises Co. Ltd., Dalian, Kina 13 1992 -   13 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1988 14 -   14 [N] faktaomfartyg.se  
  15 Byggenummer   1586 15 -   15 [N] faktaomfartyg.se  
  16 Skrog   Fjellstrand a/s, Omastrand 16 -   16 [P] "Skipet" 1/1991  
  17 Utrustning   Fjellstrand a/s, Omastrand 17 -   17 [P] "Skipet" 1/1991  
  18 Type   Fjellstrand 38.8 ASC 18 -   18 [N] skipsfarts-forum.net 13.07.2018  
  19 Skrogutforming   Katamaran 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   - 20 -   20 -  
  21 Materiale   Aluminium 21 -   21 -  
  22 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 22 -   22 [N] marinetraffic.com  
  23 Maskin produsert   1988 23 -   23 [N] marinetraffic.com  
  24 Maskin   2 x MTU 396TB84 16 syl. diesel 24 -   24 [N] marinetraffic.com  
  25 Effekt   4922 bhk 25 -   25 [N] marinetraffic.com  
  26 Fart   40.0 kn 26 -   26 [N] marinetraffic.com  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   38.82 m 28 -   28 [N] faktaomfartyg.se  
  29 Bredde   9.45 m 29 -   29 [N] faktaomfartyg.se  
  30 Dybde   1.60 m 30 -   30 [N] faktaomfartyg.se  
  31 Brutto registertonnasje   425 t 31 -   31 [N] faktaomfartyg.se  
  32 Netto registertonnasje   136 t 32 -   32 [N] faktaomfartyg.se  
  33 Dødvekttonnasje   27 t 33 -   33 [N] marinetraffic.com  
  34 Bilkapasitet   0 34 -   34 HMI  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat   227 36 -   36 -  
  37 Mannskap   Ja 37 -   37 HMI  
  38 Passasjerlugarer   0 38 -   38 HMI  
  39 Mannskapslugarer   0 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   0 40 -   40 HMI  
  41 Akseltrykk   0 41 -   41 HMI  
  42 Tilleggsinformasjon   Fremdrift: Vannjet. 42 -   42 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1991  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  43 29.04.1988     Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til Oy A.W. Line a/b, Mariehamn, Finland som "Sea Cat". Hjemmehavn: Mariehamn, SF. Kjenningssignal: BOGO. 43 [N] faktaomfartyg.se  
  44 04.05.1988     Utleid til A. W. Line Flying Cats a/b, Mariehamn, SF. 44 [N] faktaomfartyg.se  
  45 05.06.1988     Bombetrussel ringt inn kl. 0800 før første avgang, Mariehamn, SF. Ingen funn om bord. 45 -  
  46       Satt i trafikk Mariehamn, SF - Norrtälje, Sverige. 46 [N] faktaomfartyg.se  
  47 18.09.1988     Tilbakelevert. 47 [N] faktaomfartyg.se  
  48 23.09.1988     Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. 48 -  
  49 01.10.1988     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.1988  
  50 22.01.1989     Tatt ut av trafikk for vedlikehold. 50 [A] Stavanger Aftenblad 19.01.1989  
  51 25.02.1989     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 51 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1989  
  52 28.05.1989     Tilbakelevert. 52 HMI  
  53 1989     Drift og eierskap overført til Sitka Enterprises Ltd., Nassau, Bahamas. Omdøpt "Blue Manta". 53 [N] faktaomfartyg.se  
  54       Hjemmehavn: Nassau, BS. Kjenningssignal: C6HC2. 54 -  
  55 1990     Solgt til Caribbean Express, Nassau, BS. Omdøpt "Sea Cat". 55 [N] faktaomfartyg.se  
  56 03.1991     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 56 [P] "Skipet" 2/1991  
  57       Satt i trafikk Selje - Bergen. 57 -  
  58 04.11.1991     Kolliderte med en fjellvegg i Mjømnasundet. 2 passasjerer omkom. 75 ble skadet. Årsak: Menneskelig svikt. 58 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1991  
  59 1992     Tilbakelevert. 59 HMI  
  60       Solgt til Dalian Yuanfeng Ferry & Enterprises Co. Ltd., Dalian, Kina. Registrert i Kina. Omdøpt "Fei Yu". 60 [N] faktaomfartyg.se  
  61       Kjenningssignal: BMSR. 61 [N] marinetraffic.com  
  62 1992 ►     Satt i trafikk ved Wei Zhou Bei Hai, CN. 62 -  
  63 29.09.2013     Opphogget, Nindge, CN. 63 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau