H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    D/s "AUSTRI" 1945 - 1952  
    Fortegnelse nr. P75  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     15.04.2020    
    PERIODE:     1945 - 1952 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   - 1 -   1 -  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Transit No. 5" 4 1884 - 1886   4 [P] "Skipet" 1/1991  
  5     "Hyperion" 5 1886 - 1945   5 [P] "Skipet" 1/1991  
  6     "Austri" 6 1945 - 1952   6 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Ångfartygs Transit a/b, Stockholm, Sverige 7 1884 - 1886   7 [P] "Skipet" 1/1991  
  8 Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, Sverige 8 1886 - 1909   8 [P] "Skipet" 1/1991  
  9 Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, Sverige 9 1909 - 1945   9 [P] "Skipet" 1/1991  
  10 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 10 1945 - 1952   10 [P] "Skipet" 1/1991  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1884 11 -   11 [P] "Skipet" 1/1991  
  12 Byggenummer   355 12 -   12 [P] "Skipet" 1/1991  
  13 Skrog   Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 13 -   13 [P] "Skipet" 1/1991  
  14 Utrustning   Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 14 -   14 [P] "Skipet" 1/1991  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   - 17 -   17 -  
  18 Materiale   - 18 -   18 -  
  19 Maskinfabrikant [ A ] Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 19 1884 - 1903   19 [P] "Skipet" 1/1991  
  20   [ B ] Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige 20 1903 - 1952   20 [P] "Skipet" 1/1991  
  21 Maskin produsert [ A ] 1884 21 -   21 [P] "Skipet" 1/1991  
  22   [ B ] 1903 22 -   22 [P] "Skipet" 1/1991  
  23 Maskin [ A ] 1 x Compound 2 syl. damp 23 1884 - 1903   23 [P] "Skipet" 1/1991  
  24   [ B ] 1 x Compound 2 syl. damp 24 1903 - 1952   24 [P] "Skipet" 1/1991  
  25 Effekt [ A ] 93 nhk 25 1884 - 1903   25 [P] "Skipet" 1/1991  
  26   [ B ] 72 nhk 26 1903 - 1952   26 [P] "Skipet" 1/1991  
  27 Fart   - 27 -   27 -  
  28 Forbruk   - 28 -   28 -  
  29 Lengde   50.60 m 29 -   29 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  30 Bredde   7.62 m 30 -   30 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  31 Dybde   3.75 m 31 -   31 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  32 Brutto registertonnasje [ A ] 600 t 32 1884 - 1903   32 [N] faktaomfartyg.se  
  33   [ B ] 616 t 33 1903 - 1952   33 [N] faktaomfartyg.se  
  34 Netto registertonnasje [ A ] 364 t 34 1884 - 1903   34 [P] "Skipet" 1/1991  
  35   [ B ] 423 t 35 1903 - 1952   35 [N] faktaomfartyg.se  
  36 Dødvekttonnasje   365 t 36 -   36 [P] "Skipet" 1/1991  
  37 Bilkapasitet   0 37 -   37 HMI  
  38 Trailerkapasitet   0 38 -   38 HMI  
  39 Passasjersertifikat   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Mannskap   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjerlugarer   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Mannskapslugarer   Ja 42 -   42 HMI  
  43 Dekkshøyde   0 43 -   43 HMI  
  44 Akseltrykk   0 44 -   44 HMI  
  45 Tilleggsinformasjon   - 45 -   45 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  46 08.12.1883   Sjøsatt. 46 [N] faktaomfartyg.se  
  47 1884     Levert fra Motala Varf a/b, Norrköping, Sverige til Ångfartygs Transit a/b, Stockholm, S som "Transit no. 5" [ A ]. 47 [P] "Skipet" 1/1991  
  48       Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  49 1886     Drift og eierskap overført til Ångfartygs Södra Sverige a/b, Stockholm, S. Omdøpt "Hyperion". 49 [P] "Skipet" 1/1991  
  50       Samme trafikk. 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  51 1887     Satt i trafikk i Sør-Sverige. 51 [N] faktaomfartyg.se  
  52 1896     Satt i trafikk Stockholm - Göteborg, S. 52 [N] faktaomfartyg.se  
  53 1902     Til Oskarshamns Mekaniska Verkstad a/b, Oskarshamn, S for ombygging. 53 [N] faktaomfartyg.se  
  54 1903     Ferdig ombygget ved Oskarshamns Mekaniska Verkstad a/b, Oskarshamn, S, bl.a. med ny maskin [ B ]. 54 [P] "Skipet" 1/1991  
  55 01.01.1909     Drift og eierskap overført til Stockholms Rederi a/b Svea, Stockholm, S. 55 [P] "Skipet" 1/1991  
  56       Samme trafikk. 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  57 ca.06.1914     Satt i trafikk Stockholm - Strömstad, S. 57 [N] faktaomfartyg.se  
  58 ca.08.1914     Tatt ut av trafikk Stockholm - Strömstad, S. 58 [N] faktaomfartyg.se  
  59 1916     Satt i trafikk Göteborg - Øst-Sverige. 59 [N] faktaomfartyg.se  
  60 1919     Utleid til den franske stat for troppetransport Tyskland - Frankrike. 60 [N] wikipedia.no  
  61 1919 ►     Tilbakelevert. 61 HMI  
  62 18.10.1939     Rekvirert av den svenske mariene og tatt i bruk som depot-skip nr. 74. 62 [N] faktaomfartyg.se  
  63 23.04.1944     Tilbakelevert. 63 [N] faktaomfartyg.se  
  64 10.1945     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Austri". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 200 000 SEK. 64 [P] "Skipet" 1/1991  
  65       Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 65 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
  66 1947     Satt i trafikk Sandnes - Trondheim. 66 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  67 1951     I opplag. 67 [N] wikipedia.no  
  68 08.1952     Solgt til Gent, Belgia for opphogging. 68 [P] "Skipet" 1/1991  
  69       Salgssum: £ 10 000. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 69 -  
  70 3.kv.1952     Ferdig opphogget, Gent, B. 70 [P] "Skipet" 1/1976  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Monaneveien nr. 168, 4120 Tau