H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "SLEIPNER" 1999  
    Fortegnelse nr. H49  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     28.04.2020    
    PERIODE:     1999 Status for fartøyet: FORLIST / OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L J Y H 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   9193032 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Sleipner" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 5 1999 - 2000   5 [N] sdir.no  
  6 Justisdepartementet, Oslo 6 2000 - 2004   6 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.2000  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Byggeår   1999 7 -   7 [N] sdir.no  
  8 Byggenummer   83 8 -   8 [N] sdir.no  
  9 Skrog   Austal Ships Pty. Ltd., Perth, Australia 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Utrustning   Austal Ships Pty. Ltd., Perth, Australia 10 -   10 [N] sdir.no  
  11 Type   - 11 -   11 -  
  12 Skrogutforming   Katamaran 12 -   12 HMI  
  13 Klasse   DNV 13 -   13 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14 Materiale   Aluminium 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 15 -   15 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  16 Maskin produsert   1999 16 -   16 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  17 Maskin   2 x 4T DM 16V4000M70 16 syl. diesel 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Effekt   3152 bhk 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Fart   38.0 kn 19 -   19 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  20 Forbruk   700 l/t 20 -   20 [A] Stavanger Aftenblad 16.10.2003  
  21 Lengde   41.75 m 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Bredde   12.50 m 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Dybde   4.18 m 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Brutto registertonnasje   735 t 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Netto registertonnasje   231 t 25 -   25 [N] sdir.no  
  26 Dødvekttonnasje   52 t 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Bilkapasitet   0 27 -   27 HMI  
  28 Trailerkapasitet   0 28 -   28 HMI  
  29 Passasjersertifikat   358 29 -   29 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  30 Mannskap   6 30 -   30 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  31 Passasjerlugarer   0 31 -   31 HMI  
  32 Mannskapslugarer   - 32 -   32 -  
  33 Dekkshøyde   0 33 -   33 HMI  
  34 Akseltrykk   0 34 -   34 HMI  
  35 Tilleggsinformasjon   Bunkerskapasitet: 18 000 l. 35 -   35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36     Sitteplasser dekk 2: 45 [røkesalong] + 136. Sitteplasser dekk 3: 26 [VIP-salong] + 152. 36 -   36 [A] Sunnhordland 25.06.1999  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  37 06.05.1999     Ankom Bergen som dekkslast. 37 [P] "Skipet" 2/1999  
  38 27.07.1999     Målt. 38 [N] sdir.no  
  39 19.08.1999     Levert fra Austal Ships Pty. Ltd., Perth, Australia til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Sleipner". Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 39 [N] sdir.no  
  40       Byggekostnad: 50 mill NOK. 40 [A] Stavanger Aftenblad 10.07.1999  
  41 20.08.1999     Døpt, Bergen. 41 [A] Stavanger Aftenblad 23.08.1999  
  42 25.08.1999     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 42 [A] Sunnhordland 23.08.1999  
  43 26.11.1999     Grunnstøtte på Store Bloksen, Sletta og sank. 43 [A] Stavanger Aftenblad 27.11.1999  
  44       Bølgehøyde: 3 m. 44 [P] "Historien om Haugalandet - 90-tallet"  
  45       1 av mannskapet og 15 passasjerer omkom. Årsak: Feilnavigering. 45 [A] Stavanger Aftenblad 07.12.1999  
  46 20.12.1999     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 46 [N] sdir.no  
  47 01.2000     Eierskap overført til Justisdepartementet, Oslo. 47 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.2000  
  48 06.03.2000     Baugpartiet hevet av dykkerfartøyet "Regalia", Stolt Rockwater Joint Venture a/s, Stavanger. 48 [A] Stavanger Aftenblad 06.03.2000  
  49 08.03.2000     Heving av skroget i regi av dykkerfartøyet "Regalia", Stolt Rockwater Joint Venture a/s, Stavanger, avbrutt. 49 [A] Stavanger Aftenblad 09.03.2000  
  50 09.03.2000     Baugpartiet landsatt ved Aker Base, Leirvik. 50 [A] Stavanger Aftenblad 10.03.2000  
  51 21.08.2000     Hevet av "Eidelift 2" og fraktet til Aker Stord a/s, Leirvik. 51 [P] "Skipet" 4/2000  
  52 ca.primo 2001     Fraktet til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 52 [P] "Skipet" 1/2001  
  53 22.07.2004     Fraktet på lekter av "Eide Rex" til Norscrap West a/s, Hanøytangen for opphogging. 53 [A] Sunnhordland 23.07.2004  
  54 28.07.2004     Ferdig opphogget ved Norscrap West a/s, Hanøytangen. 54 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau