H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    H.foil "VINGTOR" 1960 - 1974          H.foil "PRINCEFOIL" 1974 - 1976  
    Fortegnelse nr. H39  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.01.2020    
    PERIODE:     1960 - 1976 Status for fartøyet: UKJENT  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   I J P M 1 1960 - 1976   1 -  
  2 IMO-nummer   5381368 2 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Vingtor" 4 1960 - 1974   4 [P] "Skipet" 1/1991  
  5     "Princefoil" 5 1974 - 1978   5 [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Freccia del Sud" 6 1978 -   6 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1960 - 1974   7 [P] "Skipet" 1/1975  
  8 P/r Flaggruten ANS, Stavanger 8 1974 - 1976   8 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  9 Wonder Shipping Company Ltd., Limassol, Kypros 9 1976 - 1978   9 [P] "Skipet" 2/1976  
  10 Aliscafi S.N.A.V. S.p.A., Messina, Italia 10 1978 -   10 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1961 11 -   11 [P] "Skipet" 1/1991  
  12 Byggenummer   65 12 -   12 [P] "Skipet" 1/1991  
  13 Skrog   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia 13 -   13 [P] "Skipet" 1/1991  
  14 Utrustning   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1991  
  15 Type   Supramar PT50 15 -   15 [P] "Fjordabåtene"  
  16 Skrogutforming   Hydrofoil 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   - 17 -   17 -  
  18 Materiale   Aluminium 18 -   18 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  19 Maskinfabrikant   Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland 19 -   19 [P] "Skipet" 1/1991  
  20 Maskin produsert   1960 20 -   20 [P] "Skipet" 1/1991  
  21 Maskin   2 x 4TEV DM Daimler-Benz 12 syl. diesel 21 -   21 [P] "Skipet" 1/1991  
  22 Effekt   2700 bhk 22 -   22 [P] "Skipet" 1/1991  
  23 Fart   38.0 kn 23 -   23 [A] Haugesunds Avis 04.06.1960  
  24 Forbruk   300 l/t 24 -   24 -  
  25 Lengde   27.92 m 25 -   25 [P] "Skipet" 1/1991  
  26 Bredde   5.82 m [skrog] 26 -   26 [P] "Skipet" 1/1991  
  27     10.70 m [m/ vingene] 27 -   27 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  28 Dybde   3.35 m 28 -   28 [P] "Skipet" 1/1991  
  29 Brutto registertonnasje   128 t 29 -   29 [P] "Skipet" 1/1991  
  30 Netto registertonnasje   71 t 30 -   30 [P] "Skipet" 1/1991  
  31 Dødvekttonnasje   14 t 31 -   31 [N] marinetraffic.com  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   105 34 -   34 [P] "Fjordabåtene"  
  35 Mannskap   Kaptein, styrmann, 2 maskinister, dekksgutt, 3 stewardesser 35 1960 - 1976   35 [P] "Fjordabåtene"  
  36 Passasjerlugarer   0 36 -   36 HMI  
  37 Mannskapslugarer   0 37 -   37 HMI  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   Vekt fullastet: 60 t. 40 -   40 [P] "Fjordabåtene"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  41 15.05.1960     Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Vingtor". 41 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  42       Døpt av Eva Aanensen, Messina, I. 42 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  43       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 43 -  
  44       Byggekostnad: 3.4 mill NOK. 44 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  45 18.05.1960     Heist om bord på et linjeskip for transport til Hamburg, Vest-Tyskland. 45 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  46 30.05.1960     Ankom Hamburg, Vest-Tyskland som dekkslast på m/s "Tricolor". 46 - / [P] "Skipet" 1/1991  
  47 31.05.1960     Forlot Hamburg, D for egen maskin. 47 -  
  48 03.06.1960     Ankom Stavanger. 48 [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet"  
  49 15.06.1960     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 49 [P] "Skipet" 1/1991  
  50 30.11.1960     I opplag, Stavanger. 50 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  51 24.03.1961     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 51 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  52 30.11.1961     I opplag, Stavanger. 52 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  53 01.04.1962     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 53 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  54 30.11.1962     I opplag, Stavanger. 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  55 01.1963     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 55 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
  56 01.04.1963     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 56 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  57 09.04.1963     Kolliderte med m/s "Blomvåg" på Bergen havn. 57 -  
  58 30.11.1963     I opplag, Stavanger. 58 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  59 01.04.1964     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 59 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 30.11.1964     I opplag, Stavanger. 60 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  61 01.04.1965     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 61 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  62 30.11.1965     I opplag, Stavanger. 62 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  63 01.04.1966     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 63 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  64 31.10.1966     I opplag, Stavanger. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  65 21.01.1967     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 65 - / [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
  66 15.03.1967     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 66 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
  67 høst 1967     Bunnplater og nagler skiftet ut ved Westermoen Hydrofoil a/s, Mandal. 67 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  68 30.11.1967     I opplag, Stavanger. 68 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  69 01.02.1968     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 69 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
  70 01.03.1968     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 70 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  71 30.11.1968     I opplag, Stavanger. 71 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  72 01.02.1969     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 72 -  
  73 30.11.1969     I opplag, Stavanger. 73 -  
  74 01.02.1970     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 74 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1970  
  75 07.12.1970     I opplag, Stavanger p.g.a. skade på foilfestet. 75 [A] Stavanger Aftenblad 11.12.1970 / 12.12.1970  
  76 01.03.1971     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 76 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.1971  
  77 03.01.1972     I opplag, Stavanger. 77 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  78 08.02.1972     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 78 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  79 04.1974     Drift og eierskap overført til Flaggruten ANS, Stavanger. Omdøpt "Princefoil". 79 - / [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  80 31.05.1974     I opplag, Stavanger. 80 -  
  81 27.07.1976     Solgt til Wonder Shipping Company Ltd., Limassol, Kypros. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Limassol, CY. 81 [P] "Skipet" 2/1976  
  82 08.1976     Satt i trafikk Larnaka, CY - Libanon. 82 - / [P] "Fjordabåtene"  
  83 1978     Solgt til Aliscafi S.N.A.V. S.p.A., Messina, Italia. Omdøpt "Freccia del Sud". Hjemmehavn: Messina, I. 83 [P] "Skipet" 1/1991  
  84       I bruk som forsyningsfartøy i Adriaterhavet for AGIP. 84 [P] "Fjordabåtene"  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau