H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H.foil "TYRVING" 1972 - 1979  
    Fortegnelse nr. H47  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     18.11.2019    
    PERIODE:     1972 - 1979 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L C F E 1 1972 - 1979   1 [P] "Skipet" 4/1979  
  2     C X K Q 2 1979 - 2001   2 -  
  3 IMO-nummer   7208778 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Tyrving" 5 1972 - 1979   5 [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Santa Maria del Buenos Aires" 6 1979 - 2001   6 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1972 - 1974   7 [P] "Fjordabåtene"  
  8 P/r Flaggruten ANS, Stavanger 8 1974 - 1979   8 [P] "Fjordabåtene"  
  9 Belt S.A., Montevideo, Uruguay 9 1979 - 2001   9 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Byggeår   1972 10 -   10 [P] "Skipet" 1/1991  
  11 Byggenummer   153 11 -   11 [P] "Skipet" 2/1991  
  12 Skrog   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia 12 -   12 [P] "Skipet" 1/1991  
  13 Utrustning   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia 13 -   13 [P] "Skipet" 1/1991  
  14 Type   RSH-140 14 -   14 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  15 Skrogutforming   Hydrofoil 15 -   15 HMI  
  16 Klasse   - 16 -   16 -  
  17 Materiale   Aluminium 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 18 -   18 [P] "Skipet" 2/1991  
  19 Maskin produsert   1971 19 -   19 [P] "Skipet" 2/1991  
  20 Maskin   2 x 4TEV MTU DM 12 syl. diesel 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1991  
  21 Effekt   2700 bhk 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22 Fart   35.0 kn 22 -   22 [P] "Fjordabåtene"  
  23 Forbruk   - 23 -   23 -  
  24 Lengde   28.83 m 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1991  
  25 Bredde   5.85 m [skrog] 25 -   25 [P] "Skipet" 2/1991  
  26 Dybde   3.38 m 26 -   26 [P] "Skipet" 2/1991  
  27 Brutto registertonnasje   114 t 27 1972 - 1979   27 [P] "Skipet" 2/1991  
  28 Netto registertonnasje   37 t 28 1972 - 1979   28 [P] "Skipet" 2/1991  
  29 Dødvekttonnasje   - 29 -   29 -  
  30 Bilkapasitet   0 30 -   30 HMI  
  31 Trailerkapasitet   0 31 -   31 HMI  
  32 Passasjersertifikat   115 32 1972 - 1979   32 [P] "Fjordabåtene"  
  33 Mannskap   Ja 33 -   33 HMI  
  34 Passasjerlugarer   0 34 -   34 HMI  
  35 Mannskapslugarer   0 35 -   35 HMI  
  36 Dekkshøyde   0 36 -   36 HMI  
  37 Akseltrykk   0 37 -   37 HMI  
  38 Tilleggsinformasjon   - 38 -   38 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  39 14.03.1972     Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Tyrving". 39 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  40       Byggesum: 5.1 mill NOK. 40 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  41       Døpt av Birgitt Asserson, Messina I. 41 [P] "Fjordabåtene"  
  42       Kjenningssignal: LCFE. 42 [P] "Skipet" 4/1979  
  43       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 43 HMI  
  44 15.04.1972     Ankom Stavanger. 44 [P] "Fjordabåtene"  
  45 19.04.1972     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 45 [P] "Fjordabåtene"  
  46 21.02.1974     Eierskap overført til p/r Flaggruten ANS, Stavanger. 46 [P] "Fjordabåtene"  
  47 30.04.1977     I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 47 [P] Skipet 1/1991 / [P] "Fjordabåtene"  
  48 01.01.1979     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 48 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  49 14.10.1979     Tilbakelevert. 49 [P] DSD - "Ruteplan 1979/80" / [P] "Fjordabåtane"  
  50 10.1979     Solgt til Belt S.A., Montevideo, Uruguay. 50 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  51       Omdøpt "Santa Maria del Buenos Aires". 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52       Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: CXKQ. Hjemmehavn: Colonia, ROU. 52 -  
  53 15.10.1979     Forlot Stavanger med kurs for Hamburg, Tyskland / Rotterdam, Nederland. 53 [A] Sunnhordland 08.10.2004  
  54 03.11.1979     Fraktet til Uruguay som dekkslast på m/s "Rosario". 54 [P] "Fjordabåtene" / -  
  55       Ombygget med større salong. 55 -  
  56 01.12.1979     Satt i trafikk Colonia, ROU - Buenos Aires, Argentina. 56 - / [P] "Fjordabåtene"  
  57 1984     Satt i trafikk Alimar - Belt, ROU. 57 -  
  58 1996     I opplag, Buenos Aires, Argentina. 58 -  
  59 2001     Opphogget, Buenos Aires, RA. 59 [P] "Fjordabåtene"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau