H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    Kat. "WESTCRUISE" 2004 - 2010  
    Fortegnelse nr. H59  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     13.04.2020    
    PERIODE:     2004 - 2010 Status for fartøyet: UTLEIETURER  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J X P P 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   K102118 2 -   2 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Westcruise" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 K/s Westcruise a/s, Ålesund 5 1984 - 1991   5 [N] sdir.no  
  6 Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm 6 1991   6 [P] "Skipet" 3/1991  
  7 Fjordwing a/s, Strandebarm 7 1991 - 2000   7 [N] sdir.no  
  8 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 8 2000 - 2004   8 [N] sdir.no  
  9 Fjordservice a/s, Stavanger 9 2004 - 2008   9 [N] sdir.no  
  10 Tide Sjø a/s, Bergen 10 2008 - 2010   10 [N] sdir.no  
  11 Westcruise a/s, Bergen 11 2010 - 2014   11 [N] sdir.no  
  12 RS Maritime a/s, Ålesund 12 2014 - 2016   12 [N] sdir.no  
  13 Fjordcharter Norway a/s, Haus 13 2016 -   13 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1984 14 -   14 -  
  15 Byggenummer   3 15 -   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16 Skrog   Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad 16 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Utrustning   Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad 17 -   17 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18 Type   - 18 -   18 -  
  19 Skrogutforming   Katamaran 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   Skipskontrollen 20 1984 - før 2000   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NSC 21 før 2000 -   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Materiale   Aluminium 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Maskinfabrikant   - 23 -   23 -  
  24 Maskin produsert [ A ] 1994 24 -   24 -  
  25 Maskin [ A ] 2 x DM DDA 12V-71TI diesel 25 1984 - 2007   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [ D ] MAN LE410 26 2007 -   26 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  27 Effekt [ A ] 1600 bhk 27 1984 - 2007   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [ D ] 1500 bhk 28 2007 -   28 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007  
  29 Fart [ A ] 30.0 kn 29 1984 - 2007   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [ D ] 25.0 kn 30 2007 -   30 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007  
  31 Forbruk [ A ] 84 l/t 31 1984 - 2007   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Lengde   19.94 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Bredde   8.00 m 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dybde   2.00 m 34 -   34 [N] sdir.no  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 100 t 35 1984 - 1990   35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  36   [ B ] 68 t 36 1990 - 1991   36 -  
  37   [ C ] 85 t 37 1991 -   37 [N] sdir.no  
  38 Netto registertonnasje [ A ] 40 t 38 1984 - 1990   38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  39   [ C ] 34 t 39 1991 -   39 [N] sdir.no  
  40 Dødvekttonnasje   - 40 -   40 -  
  41 Bilkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Trailerkapasitet   0 42 -   42 HMI  
  43 Passasjersertifikat [ A ] 130 43 1984 - 1991   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [ C ] 88 44 1991 -   44 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Passasjerlugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer   0 47 -   47 HMI  
  48 Dekkshøyde   0 48 -   48 HMI  
  49 Akseltrykk   0 49 -   49 HMI  
  50 Tilleggsinformasjon   - 50 -   50 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 21.07.1984     Levert fra Ørjavik Industrier a/s, Lyngstad til k/s Westcruise a/s, Ålesund som "Westcruise" [ A ]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 51 [N] sdir.no  
  52       Satt i turisttrafikk Ålesund - Geiranger / Ålesund - Runde. 52 [P] "Skipet" 3/1987  
  53 ca.1988     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbaatar a/s, Molde. Satt i trafikk Ålesund - Leikanger. 53 -  
  54 ca.1989     Tilbakelevert. 54 -  
  55 15.06.1990     Ommålt [ B ]. 55 [P] "Skipet" 3/1990  
  56 05.1991     Solgt til Knut Jørgen Svåsand, Strandebarm. 56 [P] "Skipet" 3/1991  
  57 06.05.1991     Solgt til Fjordwing a/s, Strandebarm. Salgssum: 1.1 mill NOK. 57 [N] sdir.no  
  58 13.05.1991     Ommålt [ C ]. 58 [N] sdir.no  
  59       Sertifikat endret [ C ]. 59 -  
  60 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 60 [N] sdir.no  
  61 08.05.1995     Deltok i redningsarbeidet da en buss trillet i sjøen fra m/fe "Eidfjord" ved Hatvik. 6 busspassasjerer omkom. 61 HMI  
  62 ► 01.04.1988     Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bekkjarvik - Hufthamar. 62 [A] Sunnhordland 01.04.1988  
  63 30.04.2000     Tilbakelevert. 63 [A] Sunnhordland 17.04.2000  
  64 sommer 2000     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Flåm - Gudvangen. 64 [P] "Skipet" 1/2001  
  65 sommer 2000 ►     Tilbakelevert. 65 [P] "Skipet" 1/2001  
  66 10.10.2000     Solgt til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Salgssum: 3.3 mill NOK. 66 [N] sdir.no  
  67 25.05.2001     Grunnstøtte. 67 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  68 høst 2001     Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Lofthus - Norheimsund. 68 [N] hsc-norway.stormkast.net  
  69 03.05.2004     Solgt til Fjordservice a/s, Stavanger. 69 [N] sdir.no  
  70 05.2004     Utleid til Flor & Fjære a/s, Sør-Hidle. Satt i tilbringertjeneste Stavanger - Sør-Hidle. 70 [P] "Skipet" 2/2004  
  71 01.05.2005     Også satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 71 [A] Stavanger Aftenblad 28.06.2005  
  72 24.06.2005     Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 72 HMI  
  73 01.01.2007     Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 73 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007  
  74 04.2007     Tatt ut av trafikk Stavanger - Sør-Hidle. 74 HMI  
  75 20.04.2007     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 75 -  
  76 sommer 2007     Ombygget med nye maskiner [ D ]. 76 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.2007  
  77 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 77 -  
  78 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 78 [N] sdir.no  
  79 31.12.2009     I opplag, Stavanger. 79 -  
  80 10.05.2010     Solgt til Westcruise a/s, Bergen. Salgssum: 3.5 mill NOK. 80 [N] sdir.no  
  81       I bruk til utleieturer. 81 -  
  82 ca.05.2011     Opprustet. 82 -  
  83 03.11.2014     Solgt til RS Maritime a/s, Ålesund. Hjemmehavn: Ålesund. Salgssum: 3 mill NOK. 83 [N] sdir.no  
  84 11.05.2016     Solgt til Fjordcharter Norway a/s, Haus. 84 [N] sdir.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau