H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "ULSTEIN TURBINER" 1999  
    Fortegnelse nr. H41  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     28.04.2020    
    PERIODE:     1999 Status for fartøyet: I  BRUK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L H K W 1 1997 - 2001   1 [N] sdir.no  
  2     I I M X 2 2 2001 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   9112026 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   247232100 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 Navn   "Ulstein Turbiner" 5 1997 - 2001   5 [N] sdir.no  
  6     "Eurofast" 6 2001 - 2008   6 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  7     "Eurofast I" 7 2008 - 2011   7 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  8     "Eurofast" 8 2011 -   8 [N] hsc-norway.stormkast.net  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Ulstein Testskip a/s, Ulsteinvik 9 1997 - 1998   9 [N] sdir.no  
  10 Ulstein Shipping II a/s, Ulsteinvik 10 1998 - 2001   10 [N] sdir.no  
  11 Euro Seas Shipping Co., Virgin Islands, Storbritannia 11 2001 - 2008   11 [P] "Skipet" 1/2005  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1997 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Byggenummer   925 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Skrog   Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Utrustning   Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Type   - 16 -   16 -  
  17 Skrogutforming   Katamaran 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   DNV 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Materiale   Aluminium 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Maskinfabrikant   - 20 -   20 -  
  21 Maskin produsert   1982 21 -   21 -  
  22 Maskin [ A ] 2 x gassturbiner 22 1997 - 2000   22 [A] Bømlo-nytt 15.02.1999  
  23   [ C ] 2 x Caterpillar diesel 23 2003 -   23 [P] "Skipet" 1/2005  
  24 Effekt   - 24 -   24 -  
  25 Fart [ A ] 45.0 kn 25 1997 - 2000   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [ C ] 26.8 kn 26 2003 -   26 -  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde [ A ] 36.70 m 28 1997 - 2003   28 [N] sdir.no  
  29   [ C ] 38.70 m 29 2003 -   29 [P] "Skipet" 1/2005  
  30 Bredde   9.40 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Dybde [ A ] 3.35 m 31 1997 - 1998   31 [N] sdir.no  
  32   [ C ] 1.20 m 32 2003 -   32 -  
  33 Brutto registertonnasje [ A ] 366 t 33 1997 - 1998   33 [N] sdir.no  
  34   [ C ] 90 t 34 2003 -   34 -  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 109 t 35 1997 - 1998   35 [N] sdir.no  
  36 Dødvekttonnasje [ C ] 38 t 36 2003 -   36 [N] marinetraffic.com  
  37 Bilkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Passasjersertifikat [ A ] 0 39 1997 - 1998   39 HMI  
  40   [ B ] 206 40 1998 - 2003   40 [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1999  
  41   [ C ] 267 41 2003 -   41 [P] "Skipet" 1/2005  
  42 Mannskap   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Passasjerlugarer   0 43 -   43 HMI  
  44 Mannskapslugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Dekkshøyde   0 45 -   45 HMI  
  46 Akseltrykk   0 46 -   46 HMI  
  47 Tilleggsinformasjon   Fremdrift: Vannjet. 47 -   47 [A] Bømlo-nytt 15.02.1999  
  48     Sitteplasser dekk 2: 168. Sitteplasser dekk 3: 38. 48 1998 - 2003   48 [A] Sunnhordland 12.03.1998  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  49 09.07.1997     Målt [ A ]. 49 [N] sdir.no  
  50 10.07.1997     Levert fra Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik til Ulstein Testskip a/s, Ulsteinvik som "Ulstein Turbiner" [ A ]. Kjenningssignal: LHKW. Hjemmehavn: Ålesund. 50 [N] sdir.no  
  51       Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 51 [N] sdir.no  
  52 primo uke 11 1998     Til Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 52 [A] Sunnhordland 12.03.1998  
  53 03.1998     Utrustet med passasjerinnredning ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord [ B ]. 53 [A] Bømlo-nytt 15.02.1999  
  54       Kostnad: 5 mill NOK. 54 [A] Sunnhordland 12.03.1998  
  55 27.04.1998     Drift og eierskap overført til Ulstein Shipping II a/s, Ulsteinvik. Verdifastsettelse: 4 mill NOK. 55 [N] sdir.no  
  56 04.1998     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap a/s, Bergen. 56 [P] "Skipet" 1/1999  
  57 medio 06.1998     Maskinhavari etter prøvekjøring. 57 [A] Sunnhordland 19.06.1998  
  58 11.02.1999     Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 58 [A] Sunnhordland 08.02.1998  
  59 30.03.1999     Kjørte inn i kat. "Fjordsol" ved kai, Stavanger. 59 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1999  
  60 27.08.1999     I opplag, Bergen. 60 [P] "Skipet" 1/1999  
  61 2000     Maskiner tatt ut. Fortsatt i opplag, Bergen. 61 [A] Sunnhordland 07.02.2001  
  62 uke 05 2001     Satt på land ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 62 [A] Sunnhordland 07.02.2001  
  63 16.07.2001     Solgt til Euro Seas Shipping Co., Virgin Islands, Storbritannia. Omdøpt "Eurofast". 63 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  64       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 64 [N] sdir.no  
  65 12.2003     Ombygget ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord: Dieselmaskiner satt inn. 65 [A] Sunnhordland 09.12.2003  
  66       Skrog forlenget og sertifikat endret [ C ]. 66 -  
  67 08.12.2003     Sendt fra Leirvik som dekkslast. 67 [A] Sunnhordland 09.12.2003  
  68 2004     Satt i trafikk Pireus - Spetses, Hellas. 68 - / [P] "Skipet" 1/2005  
  69 18.06.2008     Solgt til Hellas. Omdøpt "Eurofast I". 69 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  70 04.09.2011     Solgt til Italia. Omdøpt "Eurofast". 70 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  71       Hjemmehavn: Ravenna, I. 71 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau