EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    Kat. "VINDAFJORD" 2002-2008     Kat. "TIDEBRIS" 2008-2015   FOTOGRAFI   OPPDATERT 04.11.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2002 - 2015     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LLVG 2002 - 2015 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   DIRS 2015 - 3  [P] "Skipet" 3/2015  
  4  IMO-NUMMER       9264489   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER       211679940   5  [N] marinetraffic.com  
  6  NAVN   "Vindafjord" 2002 - 2008 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Tidebris" 2008 - 2015 7  [N] sjofartsdir.no  
  8     "Seewind 2" 2015 - 2018 8  [P] "Skipet" 3/2015  
  9           "Aigues de Formentera" 2018 - 9  [N] marinetraffic.com  
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2002 - 2008 10  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 11  [N] sjofartsdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2015 12  [N] sjofartsdir.no  
  13           North Frisian Offshore 2 Gmbh & Co. KG, Pellworm, Tyskland 2015 - 13  [P] "Skipet" 3/2015  
 
  14  BYGGEÅR       2002   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       26   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Båtservice Mandal a/s, Mandal   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Båtservice Mandal a/s, Mandal   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE           18    
  18  SKROG       Katamaran   18  Observasjon  
  19  KLASSE       Sjøfartsdirektoratet   19  [N] sjofartsdir.no  
  20  MATERIALE       Aluminium   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT       ◄ 2 ► Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 2008 - 21    
  22  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 2002   22    
  23           ◄ 2 ► 2008   23      
  24  MASKIN   ◄ 1 ► 2 x Mitsubishi 2R12R-MPTA diesel 2002 - 2008 24    
  25           ◄ 2 ► 2 x MTU 12V 2000 M72 diesel 2008 - 25      
  26  EFFEKT   ◄ 1 ► 3648 2002 - 2008 26    
  27           ◄ 2 ► 2896 2008 - 27      
  28  FART   ◄ 1 ► 32.0 kn 2002 - 2008 28    
  29           ◄ 2 ► 30.0 kn 2008 - 29      
  30  FORBRUK           30    
  31  LENGDE   27.25 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BREDDE       09.00 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  DYBDE       03.65 m   33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BRUTTO REGISTERTONNASJE       224 t   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE       079 t   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  DØDVEKTTONNASJE       030 t   36  [N] marinetraffic.com  
  37  BILER   0   37  Observasjon  
  38  TRAILERE       0   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER       180   39    
  40  MANNSKAP           40    
  41  PASSASJERLUGARER       0   41  Observasjon  
  42  MANNSKAPSLUGARER       0   42  Observasjon  
  43  DEKKSHØYDE       0   43  Observasjon  
  44  AKSELTRYKK       0   44  Observasjon  
  45  TILLEGGSINFORMASJON   Dobbel bunn.   45  [A] Stavanger Aftenblad 16.11.2001  
  46           Fartsområde: 3.   46  [A] Stavanger Aftenblad 14.03.2002  
  47  STATUS       På verksted 47    
 
  48 08.04.2002   : Levert fra Båtservice Mandal a/s, Mandal til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund som "Vindafjord ◄ 1 ►. Byggekostnad: 35 mill NOK. 48  [A] Stavanger Aftenblad 03.04.2002  
  49    : Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Hjemmehavn: Brønnøysund. 49  [N] sjofartsdir.no  
  50 27.04.2002   : Ankom Stavanger. 50  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  51 29.04.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 51  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  52 05.05.2002   : Døpt, Sand. 52  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  53 11.02.2004   : Sammenstøt med kaien, Sør-Hidle etter teknisk svikt på et gear. Fikk liten bulk i den ene baugen. 53  [A] Stavanger Aftenblad 12.02.2004  
  54 10.04.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Kopervik. 54  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2002  
  55 15.05.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Haugesund. 55  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.2002  
  56 31.12.2006   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Haugesund. 56    
  57 02.01.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 57  [A] Stavanger Aftenblad 30.11.2006  
  58 02.2007   : I opplag med maskinhavari ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 58    
  59 19.09.2007   : Utleid til Tide Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 59    
  60 01.2008   : Tilbakelevert. I opplag, Bindal. 60    
  61 18.08.2008   : Solgt til Tide Sjø a/s, Bergen. Hjemmehavn: Bergen. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 25.08.2008   : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for opprustning og maskinbytte. 62    
  63 28.08.2008   : Omdøpt "Tidebris". 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 08.2008    : Ombygget med nye maskiner ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord ◄ 2 ►. 64    
  65 12.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 65    
  66 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 66    
  67 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 30.12.2013   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 68    
  69 20.01.2014   : Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland. 69    
  70 18.08.2014   : Satt i trafikk Ålesund - Hareid. 70    
  71 31.10.2014   : Tatt ut av trafikk Ålesund - Hareid. 71    
  72 07.11.2014   : I opplag, Stavanger. 72    
  73 04.02.2015   : Til Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord for vedlikehold. 73    
  74 05.03.2015   : Ferdig ved Oma Slip & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 74    
  75 27.03.2015   : Solgt til North Frisian Offshore 2 Gmbh & Co. KG, Pellworm, Tyskland. Omdøpt "Seewind 2". 75  [P] "Skipet" 3/2015  
  76 01.04.2015   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 02.04.2015   : Avikk Stavanger mot Kiel, Tyskland. 77    
  78 pr.07.2015   : Stasjonert i Norddeich, Tyskland. 78    
  79    : I bruk til inspeksjon av havbaserte vindkraftanlegg. 79  [P] "Skipet" 2/2018  
  80 12.02.2018   : Til Langevåg for verkstedsopphold. 80  [P] "Skipet" 2/2018  
  81 10.09.2018   : Omdøpt "Aigues de Formentera". 81  [N] marinetraffic.com