H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    West. "STORESUND" 1974 - 1981          West. "FJORDBRIS" 1981 - 1990          West. "HIDLE" 1990 - 1992  
    Fortegnelse nr. H2  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     20.11.2019    
    PERIODE:     1974 - 1992 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J W V A 1 1974 - 1992   1 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  2     H Q X J 6 2 1992 -   2 -  
  3 IMO-nummer   7396410 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 MMSI-nummer   334716000 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 Navn   "Storesund" 5 1974 - 1981   5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  6     "Fjordbris" 6 1981 - 1990   6 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  7     "Hidle" 7 1990 - 1992   7 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  8     "Fergün Express" 8 1992 - 2011   8 [P] "Fjordabåtene"  
  9     "Blue Wave" 9 2011 -   9 -  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund 10 1974 - 1980   10 [P] "Skipet" 2/1982  
  11 Gimlekollen a/s, Kristiansand 11 1980 - 1981   11 [P] "Skipet" 2/1982  
  12 Westamarin a/s, Alta 12 1981   12 -  
  13 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 13 1981 - 1991   13 [P] "Skipet" 2/1982  
  14 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 14 1991   14 [P] "Skipet" 2/1982  
  15 Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger 15 1991 - 1992   15 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  16 Fergün Denizcilik Sirketi Ltd, Kyrenia, Kypros 16 1992 -   16 [P] "Skipet" 3/1992  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  17 Byggeår   1974 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Byggenummer   41 18 -   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19 Skrog   Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal 19 -   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20 Utrustning   Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal 20 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Type   W86 Mk 2 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1989  
  22 Skrogutforming   Westamaran 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1989  
  23 Klasse   Skipskontrollen 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Materiale   Aluminium 24 -   24 -  
  25 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1982  
  26 Maskin produsert   1974 26 -   26 [P] "Skipet" 2/1982  
  27 Maskin   2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel 27 -   27 [P] "Skipet" 2/1991  
  28 Effekt   2200 bhk 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Fart   28.0 kn 29 -   29 -  
  30 Forbruk   355 l/t 30 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Lengde   26.60 m 31 -   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Bredde   9.00 m 32 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Dybde   1.20 m 33 -   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34 Brutto registertonnasje [ A ] 203 t 34 1974 - 1992   34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   [ B ] 229 t 35 1992 -   35 -  
  36 Netto registertonnasje [ A ] 116 t 36 1974 - 1992   36 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  37   [ B ] 83 t 37 1992 -   37 -  
  38 Dødvekttonnasje [ B ] 30 t 38 1992 -   38 [N] marinetraffic.com  
  39 Bilkapasitet   0 39 -   39 HMI  
  40 Trailerkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat   167 41 -   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42 Mannskap   Ja 42 1976 - 1991   42 HMI  
  43 Passasjerlugarer   0 43 -   43 HMI  
  44 Mannskapslugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Dekkshøyde   0 45 -   45 HMI  
  46 Akseltrykk   0 46 -   46 HMI  
  47 Tilleggsinformasjon   Propeller: 2 x [175x205mm] 47 -   47 [P] "Skipet" 2/1982  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  48 17.09.1974     Levert fra Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund som "Storesund" [ A ]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 48 [P] "Skipet" 2/1982  
  49       Døpt av Sigrid Ihle. 49 [P] "Fjordabåtene"  
  50       Kjenningssignal: JWVA.  50 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51 20.09.1974     Satt i trafikk Haugesund - Stavanger. 51 [P] "Fjordabåtene"  
  52 1980     Solgt til Gimlekollen a/s, Kristiansand. Utleid på T/C til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. 52 [P] "Skipet" 2/1991  
  53       Samme trafikk. 53 HMI  
  54 03.1981     Eierskap overført til Westamarin a/s, Alta. Samme trafikk. 54 -  
  55 06.04.1981     Tatt ut av trafikk Haugesund - Stavanger. 55 [P] "Fjordabåtene"  
  56 07.04.1981     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Fjordbris". 56 [P] "Skipet" 2/1982  
  57       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 57 -  
  58       Utleid til Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport Stavanger - Vats under byggingen av plattformen "Statfjord B". 58 [A] Stavanger Aftenblad 14.04.1991  
  59 07.1981     Tilbakelevert. 59 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 01.05.1983     Satt i trafikk Stavanger - Tuftene. 60 [P] "Skipet" 1/1991  
  61 medio 05.1983     Også i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 61 [P] DSD årsberetning og regnskap 1983  
  62 04.07.1986     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tuftene. 62 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
  63 01.05.1988     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tuftene / Stavanger - Kjeksevåg. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1988-89"  
  64 25.09.1988     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1988-89"  
  65 07.05.1989     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Tuftene / Stavanger - Kjeksevåg. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.5-30.09.89"  
  66 24.09.1989     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.5-30.09.89"  
  67 07.10.1989     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vikevåg. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"  
  68 07.11.1989     Utsatt for innbrudd. 8000 NOK stjålet. 68 [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1989  
  69 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 69 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  70 06.05.1990     Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 70 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"  
  71 30.09.1990     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 71 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"  
  72 23.11.1990     Omdøpt "Hidle". 72 [P] "Skipet" 1/1991  
  73 01.01.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 73 [P] "Skipet" 1/1992  
  74 15.01.1991     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandeid. 74 HMI  
  75 30.04.1991     I opplag, Stavanger. 75 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  76 29.09.1991     Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 76 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991  
  77 03.05.1991     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Kjeksevåg. 77 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  78 29.09.1991     Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 78 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  79 31.12.1991     Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Samme trafikk. 79 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  80 31.03.1992     Tatt ut av trafikk. 80 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  81 29.05.1992     Solgt til Fergün Denizcilik Sirketi Ltd, Kyrenia, Kypros. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Famagusta, Tyrkia. Salgssum: 3.5 mill NOK. Omdøpt "Fergün Express". 81 [P] "Skipet" 3/1992  
  82       Ommålt [ B ]. 82 -  
  83 21.06.1992     Overhalt ved Skjøndal Slip a/s, Bergen. Forlot Stavanger med kurs for Kypros. 83 [P] "Skipet" 3/1992  
  84 1993     Overlevert. Satt i trafikk Tasucu, TR - Kypros. 84 -  
  85 02.08.2011     Omdøpt "Blue Wave". Registrert i Honduras. 85 -  
  86 15.11.2011     Observert i Beirut, Libanon. 86 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau