H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    West. "SØRLANDSCRUISE" 1997 - 1998          West. "RISØRJENTA" 1999 - 2001          West. "HIDLE" 2001 - 2004  
    Fortegnelse nr. H62  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     08.04.2020    
    PERIODE:     1997 - 2004 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J W O R 1 1985 - 2004   1 [N] sdir.no  
  2     9 A 9 7 4 1 2 2004 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   8517413 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   238125441 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 Navn   "Helgelandsekspressen" 5 1985 - 1995   5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Sørlandscruise" 6 1995 - 1998   6 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7     "Risørjenta" 7 1998 - 2001   7 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8     "Hidle" 8 2001 - 2004   8 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  9     "Mala Lara" 9 2004 - 2008   9 [P] "Skipet" 3/2004  
  10     "Melita" 10 2008 -   10 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø 11 1985 - 1991   11 [P] "Skipet" 3/1985  
  12 Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 12 1991 - 1995   12 [N] sdir.no  
  13 Sørlandscruise a/s, Flekkefjord 13 1995 - 1998   13 [N] sdir.no  
  14 DDB a/s, Trondheim 14 1998   14 [N] sdir.no  
  15 Agdercruise a/s, Risør 15 1998 - 2001   15 [N] sdir.no  
  16 Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 16 2001 - 2004   16 [N] sdir.no  
  17 Ugostiteljsko Turisticki Obrt Kapetan Luka, Split, Kroatia 17 2004 - 2008   17 [P] "Skipet" 3/2004  
  18 G & V Line d.o.o., Dubrovnik, Kroatia 18 2008 - etter 2008   18 [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  19 Byggeår   1985 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Byggenummer   175 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1991  
  21 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Type   CIRR27P 23 -   23 -  
  24 Skrogutforming   Westamaran 24 -   24 HMI  
  25 Klasse   DNV + 1A1, R25, Light Craft 25 1985 - før 1989   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26     Skipskontrollen 26 før 1989 - før 2000   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27     NSC 27 før 2000 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Materiale   Glassfiber 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 29 -   29 [P] "Skipet" 1/1993  
  30 Maskin produsert   1985 30 -   30 [P] "Skipet" 1/1993  
  31 Maskin   2 x 12V 396 TB 83 12 syl. diesel 31 -   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Effekt   3120 bhk 32 -   32 [P] "Skipet" 1/1993  
  33 Fart   33.4 kn 33 -   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34 Forbruk   - 34 -   34 -  
  35 Lengde   27.00 m 35 -   35 [N] sdir.no  
  36 Bredde   9.00 m 36 -   36 [N] sdir.no  
  37 Dybde   2.80 m 37 1982 - 1993   37 [N] sdir.no  
  38 Brutto registertonnasje   197 t 38 1982 - 1993   38 [N] sdir.no  
  39 Netto registertonnasje   72 t 39 1982 - 1993   39 [N] sdir.no  
  40 Dødvekttonnasje   50 t 40 1993 -   40 [N] marinetraffic.com  
  41 Bilkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Trailerkapasitet   0 42 -   42 HMI  
  43 Passasjersertifikat   184 43 -   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44 Mannskap   Ja 44 -   44 HMI  
  45 Passasjerlugarer   0 45 -   45 HMI  
  46 Mannskapslugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Dekkshøyde   0 47 -   47 HMI  
  48 Akseltrykk   0 48 -   48 HMI  
  49 Tilleggsinformasjon   - 49 -   49 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  50 17.07.1985     Innført i Bodø Skipsregister som "Helgelandsekspressen". Målt. 50 [N] sdir.no  
  51 22.07.1985     Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Saltens Dampskibsselskab a/s, Bodø. Hjemmehavn: Bodø. Kjenningssignal: JWOR. 51 [P] "Skipet" 3/1985  
  52 08.1985     Satt i trafikk Bodø - Sandnessjøen. 52 [P] "Skipet" 1/1986  
  53 1988     Til reparasjon på grunn av de-laminering i skroget. 53 -  
  54 1989     Ferdig reparert. Satt i trafikk Bodø - Sandnessjøen. 54 -  
  55 ca.1990     Utleid til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 55 [P] "Skipet" 1/2003  
  56 1991     Tilbakelevert. 56 [P] "Skipet" 1/2003  
  57 04.1991     I opplag som reservefartøy. 57 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  58 19.09.1991     Drift og eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 58 [N] sdir.no  
  59       Overført til Narvik Skipsregister. Hjemmehavn: Narvik. 59 [P] "Skipet" 1/1993  
  60 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60 [N] sdir.no  
  61 09.06.1995     Solgt til Sørlandscruise a/s, Flekkefjord. Omdøpt "Sørlandscruise". Hjemmehavn: Flekkefjord. Salgssum: 5.2 mill NOK. 61 [N] sdir.no  
  62 21.06.1995     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 62 [A] Stavanger Aftenblad 08.07.1995  
  63 07.07.1995     Brann i eksosanlegget ved Nesodden. Returnerte til Oslo. 175 passasjerer evakuert. 1  passasjer og 3 av mannskapet fraktet til legevakt med røykskader. 63 [A] Stavanger Aftenblad 08.07.1995  
  64 11.08.1995     Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. 64 [A] Stavanger Aftenblad 08.07.1995  
  65 22.04.1996     Utleid til Nesodden Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Oslo. Satt i trafikk sentrum - Slemmestad, Oslo havn. 65 [P] "Skipet" 2/1996  
  66 06.05.1996     Motorhavari, Slemmestad. 66 [P] "Skipet" 3/1996  
  67 09.05.1996     Maskiner reparert . Satt i trafikk sentrum - Slemmestad, Oslo havn. Fikk en tømmerstokk i propellen ved Slemmestad. 67 [P] "Skipet" 3/1996  
  68 10.05.1996     Til reparasjon ved Drammen Skipsreparasjon a/s, Drammen. Falt ned på putene i dokken og knakk den ene akslingen. 68 [P] "Skipet" 3/1996  
  69 20.05.1996     Ferdig reparert ved Drammen Skipsreparasjon a/s, Drammen. Satt i trafikk sentrum - Slemmestad, Oslo havn. 69 [P] "Skipet" 3/1996  
  70 28.06.1996     Tilbakelevert. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 70 [P] "Skipet" 3/1996  
  71 12.08.1996     I opplag, Flekkefjord. 71 -  
  72 1.ste kvartal 1997     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 72 [P] "Skipet" 1/1997  
  73 ca. 08.1997     Tilbakelevert. 73 -  
  74       I opplag, Stavanger. 74 [P] "Skipet" 3/1997  
  75 19.01.1998     Overdratt til DDB a/s, Trondheim. Solgt samme dag til Agdercruise a/s, Risør. Salgssum: 2.7 mill NOK. 75 [N] sdir.no  
  76       Fortsatt i opplag, Stavanger. 76 -  
  77 19.01.1998 ►     I opplag, Flekkefjord. 77 [P] "Skipet" 2/1998  
  78 09.03.1998     Omdøpt "Risørjenta". Hjemmehavn: Risør. 78 [N] sdir.no  
  79 24.06.1998     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 79 [P] "Skipet" 3/1998  
  80 ca.10.08.1998     Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. 80 [P] "Skipet" 3/1998  
  81 ca.23.01.1999     Utleid til Nesodden Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Oslo. Satt i trafikk sentrum - Slemmestad, Oslo havn. 81 [P] "Skipet" 1/1999  
  82 ca.15.02.1999     Tilbakelevert. 82 [P] "Skipet" 1/1999  
  83 11.06.1999     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 83 [P] "Skipet" 3/1999  
  84 15.08.1999     I opplag, Risør. 84 [P] "Skipet" 3/1999 / [P] "Skipet" 4/1999  
  85 ca.08.1999     I opplag, Stavanger. 85 [P] "Skipet" 1/2000  
  86 15.01.2001     Solgt til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. 86 [N] sdir.no  
  87       Reservefartøy. 87 [P] "Skipet" 2/2001  
  88 25.01.2001     Omdøpt "Hidle". Hjemmehavn: Stavanger. Drift: Rogaland Trafikkselskap Lokal a/s, Stavanger. 88 [N] sdir.no  
  89 10.2001     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 89 HMI  
  90 01.01.2002     Utleid til Torghatten Trafikkselskap s/s, Brønnøysund. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 90 [A] Stavanger Aftenblad 16.02.2002  
  91 26.04.2002     Tilbakelevert. 91 HMI  
  92 21.10.2003     Rekkverk bøyd og landgang revet av under tillegging, Ropeid. 92 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.2003  
  93 12.02.2004     Utleid til Torghatten Trafikkselskap s/s, Brønnøysund. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 93 [P] "Skipet" 2/2004  
  94 uke 14 2004     Tilbakelevert. 94 [P] "Skipet" 2/2004  
  95 25.05.2004     Solgt til Ugostiteljsko Turisticki Obrt Kapetan Luka, Split, Kroatia. Omdøpt "Mala Lara". 95 [P] "Skipet" 3/2004  
  96       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 96 [N] sdir.no  
  97 27.05.2004     Gikk fra Stavanger til Leirvik. 97 [P] "Skipet" 2/2004  
  98 29.05.2004     Lastet om bord på lastefartøyet "Gerada" for transport. 98 [P] "Skipet" 2/2004  
  99 06.2004     Satt i trafikk Split - Korčula, YU. 99 - / [P] "Skipet" 1/2005  
  100 01.2008     Solgt til G & V Line d.o.o., Dubrovnik, Kroatia. Omdøpt "Melita". Hjemmehavn: Dubrovnik, Kroatia. 100 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  101 ca.05.2008     Satt i trafikk Dubrovnik - Lastovo, Kroatia. 101 -  
  102 2008 ►     Solgt. 102 -  
  103       Satt i trafikk Zaglav - Zadar, Kroatia. 103 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau