H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H/b "VESLESTRIL" 1981 - 2000  
    Fortegnelse nr. H32  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     28.04.2020    
    PERIODE:     1981 - 2000 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L J M P 1 1981 - 2000   1 [N] sdir.no  
  2     S M X K 2 2000 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   9294903 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   265518280 4 -   4 [N] marinetraffic.com  
  5 Navn   "Veslestril" 5 1981 - 2000   5 [N] sdir.no  
  6     "Gotska Sandön" 6 2000 -   6 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Simon Møkster a/s, Stavanger 7 1981 - 1993   7 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
  8 Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger 8 1993 - 1997   8 [N] sdir.no  
  9 Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger 9 1997 - 2000   9 [N] sdir.no  
  10 Sea You Rederi a/b, Slite, Sverige 10 2000 - 2011   10 [N] faktaomfartyg.se  
  11 Sea You Rederi a/b, Saltsjø-baden, Sverige 11 2011 - 2014   11 [N] faktaomfartyg.se  
  12 Utö Rederi a/b, Utö, Sverige 12 2014 -   12 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1981 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Byggenummer   1533 14 -   14 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  15 Skrog   Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Utrustning   Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Type   - 17 -   17 -  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   DNV + 1A2 R 15, passenger ship, light craft 19 1981 - 2000   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20     Sjöfartsverket SE-B-A1 20 2000 -   20 [N] sandoresor.se  
  21 Materiale   Aluminium 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Maskinfabrikant [ A ] Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 22 1981 - etter 2000   22 [N] skipet.no  
  23 Maskin produsert [ A ] 1980 23 -   23 [N] skipet.no  
  24 Maskin [ A ] 2 x MTU 8V396TC62 diesel 24 1981 - etter 2000   24 [N] sandoresor.se  
  25   [ B ] 2 x Scania DSI13 diesel 25 etter 2000 -   25 [N] faktaomfartyg.se  
  26 Effekt [ A ] 1600 bhk 26 1981 - etter 2000   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [ B ] 1084 bhk 27 etter 2000 -   27 [N] faktaomfartyg.se  
  28 Fart [ A ] 26.0 kn 28 1981 - etter 2000   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [ B ] 20.0 kn 29 etter 2000 -   29 [N] faktaomfartyg.se  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde [ A ] 25.91 m 31 1981 - etter 2000   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 29.55 m 32 etter 2000 -   32 [N] faktaomfartyg.se  
  33 Bredde [ A ] 5.82 m 33 1981 - etter 2000   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 6.22 m 34 etter 2000 -   34 [N] faktaomfartyg.se  
  35 Dybde [ A ] 2.41 m 35 1981 - etter 2000   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 2.62 m 36 etter 2000 -   36 [N] faktaomfartyg.se  
  37 Brutto registertonnasje [ A ] 100.57 t 37 1981 - etter 2000   37 [N] sdir.no  
  38 Netto registertonnasje [ A ] 58.16 t 38 1981 - etter 2000   38 [N] sdir.no  
  39 Dødvekttonnasje [ B ] 25 t 39 etter 2000 -   39 [N] marinetraffic.com  
  40 Bilkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Trailerkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat   94 42 -   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43 Mannskap   Ja 43 -   43 HMI  
  44 Passasjerlugarer   0 44 -   44 HMI  
  45 Mannskapslugarer   0 45 -   45 HMI  
  46 Dekkshøyde   0 46 -   46 HMI  
  47 Akseltrykk   0 47 -   47 HMI  
  48 Tilleggsinformasjon   - 48 -   48 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  49 12.01.1981     Målt [ A ]. 49 [N] sdir.no  
  50 14.02.1981     Levert fra Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand til Simon Møkster a/s, Stavanger som "Veslestril" [ A ]. Døpt av Astrid Simone Møkster, Bergen. 50 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
  51       Kjenningssignal: LJMP. 51 [N] sdir.no  
  52 23.02.1981     Gikk presentasjonstur, Byfjorden - Gandsfjorden. 52 [A] Stavanger Aftenblad 23.02.1981  
  53 05.03.1981     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 53 [N] sdir.no  
  54 ca.05.1981     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 54 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
  55       Satt i trafikk Odda - Norheimsund. 55 [P] "Skipet" 2/1981  
  56 18.09.1981     Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 56 HMI  
  57 05.1982     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Odda - Norheimsund. 57 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
  58 27.10.1982     Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 58 HMI  
  59 ca.06.1985     Satt i trafikk København, Danmark - Malmø, Sverige. 59 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1986  
  60 ca.08.1985     Tatt ut av trafikk København, DK - Malmø, S. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 60 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1986  
  61 27.06.1986     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 61 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1986  
  62 03.08.1986     Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 62 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1986  
  63 01.05.1987     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 63 [A] Stavanger Aftenblad 01.05.1987  
  64 08.08.1987     Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 64 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1987  
  65 27.06.1988 ►     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 65 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1988  
  66 03.08.1988     Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 66 HMI  
  67 ultimo 06.1990     Satt i trafikk Oslo - Arendal. 67 [P] "Skipet" 3/1990  
  68 08.1990     Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 68 -  
  69 08.08.1990     Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 69 [P] "Skipet" 3/1990  
  70 09.1990     Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 70 HMI  
  71 1991     Satt i trafikk Kristiansand - Lyngør. Tatt ut av trafikken samme år. 71 [N] faktaomfartyg.se  
  72 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 72 [N] sdir.no  
  73 17.09.1993     Drift og eierskap overført til Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger. 73 [N] sdir.no  
  74 10.04.1997     Drift og eierskap overført til Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger. 74 [N] sdir.no  
  75 04.10.2000     Solgt til Sea You Rederi a/b, Slite, Sverige. 75 [P] "Skipet" 1/2001 / [N] faktaomfartyg.se  
  76       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 76 [N] sdir.no  
  77       Innført i Fartygsregistret. 77 HMI  
  78       Omdøpt "Gotska Sandön". Kjenningssignal: SMXK. 78 [N] marinetraffic.com  
  79 2000 ►     Ombygget [ B ]. Satt i trafikk Nynäshamn - Fårösund, S. 79 [N] sandoresor.se  
  80 06.10.2007     Grunnstøtte, Nåtterö, S. 80 [N] faktaomfartyg.se  
  81 06.12.2011     Adresseendring: Sea You Rederi a/b, Saltsjø-baden, S. 81 [N] faktaomfartyg.se  
  82 16.04.2014     Solgt til Utö Rederi a/b, Utö, S. Samme trafikk. 82 [N] faktaomfartyg.se  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau