H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H.foil "SLEIPNER" 1961 - 1974          H.foil "QUEENFOIL" 1974 - 1979  
    Fortegnelse nr. H52  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     12.04.2020    
    PERIODE:     1961 - 1979 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X N X 1 1961 - 1979   1 [P] "Skipet" 2/1979  
  2     H 8 K C 2 1979 - 1988   2 -  
  3 IMO-nummer   5331868 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Sleipner" 5 1961 - 1974   5 [P] "Skipet" 2/1979  
  6     "Queenfoil" 6 1974 - 2007   6 [P] "Skipet" 2/1979  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1961 - 1974   7 [P] "Fjordabåtene"  
  8 P/r Flaggruten ANS, Stavanger 8 1974 - 1979   8 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  9 Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko 9 1979 - 1988   9 -  
  10 Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama 10 1988 - 2007   10 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1961 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1979  
  12 Byggenummer   76 12 -   12 [P] "Skipet" 1/1991  
  13 Skrog   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1979  
  14 Utrustning   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia 14 -   14 [P] "Skipet" 2/1979  
  15 Type   Supramar PT50 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Hydrofoil 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   - 17 -   17 -  
  18 Materiale   Aluminium 18 -   18 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  19 Maskinfabrikant   Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland 19 -   19 [P] "Skipet" 1/1991  
  20 Maskin produsert   1961 20 -   20 [P] "Skipet" 1/1991  
  21 Maskin   2 x 4TEV DM Daimler-Benz 12 syl. diesel 21 -   21 [P] "Skipet" 1/1991  
  22 Effekt   2700 bhk 22 -   22 [P] "Skipet" 1/1991  
  23 Fart   38.0 kn 23 -   23 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  24 Forbruk   300 l/t 24 -   24 -  
  25 Lengde   27.92 m 25 -   25 [P] "Skipet" 1/1991  
  26 Bredde   5.82 m [skrog] 26 -   26 [P] "Skipet" 1/1991  
  27     10.70 m [m/ vingene] 27 -   27 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  28 Dybde   3.51 m 28 -   28 [P] "Skipet" 1/1991  
  29 Brutto registertonnasje   130 t 29 -   29 [P] "Skipet" 1/1991  
  30 Netto registertonnasje   72 t 30 -   30 [P] "Skipet" 1/1991  
  31 Dødvekttonnasje   14 t 31 -   31 -  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   105 34 -   34 [P] "Fjordabåtene"  
  35 Mannskap   Ja 35 -   35 HMI  
  36 Passasjerlugarer   0 36 -   36 HMI  
  37 Mannskapslugarer   0 37 -   37 HMI  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   Vekt fullastet: 60 t. 40 -   40 [P] "Fjordabåtene"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 25.04.1961     Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Sleipner". 41 [P] "Fjordabåtene"  
  42       Hjemmehavn: Sandnes. 42 [P] "Fjordabåtene"  
  43       Kjenningssignal: JXNX. Innført i Stavanger Skipsregister. 43 -  
  44 17.05.1961     Fraktet som dekkslast til Hamburg. 44 [P] "Fjordabåtene"  
  45 19.05.1961     Ankom Stavanger. 45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 01.06.1961     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 46 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  47 30.11.1961     I opplag, Stavanger. 47 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  48 01.04.1962     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 48 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  49 30.11.1962     I opplag, Stavanger. 49 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  50 21.01.1963     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 50 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  51 01.04.1963     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52 30.11.1963     I opplag, Stavanger. 52 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  53 01.04.1963     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 53 -  
  54 21.01.1964     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  55 01.04.1964     I opplag, Stavanger. 55 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  56 21.01.1965     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 56 -  
  57 01.04.1965     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 57 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  58 30.11.1965     I opplag, Stavanger. 58 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  59 21.01.1966     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 59 -  
  60 01.04.1966     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 60 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  61 30.11.1966     I opplag, Stavanger. 61 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  62 15.03.1967     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 62 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
  63 03.09.1967     Reddet 3 personer da lastefartøyet m/s "Dux" forliste, Boknafjorden. 14 personer omkom. 63 [P] "Skipet" 1/1990  
  64 30.11.1967     I opplag, Stavanger. 64 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  65 01.03.1968     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 65 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  66 30.11.1968     I opplag, Stavanger. 66 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  67 21.01.1969     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 67 -  
  68 01.02.1969     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 68 -  
  69 30.11.1969     I opplag, Stavanger. 69 -  
  70 01.02.1970     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 70 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1970  
  71 04.01.1971     I opplag, Stavanger. 71 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1970  
  72 08.02.1971     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 72 [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1970  
  73 03.01.1972     I opplag, Stavanger. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  74 08.02.1972     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 74 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  75 04.1974     Drift og eierskap overført til p/r Flaggruten ANS, Stavanger. 75 - / [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  76 05.1974     Omdøpt "Queenfoil". 76 [P] "Skipet" 2/1979  
  77 29.06.1974     I opplag, Stavanger [reservefartøy for Flaggruten Stavanger - Bergen]. 77 [P] "Fjordabåtene"  
  78 26.04.1979     Solgt til Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: H8KC. Hjemmehavn: Panama City, Panama. 78 -  
  79 04.1979 ►     Satt i trafikk Tanger, Marokko - Gibraltar / Tarifa - Algeciras, Spania. 79 [P] "Skipet" 2/1979  
  80       Drift: Sea Speed International Ltd, Gibraltar. 80 -  
  81 09.1987     I opplag ved Crinavis Breakers, Algeciras, ESP. 81 -  
  82 1988     Solgt til Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama. 82 [P] "Skipet" 1/1991  
  83 02.10.2007     Rapportert opphogget. 83 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau