H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "ÅRDALSFJORD" 1946 - 1951  
    Fortegnelse nr. P44  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     11.10.2019    
    PERIODE:     1946 - 1951 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   O U T Z 1 1933 - 1946   1 -  
  2     L L P Q 2 1946 - 1976   2 [P] "Skipet" 2/1991  
  3 IMO-nummer   - 3 -   3 -  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Gylfe" 5 1933 - 1946   5 [P] "Skipet" 4/1985  
  6     "Årdalsfjord" 6 1946 - 1951   6 [P] "Skipet" 4/1985  
  7     "Askøy" 7 1951 - 1965   7 [P] "Skipet" 4/1985  
  8     "Kvarven" 8 1965 - 1968   8 [P] "Skipet" 4/1985  
  9     "Hosøy" 9 1968 - 1976   9 [P] "Skipet" 4/1985  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 10 1933 - 1944   10 [P] "Skipet" 2/1991  
  11 Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 11 1944 - 1946   11 [P] "Skipet" 2/1991  
  12 Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 12 1946 - 1947   12 -  
  13 Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger 13 1947 - 1951   13 [P] "Skipet" 2/1991  
  14 Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø 14 1951 - 1958   14 [P] "Skipet" 4/1985  
  15 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 15 1958 - 1967   15 [P] "Skipet" 4/1985  
  16 Einar Cook a/s, Bergen 16 1967 - 1968   16 [P] "Skipet" 2/1991  
  17 Lars Hosøy, Ostereidet 17 1968 - 1969   17 [P] "Skipet" 4/1985  
  18 Brødrene Anda a/s, Stavanger 18 1969 - 1976   18 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  19 Byggeår   1933 19 -   19 [P] "Skipet" 4/1985  
  20 Byggenummer   - 20 -   20 -  
  21 Skrog   Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 21 -   21 [P] "Skipet" 2/1991  
  22 Utrustning   Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 22 -   22 [P] "Skipet" 2/1991  
  23 Type   - 23 -   23 -  
  24 Skrogutforming   Konvensjonelt 24 -   24 HMI  
  25 Klasse   - 25 -   25 -  
  26 Materiale   - 26 -   26 -  
  27 Maskinfabrikant   Tuxham a/s, København, Danmark 27 -   27 [P] "Skipet" 2/1991  
  28 Maskin produsert   1933 28 -   28 [P] "Skipet" 2/1991  
  29 Maskin   1 x 2 TEV Tuxham DM 4 syl. diesel 29 -   29 [P] "Skipet" 2/1991  
  30 Effekt   250 bhk 30 -   30 [P] "Skipet" 2/1991  
  31 Fart   12.0 kn 31 -   31 [P] "Skipet" 2/1991  
  32 Forbruk   - 32 -   32 -  
  33 Lengde   28.96 m 33 -   33 [P] "Skipet" 2/1991  
  34 Bredde   6.07 m 34 -   34 [P] "Skipet" 2/1991  
  35 Dybde   2.01 m 35 -   35 [P] "Skipet" 2/1991  
  36 Brutto registertonnasje [ A ] 71 t 36 1933 - 1944   36 [P] "Skipet" 2/1991  
  37   [ B ] 130.58 t 37 1944 - 1967   37 [P] "Fjordabådane"  
  38 Netto registertonnasje [ B ] 74.81 t 38 1944 - 1967   38 [P] "Fjordabådane"  
  39 Dødvekttonnasje [ A ] 40 t 39 1933 - 1944   39 [P] "Skipet" 2/1991  
  40 Bilkapasitet   0 40 -   40 HMI  
  41 Trailerkapasitet   0 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 350 42 1933 - ca.1951   42 [P] "Fjordvegen"  
  43   [ C ] 240 43 ca.1951 - 1967   43 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  44   [ D ] 0 44 1967 - 1976   44 HMI  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Passasjerlugarer   - 46 -   46 -  
  47 Mannskapslugarer   - 47 -   47 -  
  48 Dekkshøyde   0 48 -   48 HMI  
  49 Akseltrykk   0 49 -   49 HMI  
  50 Tilleggsinformasjon   - 50 -   50 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  51 05.1933     Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gylfe" [ A ]. 51 [P] "Skipet" 2/1991  
  52       Kjenningssignal: OUTZ. 52 -  
  53       Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 53 [P] "Fjordabådane"  
  54 04.1940     I opplag, Malmö, S. 54 [P] "Fjordabådane"  
  55 1944     Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. Ombygget [ B ]. 55 [P] "Skipet" 2/1991  
  56       Fortsatt i opplag, Malmö, S. 56 [P] "Fjordabådane"  
  57 12.04.1946     Solgt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 175 000 DKK. 57 [P] "Fjordabådane"  
  58 16.04.1946     Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 58 [P] "Fjordabådane"  
  59 05.1946     Omdøpt "Årdalsfjord". Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sæbøvåg. 59 [P] "Fjordabådane"  
  60       Kjenningssignal: LLPQ. 60 [P] "Skipet" 2/1991  
  61 13.06.1946     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 61 [P] "Fjordabådane"  
  62 1947     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s. Stavanger. 62 [P] "Skipet" 2/1991  
  63 sommer 1948     I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 63 [P] "Med båt og buss"  
  64 sommer 1949     I trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Årdal. 64 [P] "Med båt og buss"  
  65 19.02.1951     Solgt til Askøy Dampskibsselskab a/s, Kleppestø. Salgssum: 340 000 NOK. 65 [P] "Skipet" 4/1985  
  66 ca.1951     Sertifikat endret [ C ]. 66 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  67 12.05.1951     Omdøpt "Askøy". 67 [P] "Fjordabådane"  
  68 23.05.1951     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 68 [P] "Fjordabådane"  
  69 05.1951     Satt i trafikk Bergen - Sæterstøl. 69 -  
  70 18.02.1958     Drift og eierskap overført til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø. Verdifastsettelse: 175 000 NOK. 70 [P] "Skipet" 4/1985  
  71 01.01.1961     Satt i trafikk Bergen - Florvåg. 71 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  72 03.1965     Omdøpt "Kvarven". 72 [P] "Skipet" 4/1985  
  73 sommer 1965     I bruk for transport av passasjerer mellom cruiseskip og Gudvangen kai. 73 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  74 ca.02.06.1966     Satt i trafikk Bergen - Kleppestø [supplering]. 74 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  75 06.1967     Solgt til Einar Cook a/s, Bergen. Nedrigget til lekter [ D ]. 75 [P] "Skipet" 2/1991  
  76 1968     Slettet fra Bergen Skipsregister. Solgt til Lars Hosøy, Ostereidet. I bruk som lager for skrapjern. 76 [P] "Fjordabådane"  
  77       Omdøpt "Hosøy". 77 [P] "Skipet" 4/1985  
  78 11.1969     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 78 [P] "Skipet" 2/1991  
  79 1976     Ferdig opphogget. 79 [P] "Skipet" 2/1991  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau